आजचे गहू बाजार भाव | आजचे गव्हाचे भाव | Aajche Gahu Bajar Bhav

या लेखात आपण आजचे ताजे गहू बाजार भाव पाहणार आहोत..(Aajche Gahu Bajar Bhav)..

आपल्या या संकेतस्थळावर शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेती विषयक महत्वाची माहिती दिली जाते. ही माहिती आपल्या फोनवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

आजचे गहू बाजार भाव दि.14 जून 2022 वार – मंगळवार | Gahu Bajar Bhav

(1) चाळीसगाव :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1951
सर्वसाधारण दर – 1911

(2) नांदगाव :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2059
जास्तीत जास्त दर – 2381
सर्वसाधारण दर – 2201

(3) कळवण  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1800

(4) वाशीम  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 300 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 1800

(5) देवळा  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1955
जास्तीत जास्त दर – 2010
सर्वसाधारण दर – 2000

(6) अकोला  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 165 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2080
सर्वसाधारण दर – 2000

(7) नागपूर  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2426

(8) पुणे :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 325 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5200

(9) मेहकर :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2600

(10) देऊळगाव राजा  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1800

(11) नागपूर  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 795 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2118
सर्वसाधारण दर – 2076

(12) चिखली  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 98 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2050
सर्वसाधारण दर – 1875

(13) मालेगाव  :
दि. 14 जून 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 56 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2395
सर्वसाधारण दर – 2215

काही बाजार समित्यांचे गहू बाजार भाव अजून अपडेट करण्याचे काम चालू आहे…

आजचे गहू बाजार भाव दि.04 जून 2022 वार – शनिवार | Gahu Bajar Bhav

(1) तुळजापूर  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 45 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2500

(2) राहता  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 13 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2285
सर्वसाधारण दर – 2150

(3) जालना  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 433 क्विंटल
जात – १४७
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2350

(4) भोकर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 9 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2151
सर्वसाधारण दर – 2000

(5) कारंजा :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1935
जास्तीत जास्त दर – 2230
सर्वसाधारण दर – 2100

(6) वाशीम  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 450 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2000

(7) वाशीम – अनसींग :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 60 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1950

(8) शेवगाव :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 35 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(9) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2551
सर्वसाधारण दर – 2000

(10) परतूर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 62 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 26011
सर्वसाधारण दर – 2426

(11) वडूज  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(12) भंडारा  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 11 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1890
सर्वसाधारण दर – 1800

(13) पैठण  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 1997
जास्तीत जास्त दर – 2411
सर्वसाधारण दर – 2051

(14) बीड :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 71 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1890
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2166

(15) गंगापूर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 16 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 2031
जास्तीत जास्त दर – 2595
सर्वसाधारण दर – 2185

(16) अकोला  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 158 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2150

(17) धुळे  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 243 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2475
सर्वसाधारण दर – 2000

(18) सांगली :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 250 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3350
सर्वसाधारण दर – 2925

(19) मालेगाव :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 217 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2540
सर्वसाधारण दर – 2052

(20) चिखली  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1800

(21) नागपूर  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 610 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1962
जास्तीत जास्त दर – 2114
सर्वसाधारण दर – 2076

(22) औरंगाबाद  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 71 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2050

(23) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 81 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1900

(24) मुर्तीजापूर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2455
सर्वसाधारण दर – 2165

(25) मलकापूर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 283 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1890
जास्तीत जास्त दर – 2660
सर्वसाधारण दर – 2150

(26) कोपरगाव :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 71 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2073
सर्वसाधारण दर – 2032

(27) गेवराई :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 62 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2691
सर्वसाधारण दर – 2250

(28) गंगाखेड :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(29) मेहकर :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 45 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2600

(30) उमरखेड – डांकी :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(31) सोलापूर  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 889 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3390
सर्वसाधारण दर – 2610

(32) अकोला  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3050
सर्वसाधारण दर – 2650

(33) पुणे :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 322 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 5300
सर्वसाधारण दर – 4800

(34) नागपूर  :
दि. 04 जून 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 800 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2625

अजून काही बाजार समित्यांचे गहू (Gahu) बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येतील..धन्यवाद..

आजचे गहू बाजार भाव दि.30 मे 2022 वार – सोमवार | Gahu Bajar Bhav

(1) कारंजा :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 1940
जास्तीत जास्त दर – 2395
सर्वसाधारण दर – 2150

(2) वसई  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 465 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2960
जास्तीत जास्त दर – 3850
सर्वसाधारण दर – 3460

(3) मुंबई  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8086 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(4) भोकर :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1750
जास्तीत जास्त दर – 2351
सर्वसाधारण दर – 2030

(5) मंगळवेढा  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 16 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2310
जास्तीत जास्त दर – 3210
सर्वसाधारण दर – 2500

(6) मोर्शी  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 762 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2050

(7) राहता :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 24 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2050
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2150

(8) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(9) परतूर :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 21 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2336
जास्तीत जास्त दर – 2520
सर्वसाधारण दर – 2500

(10) नांदगाव :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 26 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2030
जास्तीत जास्त दर – 2745
सर्वसाधारण दर – 2301

(11) देवळा  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1995
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2195

(12) अकोला  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 137 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 2215

(13) चिखली  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 65 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 2480
सर्वसाधारण दर – 2015

(14) नागपूर  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 817 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1960
जास्तीत जास्त दर – 2088
सर्वसाधारण दर – 2056

(15) अमळनेर  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 295 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2270
सर्वसाधारण दर – 2270

(16) गंगाखेड :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(17) मेहकर :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 60 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(18) उल्हासनगर :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 3000

(19) धरणगाव :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1926
जास्तीत जास्त दर – 2293
सर्वसाधारण दर – 1950

(20) परांडा :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2200

(21) उमरखेड – डांकी  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(22) नागपूर  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 600 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2625

(23) पुणे  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 317 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 5400
सर्वसाधारण दर – 5000

(24) अकोला  :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3150
सर्वसाधारण दर – 2900

(25) पालघर (बेवूर) :
दि. 30 मे 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 45 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर – 3100
सर्वसाधारण दर – 3100

अजून काही बाजार समित्यांचे गहू (Gahu) बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येतील… धन्यवाद ..

आजचे गहू बाजार भाव दि.28 मे 2022 वार – शनिवार | Gahu Bajar Bhav 28-05-2022

(1) जालना  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 374 क्विंटल
जात – १४७
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2300

(2) जलगाव – मसावत :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – १४७
कमीत कमी दर – 1751
जास्तीत जास्त दर – 1751
सर्वसाधारण दर – 1751

(3) वाशीम  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 450 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1900

(4) लासलगाव – विंचूर  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 26 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2041
जास्तीत जास्त दर – 2361
सर्वसाधारण दर – 2071

(5) राहूरी – वांबोरी  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 1975
सर्वसाधारण दर – 1975

(6) भोकर :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 16 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1750
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2075

(7) श्रीरामपूर :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1900

(8) राहता  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 18 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2286
सर्वसाधारण दर – 2241

(9) शेवगाव  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 62 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2300

(10) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(11) परतूर :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 60 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2661
सर्वसाधारण दर – 2599

(12) वडूज  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(13) भंडारा :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 1960

(14) बीड :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 53 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1996

(15) अकोला  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 204 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2100

(16) अकोला  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 73 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3050
सर्वसाधारण दर – 2900

(17) सोलापूर  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1186 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2315
जास्तीत जास्त दर – 3390
सर्वसाधारण दर – 2620

(18) माजलगाव :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 3412
सर्वसाधारण दर – 2800

(19) भुसावळ  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2000

(20) गंगाखेड :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 56 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(21) कोपरगाव :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 91 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2399
सर्वसाधारण दर – 2100

(22) मलकापूर :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 240 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2830
सर्वसाधारण दर – 2100

(23) अजनगाव सुर्जी :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 85 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(24) हिंगोली  – खानेगाव नाका :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 116 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1850

(25) भोकरदन  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 160 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2050

(26) अमळनेर  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2336
सर्वसाधारण दर – 2336

(27) हिंगणघाट :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 238 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2010
सर्वसाधारण दर – 1940

(28) औरंगाबाद  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2250

(29) चिखली  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 78 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2490
सर्वसाधारण दर – 1995

(30) पुणे  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1929 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर – 3100
सर्वसाधारण दर – 2950

(31) अकोला  :
दि. 28 मे 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 204 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2100

अजून काही बाजार समित्यांचे गहू (Gahu) बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येतील… धन्यवाद 

आजचे गहू बाजार भाव दि.25 मे 2022 वार – बुधवार

(1) कारंजा :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2435
सर्वसाधारण दर – 2220

(2) भोकर :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2025
जास्तीत जास्त दर – 2103
सर्वसाधारण दर – 2064

(3) वसई  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 395 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2960
जास्तीत जास्त दर – 3850
सर्वसाधारण दर – 3460

(4) चाळीसगाव :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 60 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2000

(5) नांदगाव :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 31 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2050
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2121

(6) पैठण  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 31 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 2040
जास्तीत जास्त दर – 2569
सर्वसाधारण दर – 2381

(7) चोपडा :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1851
जास्तीत जास्त दर – 2401
सर्वसाधारण दर – 1981

(8) मुंबई  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2893 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(9) गंगाखेड :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 56 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(10) देऊळगाव राजा  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 35 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2200

(11) मेहकर :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 65 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2600

(12) उल्हासनगर :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2750

(13) लाखंदूर  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1925

(14) पुणे :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 313 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4600

(15) अकोला  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 103 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

अजून काही बाजार समित्यांचे गहू बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, नवीन अपडेट झालेले बाजार भाव पाहण्यासाठी थोड्या वेळाने पुन्हा भेट द्या..

आजचे गहू बाजार भाव दि.11 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Aajche Gahu Bajar Bhav 11-04-2022 Monday

(1) कारंजा :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2320
सर्वसाधारण दर – 2115

(2) पालघर (बेवूर) :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2675
जास्तीत जास्त दर – 2675
सर्वसाधारण दर – 2675

(3) कळवण  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2351
जास्तीत जास्त दर – 2351
सर्वसाधारण दर – 2351

(4) वसई  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 345 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2790
जास्तीत जास्त दर – 3910
सर्वसाधारण दर – 3560

(5) शेवगाव  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 40 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(6) परतूर :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 12 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1861
जास्तीत जास्त दर – 2426
सर्वसाधारण दर – 2141

(7) देवळा  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1990
जास्तीत जास्त दर – 2035
सर्वसाधारण दर – 2015

(8) बार्शी  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 7226
सर्वसाधारण दर – 4900

(9) नागपूर  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2387 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2080
सर्वसाधारण दर – 2023

(10) जिंतूर :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 13 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2005
सर्वसाधारण दर – 1700

(11) सटाणा :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 103 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2200

(12) गंगाखेड :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(13) उल्हासनगर :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 330 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(14) परांडा :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2300

(15) ताडकळस :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(16) नागपूर  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन तुम्हाला आजचे नवीन अपडेट झालेले गहू भाव पाहता येईल. तोपर्यंत खाली दिलेले कालचे गहू भाव बघा.

गहू बाजार भाव दि.09 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Gahu Bajar Bhav 09-04-2022 Saturday

(1) परतूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 32 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1760
जास्तीत जास्त दर – 2301
सर्वसाधारण दर – 2266

(2) पैठण  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 93 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2746
सर्वसाधारण दर – 2350

(3) भोकर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 17 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 1900

(4) जलगाव – मसावत :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 2150
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2175

(5) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 18 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2300

(6) गंगापूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2075

(7) अकोला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 90 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1875
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2200

(8) अमरावती  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 768 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2175

(9) नागपूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2026 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2272
सर्वसाधारण दर – 2017

(10) गंगाखेड :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(11) देऊळगाव राजा  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2000

(12) सोलापूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1410 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2385
जास्तीत जास्त दर – 3375
सर्वसाधारण दर – 2780

(13) पुणे  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 897 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4400

(14) नागपूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2625

(15) राहता :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 57 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1955
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2124

(16) वडूज :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2050

गहू बाजार भाव दि.08 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Gahu Bajar Bhav 08-04-2022 Friday

(1) अकोला  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 189 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 1950

(2) नागपूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2300 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2050

(3) जलगाव – मसावत :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 2150
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2150

(4) परतूर :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1851
जास्तीत जास्त दर – 2401
सर्वसाधारण दर – 2275

(5) देवळा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2010
जास्तीत जास्त दर – 2195
सर्वसाधारण दर – 2025

(6) मुंबई  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4666 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(7) गंगाखेड :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(8) देऊळगाव राजा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2425
सर्वसाधारण दर – 2000

(9) मेहकर :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 135 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2900
सर्वसाधारण दर – 2700

(10) मंठा :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 106 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 3601
सर्वसाधारण दर – 2000

(11) लाखंदूर :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 38 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1925

(12) सोनपेठ :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1676
जास्तीत जास्त दर – 2305
सर्वसाधारण दर – 2050

(13) अकोला  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 35 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2600

(14) पुणे  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 299 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4400

(15) नागपूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2625

गहू बाजार भाव दि.07 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Gahu Bajar Bhav 07-04-2022 Thursday

(1) नागपूर  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1890
जास्तीत जास्त दर – 2090
सर्वसाधारण दर – 2040

(2) मुंबई  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5109 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2650

(3) वसई  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 395 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2790
जास्तीत जास्त दर – 3850
सर्वसाधारण दर – 3450

(4) जलगाव – मसावत :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 70 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2150

(5) देवळा :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 7 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1960
जास्तीत जास्त दर – 2035
सर्वसाधारण दर – 2025

(6) उल्हासनगर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 340 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(7) लाखंदूर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1925

(8) पुणे  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 297 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4500

(9) नागपूर  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1573 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(10) देऊळगाव राजा  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2000

गहू बाजार भाव दि.06 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Gahu Bajar Bhav 06-04-2022 Wednesday

(1) जालना  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1118 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2575
सर्वसाधारण दर – 2225

(2) वाशीम  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(3) बीड :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 111 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2696
सर्वसाधारण दर – 2116

(4) अकोला  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 90 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(5) यवतमाळ  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 320 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2155
सर्वसाधारण दर – 2077

(6) परभणी  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 110 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1975
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2100

(7) नागपूर  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(8) औरंगाबाद  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 316 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2150

(9) वर्धा  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 552 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2125
जास्तीत जास्त दर – 2280
सर्वसाधारण दर – 2200

(10) सोलापूर  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1258 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2380
जास्तीत जास्त दर – 3365
सर्वसाधारण दर – 2770

(11) पुणे  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 296 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4600

(12) नागपूर  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(13) दोंडाईचा  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3355 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2151

(14) मुंबई  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 9170 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(15) भोकर :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 54 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 2317
सर्वसाधारण दर – 1857

(16) कारंजा :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1960
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2075

(17) राहता :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 181 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2451
सर्वसाधारण दर – 2200

(18) जलगाव – मसावत :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 53 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 2175
जास्तीत जास्त दर – 2225
सर्वसाधारण दर – 2200

(19) शेवगाव :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 49 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(20) परतूर :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 13 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1676
जास्तीत जास्त दर – 2135
सर्वसाधारण दर – 2076

(21) देवळा :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2010
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2115

(22) सिल्लोड  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 390 क्विंटल
जात – अर्जुन
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2110
सर्वसाधारण दर – 2100

(23) पैठण  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 132 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2292
सर्वसाधारण दर – 2100

(24) यावल :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6875 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1920
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2230

(25) चिखली  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 165 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2000

गहू बाजार भाव दि.05 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Gahu Bajar Bhav 05-04-2022 Tuesday

(1) अकोला  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 302 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2200

(2) अमरावती  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1152 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2175

(3) नागपूर  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(4) मुंबई  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 11007 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(5) सोलापूर  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1191 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2375
जास्तीत जास्त दर – 3360
सर्वसाधारण दर – 2765

(6) अकोला  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2650
जास्तीत जास्त दर – 3150
सर्वसाधारण दर – 3000

(7) पुणे  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 297 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4600

(8) कल्याण  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2800

(9) सिन्नर  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 51 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2080
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 2300

(10) कळवण  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2200

(11) कारंजा :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1910
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2060

(12) राहता :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 73 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2274

(13) जलगाव – मसावत :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 38 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2150

(14) चाळीसगाव :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 255 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2055

(15) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2300

(16) परतूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1800

(17) देवळा  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2025
जास्तीत जास्त दर – 2455
सर्वसाधारण दर – 2080

(18) पैठण  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 150 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 1960
जास्तीत जास्त दर – 2480
सर्वसाधारण दर – 2111

(19) चिखली  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 137 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2100

(20) मलकापूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 850 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2050

(21) सटाणा :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 75 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2251
सर्वसाधारण दर – 2110

(22) गंगाखेड :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2100

(23) देऊळगाव राजा  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2525
सर्वसाधारण दर – 2300

(24) मेहकर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 130 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2500

(25) उल्हासनगर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 350 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(26) धरणगाव :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 349 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2138
सर्वसाधारण दर – 2081

(27) लाखंदूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 31 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1925

(28) काटोल :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 255 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2040
सर्वसाधारण दर – 2000

(29) उमरखेड – डांकी  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1900

गहू बाजार भाव दि.04 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Gahu Bajar Bhav 04-04-2022 Monday

(1) नागपूर  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2892 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2040
सर्वसाधारण दर – 1993

(2) मुंबई  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 7863 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(3) भोकर :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 90 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1450
जास्तीत जास्त दर – 2465
सर्वसाधारण दर – 1960

(4) कारंजा :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2175
सर्वसाधारण दर – 2055

(5) पंढरपूर  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2350
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2350

(6) वाशीम  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 800 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1800

(7) शेवगाव  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 78 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2500

(8) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 15 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(9) परतूर :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 36 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1620
जास्तीत जास्त दर – 2356
सर्वसाधारण दर -2226

(10) देवळा :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1975
जास्तीत जास्त दर – 2060
सर्वसाधारण दर – 2050

(11) अकोला  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 149 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2650
सर्वसाधारण दर – 2300

(12) चिखली  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 150 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2075

(13) गंगाखेड :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(14) देऊळगाव राजा  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(15) उल्हासनगर  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 330 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(16) परांडा :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1950

(17) ताडकळस :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1650
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1700

(18) उमरखेड :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1900

(19) अकोला  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 45 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2550
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2750

(20) पुणे  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 296 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 4700

(21) हिंगोली :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 59 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2050

गहू बाजार भाव दि.02 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Gahu Bajar Bhav 02-04-2022 Saturday

(1) पुणे :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 293 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 5400
सर्वसाधारण दर – 5000

(2) राहूरी – वांबोरी :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 15 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1911
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2255

(3) शेवगाव  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(4) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(5) परतूर :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1826
जास्तीत जास्त दर – 2251
सर्वसाधारण दर – 2100

(6) वडूज :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 2050

(7) आंबेजोबाई :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2450
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2450

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published.