आजचे हरभरा बाजार भाव | ताजे हरभरा दर | Aajche Harbhara Bajar Bhav

या लेखात आपन आजचे ताजे हरभरा बाजार भाव पाहणार आहोत (Today’s Live Harbhara Bajar Bhav)…

आपल्या या संकेतस्थळावर आम्ही दररोजचे शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेतीविषयक महत्वाची माहिती अपडेट करत असतो. शेतीविषयक माहिती व शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday

(1) हिंगोली :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 450 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3998
जास्तीत जास्त दर – 4425
सर्वसाधारण दर – 4212

(2) पुणे  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5550

(3) उदगीर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 895 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4504
सर्वसाधारण दर – 4452

(4) भोकर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 44 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4076
जास्तीत जास्त दर – 4325
सर्वसाधारण दर – 4200

(5) राहता :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4400

(6) जळगाव  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 72 क्विंटल
जात – बोल्ड
कमीत कमी दर – 6488
जास्तीत जास्त दर – 8500
सर्वसाधारण दर – 6511

(7) जळगाव  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1313 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4325
जास्तीत जास्त दर – 5230
सर्वसाधारण दर – 5230

(8) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 6005
सर्वसाधारण दर – 5900

(9) तुळजापूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 115 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4250
सर्वसाधारण दर – 4200

(10) जळगाव  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 71 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 6540
सर्वसाधारण दर – 5250

(11) बीड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4250

(12) मुरुम  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4351
जास्तीत जास्त दर – 4466
सर्वसाधारण दर – 4409

(13) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1325 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4450

(14) नागपूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3633 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4425

(15) परतूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4370
जास्तीत जास्त दर – 4415
सर्वसाधारण दर – 4410

(16) देऊळगाव राजा  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(17) देवणी :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4540
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4620

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले हरभरा बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद

हरभरा बाजार भाव दि.09 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Harbhara Bajar Bhav 09-04-2022 Saturday

(1) उदगीर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1550 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4725
सर्वसाधारण दर – 4662

(2) भोकर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 152 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4136
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4318

(3) हिंगोली :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 650 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4640
सर्वसाधारण दर – 4445

(4) पुणे  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 90 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(5) पैठण :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 4571
सर्वसाधारण दर – 4000

(6) परळी – वैजनाथ  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 100 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4351
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4451

(7) रिसोड :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6230 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4520
सर्वसाधारण दर – 4310

(8) राहता :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 4050
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4500

(9) जलगाव – मसावत :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4616
जास्तीत जास्त दर – 4616
सर्वसाधारण दर – 4616

(10) चिखली :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1353 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4251
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4401

(11) सोलापूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 282 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4525

(12) पांढरकवडा :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(13) जालना  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 46 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 8500
सर्वसाधारण दर – 6700

(14) अकोला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 7610
जास्तीत जास्त दर – 7610
सर्वसाधारण दर – 7610

(15) मालेगाव  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 46 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 3680
जास्तीत जास्त दर – 7912
सर्वसाधारण दर – 4472

(16) तुळजापूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 120 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(17) लातूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15448 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4571
जास्तीत जास्त दर – 5119
सर्वसाधारण दर – 4700

(18) बीड :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 52 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4441
जास्तीत जास्त दर – 4476
सर्वसाधारण दर – 4462

(19) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(20) गंगापूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4370
जास्तीत जास्त दर – 4401
सर्वसाधारण दर – 4390

(21) किनवट :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 46 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4875
जास्तीत जास्त दर – 5230
सर्वसाधारण दर – 5000

(22) मुरुम  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 410 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4901
सर्वसाधारण दर – 4651

(23) उमरखेड :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 410 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(24) उमरखेड  – डांकी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 410 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(25) लाखंदूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 47 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4440

(26) जालना :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2558 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3750
जास्तीत जास्त दर – 4710
सर्वसाधारण दर – 4650

(27) अकोला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2750 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4050
जास्तीत जास्त दर – 4930
सर्वसाधारण दर – 4500

(28) अमरावती  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6047 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4725
सर्वसाधारण दर – 4612

(29) नागपूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6228 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4570
सर्वसाधारण दर – 4453

(30) भोकरदन  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 46 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(31) मुर्तीजापूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3610 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4720
सर्वसाधारण दर – 4595

(32) परतूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 116 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4590
जास्तीत जास्त दर – 4631
सर्वसाधारण दर – 4600

(33) देऊळगाव राजा  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(34) परांडा :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4350

(35) देवणी :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4620
जास्तीत जास्त दर – 4666
सर्वसाधारण दर – 4643

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.08 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Harbhara Bajar Bhav 08-04-2022 Friday

(1) बीड :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 447 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4460
सर्वसाधारण दर – 4376

(2) बीड :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 764 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3832
जास्तीत जास्त दर – 4586
सर्वसाधारण दर – 4435

(3) बुलढाणा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1601 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4525
सर्वसाधारण दर – 4350

(4) बुलढाणा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1353 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4251
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4401

(5) धुळे  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1387 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 8751
सर्वसाधारण दर – 7151

(6) जळगाव  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 62 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4350

(7) जळगाव  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 325 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4815
जास्तीत जास्त दर – 4815
सर्वसाधारण दर – 4815

(8) अहमदनगर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 172 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4475

(9) अहमदनगर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 36 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4550

(10) अकोला  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3449 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4875
सर्वसाधारण दर – 4600

(11) अकोला  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 36 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 7770
जास्तीत जास्त दर – 8405
सर्वसाधारण दर – 8085

(12) औरंगाबाद  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4525

(13) जालना  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2164 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4086
जास्तीत जास्त दर – 4733
सर्वसाधारण दर – 4656

(14) लातूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4650
जास्तीत जास्त दर – 4710
सर्वसाधारण दर – 4680

(15) मुंबई  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1326 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(16) नागपूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8274 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4011
जास्तीत जास्त दर – 4518
सर्वसाधारण दर – 4355

(17) नाशिक  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 174 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3752
जास्तीत जास्त दर – 5751
सर्वसाधारण दर – 5125

(18) उस्मानाबाद  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 336 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4914
सर्वसाधारण दर – 4357

(19) परभणी  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 102 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 3300
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4450

(20) परभणी  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 261 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4465
जास्तीत जास्त दर – 4516
सर्वसाधारण दर – 4500

(21) पुणे  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(22) सोलापूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4525
सर्वसाधारण दर – 4510

(23) वर्धा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 265 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4250

(24) वर्धा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 190 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4485
सर्वसाधारण दर – 4250

(25) वाशिम  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4330
जास्तीत जास्त दर – 4555
सर्वसाधारण दर – 4440

(26) यवतमाळ  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 850 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

हरभरा बाजार भाव दि.28 मार्च 2022 वार – सोमवार | Harbhara Bajar Bhav 28-03-2022 Monday

(1) जळगाव  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 284 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 5230
सर्वसाधारण दर – 5230

(2) बीड :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 25 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4375
सर्वसाधारण दर – 4358

(3) पुणे  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5600

(4) भोकर :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 98 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3434
जास्तीत जास्त दर – 4457
सर्वसाधारण दर – 3945

(5) परळी – वैजनाथ :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4411
सर्वसाधारण दर – 4351

(6) मोर्शी :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4555
सर्वसाधारण दर – 4527

(7) राहता :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4491
सर्वसाधारण दर – 4471

(8) उमरगा :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4010
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4441

(9) कल्याण  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5700

(10) धरणगाव  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 63 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4380
जास्तीत जास्त दर – 6195
सर्वसाधारण दर – 4435

(11) कळमनूरी :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4000
सर्वसाधारण दर – 4000

(12) शेवगाव  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4550

(13) उमरी :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 56 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4300

(14) हिमायतनगर  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 171 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4350

(15) उमरखेड :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 210 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4500

(16) उमरखेड – डांकी  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 380 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4500

(17) चिमुर :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 120 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(18) आष्टी – कारंजा :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 230 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4250

(19) जालना  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2614 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर – 4558
सर्वसाधारण दर – 4475

(20) अकोला  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3161 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4790
सर्वसाधारण दर – 4500

(21) नागपूर  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6092 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4652
सर्वसाधारण दर – 4514

(22) वर्धा  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 405 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4350

(23) अंबड (वडी गोद्री) :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 67 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4101
जास्तीत जास्त दर – 4440
सर्वसाधारण दर – 4253

(24) परतूर :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 131 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4486

(25) देऊळगाव राजा  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4470
सर्वसाधारण दर – 4350

(26) काटोल :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 615 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4300

(27) नेवासा :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – निफाड
कमीत कमी दर – 5250
जास्तीत जास्त दर – 5250
सर्वसाधारण दर – 5250

(28) ताडकळस :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

हरभरा बाजार भाव दि. 27 मार्च 2022 वार – रविवार | Harbhara Bajar Bhav 27-03-2022 Sunday

(1) अजनगाव सुर्जी  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 165 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4850
सर्वसाधारण दर – 4500

(2) देवणी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 29 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4648
जास्तीत जास्त दर – 4741
सर्वसाधारण दर – 4694

(3) सिल्लोड  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 5500
सर्वसाधारण दर – 4800

(4) उदगीर :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1220 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4590
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4620

(5) शेवगाव :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 26 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(6) दौंड  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4275

(7) उमरी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 42 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4430
सर्वसाधारण दर – 4390

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.21 मार्च 2022 वार – सोमवार | Harbhara Bajar Bhav 21-03-2022 Monday

(1) अकोला  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3941 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4710
सर्वसाधारण दर – 4450

(2) अमरावती  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9475 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4625
सर्वसाधारण दर – 4487

(3) अहमदनगर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 39 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3526
जास्तीत जास्त दर – 4415
सर्वसाधारण दर – 3963

(4) अहमदनगर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 53 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(5) औरंगाबाद  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 28 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 4500

(6) औरंगाबाद  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4385
जास्तीत जास्त दर – 4445
सर्वसाधारण दर – 4400

(7) बीड :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 493 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4390
सर्वसाधारण दर – 4251

(8) बीड :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 139 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3650
जास्तीत जास्त दर – 4580
सर्वसाधारण दर – 4276

(9) बुलढाणा  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 950 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4325

(10) बुलढाणा  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 920 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4491
सर्वसाधारण दर – 4295

(11) धुळे  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 258 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर – 4380
सर्वसाधारण दर – 4000

(12) हिंगोली  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4280
जास्तीत जास्त दर – 4525
सर्वसाधारण दर – 4402

(13) हिंगोली  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 694 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4153
जास्तीत जास्त दर – 5875
सर्वसाधारण दर – 4363

(14) जळगाव  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 297 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 6280
सर्वसाधारण दर – 4450

(15) जळगाव  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 7012 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4406
जास्तीत जास्त दर – 4456
सर्वसाधारण दर – 4456

(16) जालना  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4526
सर्वसाधारण दर – 4300

(17) मुंबई  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1295 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(18) नागपूर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 305 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4476
सर्वसाधारण दर – 4400

(19) नाशिक  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 16 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3875
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4410

(20) नाशिक  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 82 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर – 4599
सर्वसाधारण दर – 4312

(21) उस्मानाबाद  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4350

(22) परभणी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 360 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(23) परभणी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 251 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4375
जास्तीत जास्त दर – 4516
सर्वसाधारण दर – 4400

(24) पुणे  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5450

(25) सोलापूर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 281 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4725
सर्वसाधारण दर – 4600

(26) सोलापूर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 156 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4525
सर्वसाधारण दर – 4405

(27) वर्धा  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 195 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4300

(28) वाशिम  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4480
सर्वसाधारण दर – 4325

(29) यवतमाळ  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 770 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.19 मार्च 2022 | Harbhara Bajar Bhav 19-03-2022 Saturday

(1) अकोला  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4152 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4175
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4448

(2) अकोला  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 700 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4375
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4440

(3) अहमदनगर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 54 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4525

(4) अहमदनगर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4465
जास्तीत जास्त दर – 4496
सर्वसाधारण दर – 4480

(5) अमरावती  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6474 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4500

(6) औरंगाबाद  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4496
जास्तीत जास्त दर – 4496
सर्वसाधारण दर – 4496

(7) औरंगाबाद  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3650
जास्तीत जास्त दर – 4485
सर्वसाधारण दर – 4442

(8) बीड :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 375 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4389
सर्वसाधारण दर – 4251

(9) बीड :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3750
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4233

(10) भंडारा  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4750
सर्वसाधारण दर – 4725

(11) बुलढाणा  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 41 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(12) बुलढाणा  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1886 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4530
सर्वसाधारण दर – 4387

(13) हिंगोली  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 699 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4425

(14) हिंगोली  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 62 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(15) जळगाव  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 78 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4530
जास्तीत जास्त दर – 5130
सर्वसाधारण दर – 4750

(16) जळगाव  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 209 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 5230
सर्वसाधारण दर – 5230

(17) जळगाव  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 70 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6700

(18) जालना  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2764 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4120
जास्तीत जास्त दर – 4494
सर्वसाधारण दर – 4453

(19) नांदेड  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 235 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4351
जास्तीत जास्त दर – 4387
सर्वसाधारण दर – 4369

(20) नाशिक  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 59 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 3561
जास्तीत जास्त दर – 4899
सर्वसाधारण दर – 4288

(21) उस्मानाबाद  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 16 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(22) उस्मानाबाद  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 240 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4732
सर्वसाधारण दर – 4566

(23) परभणी  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 320 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4280
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4350

(24) पुणे  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 32 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5400

(25) सोलापूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 271 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4665
सर्वसाधारण दर – 4600

(26) सोलापूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 160 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4565
सर्वसाधारण दर – 4500

(27) वाशिम :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4400 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4275
जास्तीत जास्त दर – 4530
सर्वसाधारण दर – 4400

हरभरा बाजार भाव दि.17 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Harbhara Bajar Bhav 17-03-2022 Thursday

(1) अमरावती :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 320
जात – —-
कमीत कमी दर  – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4425

(2) जळगाव :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45
जात – चाफा
कमीत कमी दर  – 4491
जास्तीत जास्त दर – 4491
सर्वसाधारण दर – 4491

(3) जालना :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 240
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4400

(4) मुंबई :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 758
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(5) नागपूर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4283
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4540
सर्वसाधारण दर – 4405

(6) नांदेड :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 29
जात – —-
कमीत कमी दर  – 4302
जास्तीत जास्त दर – 4405
सर्वसाधारण दर – 4353

(7) उस्मानाबाद :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – गरडा
कमीत कमी दर  – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4400

(8) उस्मानाबाद :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 155
जात – काट्या
कमीत कमी दर  – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4200

(9) परभणी :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10
जात – पिवळा
कमीत कमी दर  – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.17 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 17-03-2022 Thursday

(10) पुणे :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33
जात – —-
कमीत कमी दर  – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(11) वर्धा :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 150
जात – लाल
कमीत कमी दर  – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4400

(12) यवतमाळ :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1170
जात – लाल
कमीत कमी दर  – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(13) नांदेड :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 47
जात – लाल
कमीत कमी दर  – 4875
जास्तीत जास्त दर – 5250
सर्वसाधारण दर – 5230

(14) परभणी :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 340
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4420
सर्वसाधारण दर – 4375

(15) बुलढाणा :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 380
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4200

(16) अहमदनगर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – लाल
कमीत कमी दर  – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(17) बुलढाणा :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 691
जात – चाफा
कमीत कमी दर  – 3855
जास्तीत जास्त दर – 4510
सर्वसाधारण दर – 4440

(18) सोलापूर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 131
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

हरभरा बाजार भाव दि.16 मार्च 2022 वार – बुधवार | Harbhara Bajar Bhav 16-03-2022 Wednesday

(1) पुणे :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35
जात – —-
कमीत कमी दर – 5350
जास्तीत जास्त दर – 5750
सर्वसाधारण दर – 5550

(2) उदगीर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1525
जात – —-
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4665
सर्वसाधारण दर – 4607

(3) भोकर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 339
जात – —-
कमीत कमी दर – 4141
जास्तीत जास्त दर – 4351
सर्वसाधारण दर – 4246

(4) कारंजा :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5300
जात – —-
कमीत कमी दर – 4110
जास्तीत जास्त दर – 4430
सर्वसाधारण दर – 4300

(5) वडवणी :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1
जात – —-
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर – 3600
सर्वसाधारण दर – 3600

(6) जळगाव मसावत :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4521
जास्तीत जास्त दर – 4521
सर्वसाधारण दर – 4521

(7) चिखली :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 542
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4200

(8) सोलापूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 212
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4595
सर्वसाधारण दर – 4450

(9) उमरगा :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 31
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4451
सर्वसाधारण दर – 4450

(10) कल्याण :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – हायबीड
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5550

(11) अकोला :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 6800

(12) मालेगाव :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 77
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 3799
जास्तीत जास्त दर – 4577
सर्वसाधारण दर – 3805

(13) बीड :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 88
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर – 4429
सर्वसाधारण दर – 4291

(14) जिंतूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 198
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4440
सर्वसाधारण दर – 4300

(15) उमरखेड :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 450
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(16) अकोला :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3357
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4680
सर्वसाधारण दर – 4500

(17) नागपूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5498
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4538
सर्वसाधारण दर – 4404

(18) मुंबई :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 395
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.16 मार्च 2022 वार – बुधवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 16-03-2022 Wednesday

(19) अंबड ( वडी गोद्री ) :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4001
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4200

(20) परतूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 100
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4435

(21) देऊळगाव राजा  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4411
सर्वसाधारण दर – 4300

(22) मेहकर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 820
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4200

(23) परांडा :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4420
सर्वसाधारण दर – 4400

(24) गंगाखेड :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(25) माजलगाव :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 263
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4392
सर्वसाधारण दर – 4251

(26) हिंगोली :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 600
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4520
सर्वसाधारण दर – 4360

(27) राहता :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 46
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4425

(28) औरंगाबाद :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4461
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4505

(29) मोहोळ :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4510
सर्वसाधारण दर – 4400

(30) हिंगोली खानेगाव नाका :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 119
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(31) शेवगाव भोदेगाव :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4600

(32) मूर्तिजापूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3610
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4670
सर्वसाधारण दर – 4550

(33) कोपरगाव :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 83
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4442
सर्वसाधारण दर – 4281

(34) दुधणी :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 211
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4715
सर्वसाधारण दर – 4650

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे हरभरा बाजार भाव बघा…

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.15 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Harbhara Bajar Bhav 15-03-2022 Tuesday

(1) अहमदनगर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 211 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4381

(2) अहमदनगर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4575

(3) अकोला  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4324 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4805
सर्वसाधारण दर – 4450

(4) अहमदनगर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 58 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4368
जास्तीत जास्त दर – 4475
सर्वसाधारण दर – 4438

(5) अमरावती  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9601 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4400

(6) औरंगाबाद  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4370
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4407

(7) औरंगाबाद  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4415
जास्तीत जास्त दर – 4415
सर्वसाधारण दर – 4415

(8) बीड :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 824 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4188
जास्तीत जास्त दर – 4393
सर्वसाधारण दर – 4326

(9) बीड :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 473 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4026
जास्तीत जास्त दर – 4495
सर्वसाधारण दर – 4419

(10) बुलढाणा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1255 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4250

(11) बुलढाणा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 919 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4425

(12) हिंगोली :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 391 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4435
सर्वसाधारण दर – 4317

(13) हिंगोली :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 166 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4500

(14) जळगाव  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 690 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4495
जास्तीत जास्त दर – 5833
सर्वसाधारण दर – 4838

(15) जळगाव  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5026 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4413
जास्तीत जास्त दर – 4584
सर्वसाधारण दर – 4547

(16) जळगाव  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 131 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 8395
जास्तीत जास्त दर – 8580
सर्वसाधारण दर – 8555

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.15 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 15-03-2022 Tuesday

(17) जालना :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3135 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4310
जास्तीत जास्त दर – 4448
सर्वसाधारण दर – 4400

(18) जालना  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 6251

(19) लातूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 23392 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4433
जास्तीत जास्त दर – 4640
सर्वसाधारण दर – 4530

(20) मुंबई  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2027 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(21) नागपूर :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 240 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(23) नागपूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5673 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3950
जास्तीत जास्त दर – 4601
सर्वसाधारण दर – 4276

(24) नांदेड  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 427 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4041
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4220

(25) नांदेड  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(26) नंदुरबार  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 6810
सर्वसाधारण दर – 6700

(27) उस्मानाबाद  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(28) परभणी  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(29) पुणे  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5450
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5680

(30) सोलापूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 421 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4370
जास्तीत जास्त दर – 4710
सर्वसाधारण दर – 4575

(31) सोलापूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 366 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4375
जास्तीत जास्त दर – 4595
सर्वसाधारण दर – 4450

(32) ठाणे  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5550

(33) वर्धा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 869 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4275
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4300

(34) वाशिम  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4600 क्विंटल 
जात – —-
कमीत कमी दर – 4185
जास्तीत जास्त दर – 4465
सर्वसाधारण दर – 4330

(35) यवतमाळ  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 990 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

हरभरा बाजार भाव दि.14 मार्च 2022 वार  – सोमवार | Harbhara Bajar Bhav 14-03-2022 Monday

(1) जळगांव मसावत :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4522
जास्तीत जास्त दर – 4522
सर्वसाधारण दर – 4522

(2) मंठा :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 67
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4401
सर्वसाधारण दर – 4400

(3) उमरखेड :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1010
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(4) उमरखेड डांकी :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 160
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(5) चिमूर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4300

(6) मुंबई :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1096
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(7) देवळा :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5255

(8) सोनपेठ :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 88
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4320
जास्तीत जास्त दर – 4467
सर्वसाधारण दर – 4400

(9) उमरी :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 70
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(10) देऊळगाव राजा :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 75
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4536
सर्वसाधारण दर – 4300

(11) उमरगा :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 53
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4490

(12) जिंतूर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 327
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4460
सर्वसाधारण दर – 4400

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.14 मार्च 2022 वार  – सोमवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 14-03-2022 Monday

(13) पुणे :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 32
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(14) वाशीम :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12000
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4425
सर्वसाधारण दर – 4200

(15) परतूर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 135
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4470

(16) गंगाखेड :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(17) सोलापूर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 72
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4325
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4400

(18) नागपुर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3201
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4601
सर्वसाधारण दर – 4543

(19) भोकर :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 452
जात – —-
कमीत कमी दर – 4041
जास्तीत जास्त दर – 4411
सर्वसाधारण दर – 4226

(20) जळगाव :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 63
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4650

(21) धुळे :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 70
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3805
जास्तीत जास्त दर – 4655
सर्वसाधारण दर – 4375

(22) बीड :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 129
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4388

(23) शेवगाव :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 26
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4550

हरभरा बाजार भाव दि.12 मार्च 2022 वार  – शनिवार | Harbhara Bajar Bhav 12-02-2022 Saturday

(1) पुणे :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5650

(2) भोकर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 165
जात – —-
कमीत कमी दर – 3636
जास्तीत जास्त दर – 4461
सर्वसाधारण दर – 4048

(3) जळगाव मसावत :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 12
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4511
जास्तीत जास्त दर – 4511
सर्वसाधारण दर – 4511

(4) मलकापूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 527
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4705
सर्वसाधारण दर – 4550

(5) उमरगा :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 16
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4425
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4480

(6) धुळे :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 118
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3325
जास्तीत जास्त दर – 4595
सर्वसाधारण दर – 4300

(7) कल्याण :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(8) बीड :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 44
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4041
जास्तीत जास्त दर – 4446
सर्वसाधारण दर – 4356

(9) उमरखेड :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 310
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(10) उमरखेड डांकी :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 420
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(11) परतूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 155
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4390
जास्तीत जास्त दर – 4490
सर्वसाधारण दर – 4480

(12) देऊळगाव राजा :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 35
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4596
सर्वसाधारण दर – 4400

(13) गंगाखेड :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4600

हरभरा बाजार भाव दि.11 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Harbhara Bajar Bhav 11-03-2022 Friday

(1) पुणे :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5650

(2) पैठण :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1
जात – —-
कमीत कमी दर – 3301
जास्तीत जास्त दर – 2301
सर्वसाधारण दर – 3301

(3) उदगीर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1425
जात – —-
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4625

(4) भोकर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 356
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4511
सर्वसाधारण दर – 4255

(5) कारंजा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6000
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4530
सर्वसाधारण दर – 4410

(6) जळगाव :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 70
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4425
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4525

(7) जळगांव मसावत :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 18
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4560
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4560

(8) मोहोळ :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6
जात -चाफा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4425

(9) धुळे :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 108
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4850
सर्वसाधारण दर – 4575

(10) बीड :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4262

(11) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4450

(12) दौंड यवत :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4350

(13) मंठा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 43
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4450

(14) चाकूर  :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4593
जास्तीत जास्त दर – 4670
सर्वसाधारण दर – 4651

(15) उमरी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 90
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4425

(16) उमरखेड :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 370
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(17) नागपुर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3004
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4762
सर्वसाधारण दर – 4620

(18) मुंबई :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 390
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(19) मूर्तिजापूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4050
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4710
सर्वसाधारण दर – 4595

(20) परतूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 138
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4590
सर्वसाधारण दर – 4580

(21) देऊळगाव राजा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 22
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4551

(22) तळोदा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4780
जास्तीत जास्त दर – 7035
सर्वसाधारण दर – 6908

(23) परांडा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(24) पाथरी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 54
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4480
सर्वसाधारण दर – 4400

(25)  देवळा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3870
जास्तीत जास्त दर – 4410
सर्वसाधारण दर – 4205

(26) देवणी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 71
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4638
जास्तीत जास्त दर – 4730
सर्वसाधारण दर – 4684

(27) गंगाखेड :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

हरभरा बाजार भाव दि.10 मार्च 2022 वार  – गुरुवार | Harbhara Bajar Bhav 10-03-2022 Thursday

(1) पुणे :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5550

(2) दोंडाईचा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 642
जात – —-
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर – 7126
सर्वसाधारण दर – 4675

(3) राहुरी – वांबोरी :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(4) भोकर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 126
जात – —-
कमीत कमी दर – 4023
जास्तीत जास्त दर – 4490
सर्वसाधारण दर – 4256

(5) हिंगोली :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 650
जात – —-
कमीत कमी दर – 4205
जास्तीत जास्त दर – 4691
सर्वसाधारण दर – 4448

(6) कारंजा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1500
जात – —-
कमीत कमी दर – 4205
जास्तीत जास्त दर – 4570
सर्वसाधारण दर – 4390

(7) राहता :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 68
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4584
सर्वसाधारण दर – 4550

(8) जळगाव मसावत :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4550

(9) चिखली :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 545
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4170
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4360

(10) वाशीम :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3000
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4400

(11) अमळनेर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3000
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4470
जास्तीत जास्त दर – 4630
सर्वसाधारण दर – 4630

(12) सोलापूर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 153
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4625
सर्वसाधारण दर – 4505

(13) कल्याण :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6500

(14) अकोला :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(15) तुळजापूर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 115
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4300

(16) लातूर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 28360
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4412
जास्तीत जास्त दर – 4901
सर्वसाधारण दर – 4700

(17) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(18) उमरी :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4425

(19) उमरखेड :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 220
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(20) यवतमाळ :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 899
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4487

(21) नागपुर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1775
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4712
सर्वसाधारण दर – 4684

(22) मुंबई :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1398
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(23) परतूर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 172
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4601
सर्वसाधारण दर – 4580

(24) देऊळगाव राजा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4531
सर्वसाधारण दर – 4531

(25) मेहकर :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 470
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4300

(26) तळोदा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 37
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4665
जास्तीत जास्त दर – 7116
सर्वसाधारण दर – 6950

(27) परांडा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(28) पाथरी :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 68
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4476
सर्वसाधारण दर – 4400

(29) देवळा :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3860
जास्तीत जास्त दर – 4875
सर्वसाधारण दर – 4875

(30) दूधनी :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 255
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4755
सर्वसाधारण दर – 4600

(31) ताडकळस :
दि. 10 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60
जात – नं 1
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

हरभरा बाजार भाव दि.09 मार्च 2022 वार – बुधवार | Harbhara Bajar Bhav 09-03-2022 Wednesday

(1) पुणे :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 31
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(2) पैठण :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4
जात – —-
कमीत कमी दर – 4570
जास्तीत जास्त दर – 4570
सर्वसाधारण दर – 4570

(3) भोकर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 193
जात – —-
कमीत कमी दर – 4002
जास्तीत जास्त दर – 4511
सर्वसाधारण दर – 4256

(4) जळगाव मसावत :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(5) उमरगा :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4521

(6) धुळे :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर – 4630
सर्वसाधारण दर – 4250

(7) अकोला :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6700

(8) देगलूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 125
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4301
जास्तीत जास्त दर – 4571
सर्वसाधारण दर – 4436

(9) तुळजापूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 55
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4351
जास्तीत जास्त दर – 4351
सर्वसाधारण दर – 4351

(10) लातूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 19437
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4525
जास्तीत जास्त दर – 4899
सर्वसाधारण दर – 4700

(11) जिंतूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 166
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4541
सर्वसाधारण दर – 4500

(12) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(13) चाकूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 80
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4616
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4621

(14) उमरी :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 140
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(15) उमरखेड डांकी :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 340
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(16) अकोला :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3845
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4786
सर्वसाधारण दर – 4500

(17) मुंबई :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1363
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(18) परतूर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 178
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4486
जास्तीत जास्त दर – 4555
सर्वसाधारण दर – 4540

(19) देऊळगाव राजा :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 24
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4300

(20) मेहकर :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 450
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4300

(21) गंगाखेड :
दि. 09 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

हरभरा बाजार भाव दि.08 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Harbhara Bajar Bhav 08-03-2022 Tuesday

(1) पुणे :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 32
जात – —-
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5700

(2) सेलू :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 393
जात – —-
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4580
सर्वसाधारण दर – 4550

(3) जळगाव मसावत :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4561
जास्तीत जास्त दर – 4561
सर्वसाधारण दर – 4561

(4) दिग्रस :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 280
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4590
सर्वसाधारण दर – 4545

(5) उमरगा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 60
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4550

(6) चाकूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4652
सर्वसाधारण दर – 4630

(7) मुंबई :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3628
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(8) भोकरदन पिंपळगाव रेणू :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 97
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4500

(9) देऊळगाव राजा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 58
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4476
सर्वसाधारण दर – 4400

(10) देवळा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  –
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4400

(11) गंगाखेड :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4600

(12) परतूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 138
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4451

(13) जिंतूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 177
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4559
सर्वसाधारण दर – 4500

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.07 मार्च 2022 वार – सोमवार | Harbhara Bajar Bhav 07-03-2022 Monday

(1) बुलढाणा  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 470 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4608
सर्वसाधारण दर – 4125

(2) हिंगोली  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 600 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 4460
जास्तीत जास्त दर – 4731
सर्वसाधारण दर – 4595

(3) अहमदनगर  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 59 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4652
सर्वसाधारण दर – 4600

(4) अमरावती  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 339 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4565
सर्वसाधारण दर – 4282

(5) औरंगाबाद  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3721
जास्तीत जास्त दर – 4559
सर्वसाधारण दर – 4531

(6) जळगाव  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 225 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4555
जास्तीत जास्त दर – 6895
सर्वसाधारण दर – 4665

(7) जळगाव  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 23 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4550

(8) जालना  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 173 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4590
जास्तीत जास्त दर – 4626
सर्वसाधारण दर – 4600

(9) जालना  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 72 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4500

(10) लातूर  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13932 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 5400
सर्वसाधारण दर – 4900

(11) मुंबई  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1158 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 520
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.07 मार्च 2022 वार – सोमवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 07-03-2022 Monday

(12) नागपूर  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 953 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4855
सर्वसाधारण दर – 4691

(13) नांदेड  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 277 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4519
सर्वसाधारण दर – 4160

(14) नाशिक  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर – 4605
सर्वसाधारण दर – 4055

(15) परभणी  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 48 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(16) परभणी  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 85 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4425

(17) परभणी  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 234 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4302
जास्तीत जास्त दर – 4676
सर्वसाधारण दर – 4550

(18) परभणी  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4600

(19) परभणी  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 334 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4500

(20) पुणे  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5550

(21) सोलापूर  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 325 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4612
सर्वसाधारण दर – 4550

(22) यवतमाळ  :
दि. 07 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 750 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

हरभरा बाजार भाव दि.05 मार्च 2022 वार – शनिवार | Harbhara Bajar Bhav 05-03-2022 Saturday

(1) पुणे :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33
जात – —-
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5700

(2) राहुरी वांबोरी :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1
जात – —-
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 3800
सर्वसाधारण दर – 3800

(3) पैठण :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9
जात – —-
कमीत कमी दर – 4471
जास्तीत जास्त दर – 4471
सर्वसाधारण दर – 4471

(4) भोकर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 157
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4300

(5) हिंगोली :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 600
जात – —-
कमीत कमी दर – 4440
जास्तीत जास्त दर – 4755
सर्वसाधारण दर – 4507

(6) कारंजा :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2850
जात – —-
कमीत कमी दर – 4320
जास्तीत जास्त दर – 4705
सर्वसाधारण दर – 4555

(6) मंगळवेढा :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 122
जात – —-
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4600

(8) राहता :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4475

(9) जळगाव :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 380
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 5320
सर्वसाधारण दर – 4561

(10) जळगाव मसावत :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 22
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4619
जास्तीत जास्त दर – 4610
सर्वसाधारण दर – 4619

(11) चिखली :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 614
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4260
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4450

(12) भुसावळ :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4625
सर्वसाधारण दर – 4610

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.05 मार्च 2022 वार – शनिवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 05-03-2022 Saturday

(13) सोलापूर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 365
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4675
सर्वसाधारण दर – 4550

(14) धरणगाव :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 156
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4530
जास्तीत जास्त दर – 4995
सर्वसाधारण दर – 4640

(15) जळगाव :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 157
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 7850
जास्तीत जास्त दर – 8015
सर्वसाधारण दर – 7900

(16) लातूर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15915
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4471
जास्तीत जास्त दर – 4933
सर्वसाधारण दर – 4650

(17) लातूर मुरुड :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 119
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4625
सर्वसाधारण दर – 4550

(18) बीड :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 42
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3850
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 4522

(19) जिंतूर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 124
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4580
जास्तीत जास्त दर – 4640
सर्वसाधारण दर – 4600

(20) उमरखेड :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

(21) अकोला :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3423
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4270
जास्तीत जास्त दर – 4860
सर्वसाधारण दर – 4600

(22) अमरावती :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 7800
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4825
सर्वसाधारण दर – 4612

(23) नागपूर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 945
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4741
सर्वसाधारण दर – 4605

(24) मुंबई :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1428
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 5500

(25) परतूर :
दि. 05 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 101
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4461
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4550

हरभरा बाजार भाव दि.02 मार्च | Harbhara Bajar Bhav 02-03-2022 Wednesday

(1) औरंगाबाद  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4351
सर्वसाधारण दर – 4175

(2) बुलढाणा  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 188 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4276
जास्तीत जास्त दर – 4563
सर्वसाधारण दर – 4376

(3) अहमदनगर  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 480 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4544
सर्वसाधारण दर – 4401

(4) अकोला  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3083 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4875
सर्वसाधारण दर – 4600

(5) अमरावती  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4750
सर्वसाधारण दर – 4400

(6) धुळे  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 757 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर – 6451
सर्वसाधारण दर – 4500

(7) हिंगोली  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(8) हिंगोली  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 120 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4350

(9) जळगाव :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 28 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4150

(10) जळगाव  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2027 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4360
जास्तीत जास्त दर – 4593
सर्वसाधारण दर – 4518

(11) जालना  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1600 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर – 4660
सर्वसाधारण दर – 4550

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.02 मार्च | Harbhara Bajar Bhav 02-03-2022 Wednesday

(12) मुंबई  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2985 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5500

(13) नागपूर  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 566 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4764
सर्वसाधारण दर – 4611

(14) नांदेड  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 71 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4402
जास्तीत जास्त दर – 4578
सर्वसाधारण दर – 4490

(15) नंदुरबार  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 867 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 6850
सर्वसाधारण दर – 5230

(16) नाशिक  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 191 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3684
जास्तीत जास्त दर – 4729
सर्वसाधारण दर – 4419

(17) उस्मानाबाद  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4500

(18) पुणे  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 29 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5700

(19) सोलापूर  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 321 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4640
सर्वसाधारण दर – 4600

(20) वर्धा  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2321 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4450

(21) वाशिम :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4620
सर्वसाधारण दर – 4550

(22) यवतमाळ  :
दि. 02 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 76 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4760
सर्वसाधारण दर – 4530

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे हरभरा बाजार भाव बघा..

हरभरा बाजार भाव दि.01 मार्च | Harbhara Bajar Bhav 01-03-2022 Tuesday

(1) पुणे  :
दि. 01 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 31 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(2) राहूरी – वांबोरी :
दि. 01 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4551
सर्वसाधारण दर – 4275

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.28 फेब्रुवारी 2022 वार – सोमवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 28-02-2022 Monday

(1) अकोला  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1738 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4840
सर्वसाधारण दर – 4500

(2) अहमदनगर  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 3945
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4223

(3) अमरावती  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 27 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 4147
जास्तीत जास्त दर – 4508
सर्वसाधारण दर – 4250

(4) बीड :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 100 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3770
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4331

(5) बीड :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 609 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3991
जास्तीत जास्त दर – 4584
सर्वसाधारण दर – 4494

(6) बुलढाणा  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 161 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4275
जास्तीत जास्त दर – 4620
सर्वसाधारण दर – 4445

(7) बुलढाणा  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 420 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4751
सर्वसाधारण दर – 4275

(8) धुळे  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 345 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 6251
सर्वसाधारण दर – 4500

(9) हिंगोली  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 160 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4730
सर्वसाधारण दर – 4615

(10) जळगाव  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 190 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 5300
सर्वसाधारण दर – 5180

(11) जळगाव  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1094 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4467
जास्तीत जास्त दर – 4667
सर्वसाधारण दर – 4584

(12) जळगाव  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 320 क्विंटल
जात – बोल्ड
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6051

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.28 फेब्रुवारी 2022 वार – सोमवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 28-02-2022 Monday

(13) जालना  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2939 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3950
जास्तीत जास्त दर – 4698
सर्वसाधारण दर – 4613

(14) लातूर :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11321 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4575
जास्तीत जास्त दर – 4913
सर्वसाधारण दर – 4700

(15) मुंबई  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1634 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(16) नागपूर  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 745 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4702
सर्वसाधारण दर – 4552

(17) नांदेड :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4425

(18) नंदुरबार  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 816 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 6581
सर्वसाधारण दर – 5001

(19) उस्मानाबाद  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 480 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4751
सर्वसाधारण दर – 4625

(20) परभणी  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 72 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4600

(21) परभणी  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 69 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4570
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4670

(22) पुणे  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(23) सोलापूर  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 291 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4690
सर्वसाधारण दर – 4650

(24) सोलापूर  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 239 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4445

(25) वाशिम :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4260
जास्तीत जास्त दर – 4685
सर्वसाधारण दर – 4500

(26) यवतमाळ  :
दि. 28 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 146 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4505
जास्तीत जास्त दर – 4740
सर्वसाधारण दर – 4622

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.26 फेब्रुवारी 2022 वार – शनिवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 26-02-2022 Saturday

(1) हिंगोली :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 140 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4803
सर्वसाधारण दर – 4601

(2) धुळे  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 58 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 4380

(3) जळगाव  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1852 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4451
जास्तीत जास्त दर – 4605
सर्वसाधारण दर – 4605

(4) जालना  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(5) नागपूर  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 273 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4775

(6) परभणी  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(7) पुणे :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 32 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(8) यवतमाळ  :
दि. 26 फेब्रुवारी 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 330 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4700

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.23 फेब्रुवारी 2022 वार – बुधवार | Harbhara Bajar Bhav 23-02-2022 Wednesday

(1) अहमदनगर  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 222 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4546
सर्वसाधारण दर – 4450

(2) औरंगाबाद  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4001
जास्तीत जास्त दर – 4300
सर्वसाधारण दर – 4275

(3) बीड :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 372 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4625
सर्वसाधारण दर – 4400

(4) बीड :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 118 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4042
जास्तीत जास्त दर – 4494
सर्वसाधारण दर – 4447

(5) बुलढाणा  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 275 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4325

(6) धुळे  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 119 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 3400
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 4451

(7) हिंगोली :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 95 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4245
जास्तीत जास्त दर – 4640
सर्वसाधारण दर – 4442

(8) जळगाव  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1052 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4381
जास्तीत जास्त दर – 4433
सर्वसाधारण दर – 4433

(9) जालना  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 935 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3925
जास्तीत जास्त दर – 4604
सर्वसाधारण दर – 4448

(10) लातूर  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 960 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4686
सर्वसाधारण दर – 4618

(11) लातूर  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10054 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4526
जास्तीत जास्त दर – 4826
सर्वसाधारण दर – 4626

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.23 फेब्रुवारी 2022 वार – बुधवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 23-02-2022 Wednesday

(12) मुंबई  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1295 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(13) नागपूर  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 360 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4125
जास्तीत जास्त दर – 4433
सर्वसाधारण दर – 4338

(14) नांदेड  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4350

(15) नंदुरबार :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 466 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4001
जास्तीत जास्त दर – 6071
सर्वसाधारण दर – 5971

(16) नाशिक  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 134 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3607
जास्तीत जास्त दर – 4443
सर्वसाधारण दर – 4353

(17) उस्मानाबाद  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 385 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर – 4641
सर्वसाधारण दर – 4546

(18) परभणी  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 64 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4620
जास्तीत जास्त दर – 4676
सर्वसाधारण दर – 4650

(19) पुणे  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(20) सोलापूर  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 143 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4620

(21) वर्धा  :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 426 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4050
जास्तीत जास्त दर – 4545
सर्वसाधारण दर – 4280

(22) वाशिम :
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4265
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4540

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत खाली दिलेले कालचे हरभरा (Harbhara) बाजार भाव बघा..

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.22 फेब्रुवारी 2022 वार – मंगळवार | Harbhara Bajar Bhav 22-02-2022 Tuesday

(1) अमरावती :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 71
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4476

(2) जळगाव :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1262
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 5150
जास्तीत जास्त दर – 5250
सर्वसाधारण दर – 5213

(3) मुंबई :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 919
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(4) नागपुर :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 481
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4180
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4495

(5) नाशिक :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 5200

(6) पुणे :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 31
जात – —–
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5700

(7) यवतमाळ :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 130
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4700

(7) जालना :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 47
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4320
जास्तीत जास्त दर – 4491
सर्वसाधारण दर – 4400

(9) परभणी :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 5
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.22 फेब्रुवारी 2022 वार – मंगळवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 22-02-2022 Tuesday

(10) परभणी :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 4501
जास्तीत जास्त दर – 4501
सर्वसाधारण दर – 4501

(11) अकोला :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1001
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4700

(12) बुलढाणा :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 140
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4590
सर्वसाधारण दर – 4400

(13) हिंगोली :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 100
जात – —–
कमीत कमी दर – 4355
जास्तीत जास्त दर – 4670
सर्वसाधारण दर – 4512

(14) लातूर :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1095
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4575

(15) नांदेड़ :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 66
जात – —-
कमीत कमी दर – 4027
जास्तीत जास्त दर – 4521
सर्वसाधारण दर – 4274

(16) नाशिक :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 3701
जास्तीत जास्त दर – 4590
सर्वसाधारण दर – 3800

(17) यवतमाळ :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 47
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4385
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4485

(18) अहमदनगर :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 37
जात – —-
कमीत कमी दर – 4516
जास्तीत जास्त दर – 4570
सर्वसाधारण दर – 4550

(19) धुळे :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 173
जात – —–
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 6401
सर्वसाधारण दर – 4501

(20) उस्मानाबाद :
दि. 22 फेब्रुवारी 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 120
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4450
सर्वसाधारण दर – 4400

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.21 फेब्रुवारी 2022 वार – सोमवार | Harbhara Bajar Bhav 21-02-2022

(1) अहमदनगर  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4501
जास्तीत जास्त दर – 4571
सर्वसाधारण दर – 4526

(2) अकोला  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 747 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4225
जास्तीत जास्त दर – 4895
सर्वसाधारण दर – 4565

(3) बीड :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 676 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4638
सर्वसाधारण दर – 4463

(4) बीड :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3640
जास्तीत जास्त दर – 4527
सर्वसाधारण दर – 4199

(5) बुलढाणा  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 160 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4400

(6) धुळे :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 77 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 4500

(7) हिंगोली :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 50 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4475

(8) हिंगोली :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 183 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4515
सर्वसाधारण दर – 4432

(9) जळगाव  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3841
जास्तीत जास्त दर – 4375
सर्वसाधारण दर – 4090

(10) जळगाव  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 370 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4501
सर्वसाधारण दर – 4501

(11) जालना  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1201 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3888
जास्तीत जास्त दर – 4639
सर्वसाधारण दर – 4526

(12) लातूर :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 25 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4480
जास्तीत जास्त दर – 4581
सर्वसाधारण दर – 4571

(13) मुंबई  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1254 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.21 फेब्रुवारी 2022 वार – सोमवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 21-02-2022

(14) नागपूर  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4475

(15) नांदेड  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर – 4641
सर्वसाधारण दर – 4571

(16) नंदुरबार  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 696 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3701
जास्तीत जास्त दर – 6275
सर्वसाधारण दर – 4824

(17) नाशिक  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4298
जास्तीत जास्त दर – 4892
सर्वसाधारण दर – 4595

(18) उस्मानाबाद  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 45 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4452
जास्तीत जास्त दर – 4452
सर्वसाधारण दर – 4452

(19) परभणी  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 70 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4550

(20) परभणी  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 73 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 4451
जास्तीत जास्त दर – 4611
सर्वसाधारण दर – 4500

(21) पुणे  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 33 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5650

(22) सोलापूर  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 347 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4700
सर्वसाधारण दर – 4610

(23) सोलापूर  :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 439 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4355
जास्तीत जास्त दर – 4595
सर्वसाधारण दर – 4500

(24) वर्धा :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4525
सर्वसाधारण दर – 4500

(25) वाशिम :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 600 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4040
जास्तीत जास्त दर – 4705
सर्वसाधारण दर – 4480

(26) वाशिम :
दि. 21 फेब्रुवारी 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4400

जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.18 फेब्रुवारी 2022 वार – शुक्रवार | Harbhara Bajar Bhav 18-02-2022

(1) अहमदनगर :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 37
जात – —-
कमीत कमी दर – 4549
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4600

(2) अकोला :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 471
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4600

(3) अमरावती :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 54
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4200

(4) औरंगाबाद :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 1
जात – —-
कमीत कमी दर – 2801
जास्तीत जास्त दर – 2801
सर्वसाधारण दर – 2801

(5) बीड :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 18
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3102
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4445

(6) बुलढाणा :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 68
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4495
सर्वसाधारण दर – 4250

(6) बुलढाणा :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 39
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 3775
जास्तीत जास्त दर – 4615
सर्वसाधारण दर – 4475

(8) जळगाव :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 5
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4407
सर्वसाधारण दर – 4370

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.18 फेब्रुवारी 2022 वार – शुक्रवार | Aajche Harbhara Bajar Bhav 18-02-2022

(9) जालना :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 27
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4520

(10) लातूर :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 8064
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4560
जास्तीत जास्त दर – 4908
सर्वसाधारण दर – 4700

(11) मुंबई :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 756
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(12) नांदेड :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 35
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450.

(13) नाशिक :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 2
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4303
जास्तीत जास्त दर – 4303
सर्वसाधारण दर – 4303

(14) परभणी :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 15
जात – गरड़ा
कमीत कमी दर – 4545
जास्तीत जास्त दर – 4636
सर्वसाधारण दर – 4600

(15) पुणे :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 30
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5650

(16) सोलापूर  :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 444
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4685
सर्वसाधारण दर – 4600

(17) यवतमाळ :
दि. 18-02-2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 250
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4700

हरभरा बाजार भाव दि.17 फेब्रुवारी 2022 वार – गुरुवार | Harbhara Bajar Bhav 17-02-2022

(1) मुंबई :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 1107
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(2) पुणे :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 31
जात – -‐‐-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(3) देउळगाव राजा :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 7
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4000
सर्वसाधारण दर – 4000

(4) ताडकळस :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 18
जात – नं 1
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4611
सर्वसाधारण दर – 4511

(5) कारंजा :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 80
जात – —–
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4605
सर्वसाधारण दर – 4245

(6) उमरी :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 24
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(7) गंगाखेड :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 5
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(8) नागपूर :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 272
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4730
सर्वसाधारण दर – 4573

(9) उमरखेड डांकी :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 120
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4800

(10) लोहा :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 30
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4617
जास्तीत जास्त दर – 4617
सर्वसाधारण दर – 4620

(11) पाथरी :
दि. 17-02-2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 12
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3400
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 3501

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी…धन्यवाद…

Leave a Reply

Your email address will not be published.