आजचे कांदा बाजार भाव

आजचे कांदा बाजार भाव | ताजे कांदा दर | Aajche Kanda Bajar Bhav

या लेखात आपन आजचे ताजे कांदा बाजार भाव पाहणार आहोत (Today’s Live Kanda Bajar Bhav)…

आपल्या या संकेतस्थळावर आम्ही दररोजचे शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेतीविषयक महत्वाची माहिती अपडेट करत असतो. शेतीविषयक माहिती व शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

आजचे कांदा बाजार भाव दि.28 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Aajche Kanda Bajar Bhav 28-04-2022 Thursday

(1) लासलगाव  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11400 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1330
सर्वसाधारण दर – 950

हे पण वाचा

(2) खेड – चाकण  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(3) सातारा  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 344 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(4) पुणे – खडकी  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(5) पुणे – पिंपरी  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(6) पुणे – मोशी  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 497 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(7) मनमाड  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(8) येवला  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1070
सर्वसाधारण दर – 750

(9) नागपूर :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1880 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(10) नागपूर :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1025

(11) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9316 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 950

(12) कोल्हापूर  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4829 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(13) औरंगाबाद  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1813 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 550

(14) जळगाव  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 624 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 375
जास्तीत जास्त दर – 625
सर्वसाधारण दर – 500

(15) पंढरपूर  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 372 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 700

(16) भुसावळ  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 67 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 800

(17) सांगली – फळे भाजीपाला  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2722 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(18) पुणे  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7811 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(19) चांदवड :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8200 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1180
सर्वसाधारण दर – 700

(20) पिंपळगाव – बसवंत  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22250 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 585
जास्तीत जास्त दर – 1615
सर्वसाधारण दर – 950

(21) रामटेक  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1200

(22) देवळा  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4130 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे ताजे कांदा बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद

कांदा बाजार भाव दि.27 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav 27-04-2022 Wednesday

(1) पुणे  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5001 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(2) खेड – चाकण  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(3) पुणे – खडकी  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – —–
सर्वसाधारण दर – 850

(4) पुणे – पिंपरी  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(5) वाई :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(6) कल्याण  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1150

(7) कल्याण  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 750

(8) लासलगाव  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13300 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1181
सर्वसाधारण दर – 950

(9) मनमाड  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1141
सर्वसाधारण दर – 950

(10) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 340 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 550

कांदा बाजार भाव दि.26 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 26-04-2022 Tuesday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(2) पुणे – खडकी  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(4) पुणे – मोशी  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 370 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(5) मनमाड  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 750

(6) लासलगाव  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11400 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1231
सर्वसाधारण दर – 950

(7) मनमाड  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(8) कळवण  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

(9) देवळा :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4950 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(10) पुणे :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4884 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(11) मालेगाव – मुंगसे :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 701
सर्वसाधारण दर – 610

(12) मालेगाव – मुंगसे :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 977
सर्वसाधारण दर – 801

कांदा बाजार भाव दि.25 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 25-04-2022 Monday

(1) सातारा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  -207
जात – —-
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) नागपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(3) मनमाड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2500
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 875
सर्वसाधारण दर – 650

(4) पुणे – खडकी :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 31
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(5) पुणे – पिंपरी :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1300

(6) पुणे – मोशी :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 236
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 600

(7) नागपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(8) लासलगाव :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13775
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1201
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) चांदवड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1226
सर्वसाधारण दर – 850

(10) मनमाड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5500
जात -उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1073
सर्वसाधारण दर – 900

(11) कराड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(12) राहता :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2799
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(13) कल्याण :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3
जात – नं 1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1200

(14) येवला :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1031
सर्वसाधारण दर – 750

(15) येवला आंदरसुल :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 973
सर्वसाधारण दर – 825

(16) कळवण :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 950

(17) पुणे :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5496
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(18) कोल्हापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4458
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

(19) औरंगाबाद :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1210
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 600

(20) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16512
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

(21) मंगळवेढा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 70
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1030

(22) सोलापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17305
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1450
सर्वसाधारण दर – 700

(23) जळगाव :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 988
जात – लाल
कमीत कमी दर – 375
जास्तीत जास्त दर – 1180
सर्वसाधारण दर – 775

(24) पिंपळगाव (ब) सायखेडा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5780
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(25) वैजापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1166
जात – लाल
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(26) नामपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1560
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 700
सर्वसाधारण दर – 500

(27) अमरावती :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 470
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 700

(28) सांगली :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1763
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(29) अहमदनगर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14555
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(30) नाशिक :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2441
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 450
जास्तीत जास्त दर – 1050
सर्वसाधारण दर – 750

(31) राहुरी – वांबोरी :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1032
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 700

कांदा बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday

(1) पुणे – खडकी  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(2) पुणे – पिंपरी  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) पुणे – मोशी :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 329 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(4) मनमाड  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 748
सर्वसाधारण दर – 650

(5) मनमाड  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1050
सर्वसाधारण दर – 850

(6) कोल्हापूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7844 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) येवला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 125
जास्तीत जास्त दर – 671
सर्वसाधारण दर – 500

(8) येवला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7600 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1161
सर्वसाधारण दर – 800

(9) पंढरपूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 631 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(10) नागपूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(11) येवला – आंदरसूल :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 976
सर्वसाधारण दर – 850

(12) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1050

(13) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 150 क्विंटल
जात – पोळ
कमीत कमी दर – 390
जास्तीत जास्त दर – 750
सर्वसाधारण दर – 680

कांदा बाजार भाव दि.22 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 22-04-2022 Friday

(1) लासलगाव  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 818
सर्वसाधारण दर – 700

(2) लासलगाव  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1251
सर्वसाधारण दर – 1050

(3) कोल्हापूर  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7402 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

(4) खेड – चाकण  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(5) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10830 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1050

(6) राहता :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2567 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 950

(7) येवला  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 797
सर्वसाधारण दर – 550

(8) मनमाड  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 700

(9) पुणे – खडकी  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 28 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(10) पुणे – पिंपरी  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1000

(11) पुणे – मोशी  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 613 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(12) कल्याण  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1600

(13) येवला  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1189
सर्वसाधारण दर – 900

(14) येवला – आंदरसूल :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(15) मनमाड  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1060
सर्वसाधारण दर – 950

(16) पुणे :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12159 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(17) देवळा :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3530 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(18) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 470 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 750

कांदा बाजार भाव दि.21 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 21-04-2022 Thursday

(1) खेड – चाकण :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1050

(2) राहता :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  -1211 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 900

(3) येवला  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 802
सर्वसाधारण दर – 550

(4) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(5) मनमाड  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 897
सर्वसाधारण दर – 650

(6) पुणे – खडकी  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(7) पुणे – पिंपरी  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(8) पुणे – मोशी  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 644 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(9) वाई  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(10) येवला  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1221
सर्वसाधारण दर – 900

(11) चांदवड :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5200 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 1050

(12) मनमाड  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1151
सर्वसाधारण दर – 1000

(13) देवळा :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4300 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1255
सर्वसाधारण दर – 1000

(14) पंढरपूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 292 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 600

(15) कोल्हापूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7037 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(16) नागपूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(17) नागपूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

कांदा बाजार भाव दि.20 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav Wednesday

(1) राहता :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1255 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 900

(2) खेड – चाकण  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(3) मनमाड  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 863
सर्वसाधारण दर – 700

(4) पुणे – पिंपरी  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(5) कल्याण  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1600

(6) मनमाड  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 1050

(7) देवळा  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4100 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 1000

(8) औरंगाबाद  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 672 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 950
सर्वसाधारण दर – 550

(9) नागपूर :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1360 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(10) नागपूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(11) पुणे  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7398 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(12) येवला :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1201
सर्वसाधारण दर – 900

(13) येवला – आंदरसूल :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1004
सर्वसाधारण दर – 925

(14) येवला :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 791
सर्वसाधारण दर – 600

कांदा बाजार भाव दि.19 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 19-04-2022 Tuesday

(1) राहता :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1192 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 850

(2) पंढरपूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 819 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 600

(3) खेड – चाकण  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(4) मनमाड  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 816
सर्वसाधारण दर – 700

(5) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 310 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 900

(6) पुणे – पिंपरी  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1100

(7) पुणे – मोशी :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 209 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 600

(8) कल्याण  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1500

(9) कळवण  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1305
सर्वसाधारण दर – 1000

(10) मनमाड  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1042
सर्वसाधारण दर – 900

(11) कोल्हापूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3796 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(12) येवला – आंदरसूल :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 841
सर्वसाधारण दर – 650

(13) येवला – आंदरसूल :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1036
सर्वसाधारण दर – 900

येथे वाचा – 18 एप्रिलचे कांदा बाजार भाव

कांदा बाजार भाव दि.16 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 16-04-2022 Saturday

(1) पुणे – खडकी :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(2) पुणे – पिंपरी  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1100

(3) पुणे – मोशी :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 427 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(4) मनमाड  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 980
सर्वसाधारण दर – 700

(5) मनमाड  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 809
सर्वसाधारण दर – 575

(6) कराड  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1300

(7) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 390 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 800

कांदा बाजार भाव दि.15 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 15-04-2022 Friday

(1) पुणे  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8827 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(2) मनमाड  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 781
सर्वसाधारण दर – 600

(3) मंगळवेढा :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 76 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 700

(4) भुसावळ  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 26 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 800

(5) पुणे – खडकी  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 26 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) पुणे – मोशी  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 347 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 600

(7) चंद्रपूर – गंजवड :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 448 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1200

(8) मनमाड  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1042
सर्वसाधारण दर – 825

(9) पुणे – पिंपरी  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1050

कांदा बाजार भाव दि.14 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 14-04-2022 Thursday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1050
सर्वसाधारण दर – 900

(2) राहता :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1863 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(3) कोल्हापूर  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3314 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 800

(4) पुणे :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6289 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(5) पुणे – पिंपरी  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 31 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1050

(6) पंढरपूर  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 682 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 700

कांदा बाजार भाव दि.13 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav 13-04-2022 Wednesday

(1) राहता :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1846 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 750

(2) खेड – चाकण  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(3) लासलगाव  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 721
सर्वसाधारण दर – 600

(4) अकलुज :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 220 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 700

(5) चांदवड :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 780
सर्वसाधारण दर – 600

(6) मनमाड  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 811
सर्वसाधारण दर – 600

(7) पुणे – पिंपरी  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(8) लासलगाव  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1151
सर्वसाधारण दर – 950

(9) कळवण  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1100

(10) चांदवड :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 450
जास्तीत जास्त दर – 1019
सर्वसाधारण दर – 750

(11) मनमाड  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 825

(12) कल्याण  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.12 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 12-04-2022 Tuesday

(1) लासलगाव  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 811
सर्वसाधारण दर – 600

(2) खेड – चाकण  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8674 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

(4) येवला – आंदरसूल :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 772
सर्वसाधारण दर – 625

(5) पंढरपूर  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1061 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(6) चांदवड :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 811
सर्वसाधारण दर – 650

(7) मनमाड  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 875
सर्वसाधारण दर – 700

(8) पुणे – खडकी  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) पुणे – पिंपरी  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1100

(10) पुणे – मोशी  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 343 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 600

(11) कल्याण  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(12) येवला – आंदरसूल :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1041
सर्वसाधारण दर – 800

(13) लासलगाव  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1099
सर्वसाधारण दर – 900

(14) कळवण :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5100 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1050

(15) मनमाड  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1075
सर्वसाधारण दर – 900

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन तुम्हाला आजचे नवीन अपडेट झालेले कांदा बाजार भाव पाहता येईल. तोपर्यंत खाली दिलेले कालचे कांदा बाजार भाव बघा.

कांदा बाजार भाव दि.11 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 11-04-2022 Monday

(1) पुणे – पिंपरी  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(2) पुणे  – मोशी  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 297 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(3) पुणे – खडकी :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 29 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 850

(4) लासलगाव  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 301
जास्तीत जास्त दर – 884
सर्वसाधारण दर – 650

(5) वाई  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(6) लासलगाव  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6800 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 451
जास्तीत जास्त दर – 1153
सर्वसाधारण दर – 950

(7) कळवण  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1410
सर्वसाधारण दर – 1050

कांदा बाजार भाव दि.10 एप्रिल 2022 वार – रविवार | Kanda Bajar Bhav 10-04-2022 Sunday

(1) पुणे  :
दि. 10 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12700 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(2) राहता :
दि. 10 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3292 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(3) पुणे – मोशी  :
दि. 10 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 444 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 600

(4) पुणे – पिंपरी  :
दि. 10 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(5) पारनेर :
दि. 10 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5389 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 850

कांदा बाजार भाव दि.09 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 09-04-2022 Saturday

(1) लासलगाव  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4550 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 700

(2) पुणे – पिंपरी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 26 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(3) पुणे – खडकी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1100

(4) पुणे – मोशी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 408 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(5) लासलगाव  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1199
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) कळवण  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 360
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1100

(7) मनमाड  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1069
सर्वसाधारण दर – 850

(8) मनमाड  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 841
सर्वसाधारण दर – 700

(9) भुसावळ  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 40 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(10) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 420 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(11) येवला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6800 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 797
सर्वसाधारण दर – 600

(12) येवला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1051
सर्वसाधारण दर – 850

कांदा बाजार भाव दि.08 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 08-04-2022 Friday

(1) खेड – चाकण :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 275 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) पुणे – मोशी :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 433 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(3) वाई :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(4) पुणे – खडकी  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 24 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1250

(5) पुणे – पिंपरी :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) लासलगाव  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7875 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 872
सर्वसाधारण दर – 700

(7) मनमाड  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 751
सर्वसाधारण दर – 550

(8) देवळा :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1930 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 725

(9) कामठी :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 50 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1400

(10) लासलगाव  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(11) कळवण :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1285
सर्वसाधारण दर – 950

(12) मनमाड  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 900

(13) देवळा  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2150 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1130
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.07 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 07-04-2022 Thursday

(1) लासलगाव :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 840
सर्वसाधारण दर – 700

(2) खेड – चाकण :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12012 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) मनमाड  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 823
सर्वसाधारण दर – 550

(5) पुणे – खडकी  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 23 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1300

(6) पुणे – पिंपरी  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(7) पुणे – मोशी :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 816 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(8) लासलगाव  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 401
जास्तीत जास्त दर – 1301
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) मनमाड  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1190
सर्वसाधारण दर – 900

कांदा बाजार भाव दि.06 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav Wednesday

(1) लासलगाव  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7800 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 840
सर्वसाधारण दर – 650

(2) राहता  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2110 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 900

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17332 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1050

(4) चांदवड :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 760
सर्वसाधारण दर – 500

(5) मनमाड  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 672
सर्वसाधारण दर – 500

(6) पुणे – पिंपरी  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 32 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(7) कल्याण  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1300

(8) मनमाड  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1102
सर्वसाधारण दर – 900

(9) लासलगाव  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1292
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.05 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 05-04-2022 Tuesday

(1) पुणे :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14836 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(2) लासलगाव  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7700 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 851
सर्वसाधारण दर – 700

(3) कळवण  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 835
सर्वसाधारण दर – 550

(4) मनमाड  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 731
सर्वसाधारण दर – 500

(5) पुणे – पिंपरी  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1250

(6) पुणे – मोशी  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 563 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(7) लासलगाव :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1241
सर्वसाधारण दर – 1000

(8) कळवण :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4200 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1255
सर्वसाधारण दर – 951

(9) मनमाड  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 977
सर्वसाधारण दर – 750

कांदा बाजार भाव दि.04 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 04-04-2022 Monday

(1) पुणे – खडकी  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1100

(2) सातारा :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 152 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) पुणे – मोशी  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 412 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(5) कल्याण  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 1800

(6) मनमाड :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 703
सर्वसाधारण दर – 500

(7) मनमाड  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1325
सर्वसाधारण दर – 1000

(8) पुणे :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12334 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

कांदा बाजार भाव दि.03 एप्रिल 2022 वार – रविवार | Kanda Bajar Bhav 03-04-2022 Sunday

(1) पुणे :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11973 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 950

(2) सातारा  :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 346 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(3) भुसावळ :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 79 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 800

(4) राहता :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1271 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(5) पुणे – खडकी  :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1050

(6) पुणे – पिंपरी  :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(7) पुणे – मोशी  :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 478 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(8) पारनेर :
दि. 03 एप्रिल 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2577 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1325
सर्वसाधारण दर – 925

कांदा बाजार भाव दि.02 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 02-04-2022 Saturday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) येवला  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 761
सर्वसाधारण दर – 650

(3) कोल्हापूर :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7116 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1200

(4) पंढरपूर  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 511 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(5) मनमाड  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 667
सर्वसाधारण दर – 500

(6) भुसावळ  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 800

(7) पुणे – खडकी  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1050

(8) पुणे – पिंपरी  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) पुणे – मोशी  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 595 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(10) येवला  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 950
सर्वसाधारण दर – 800

(11) येवला – आंदरसूल :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 800

(12) मनमाड  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 800 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1118
सर्वसाधारण दर – 800

(13) शेवगाव  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 840 नग
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

(14) शेवगाव  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 970 नग
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 800

कांदा बाजार भाव दि.01 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 01-04-2022 Friday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) कोल्हापूर  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3725 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10724 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(4) पुणे – पिंपरी  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(5) पुणे – मोशी  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 536 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(6) सांगली – फळे भाजीपाला  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2614 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(7) कल्याण :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1200

(8) कल्याण  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 600
सर्वसाधारण दर – 550

(9) चंद्रपूर – गंजवड :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 247 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

कांदा बाजार भाव दि.31 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 31-03-2022 Thursday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) पुणे  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8126 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 950

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9874 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(4) पुणे – खडकी  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1300

(5) पुणे – पिंपरी  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(6) पंढरपूर  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 549 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1301
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) नागपूर :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1860 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(8) पुणे – मोशी  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 510 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(9) नागपूर  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1025

कांदा बाजार भाव दि.30 मार्च 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav 30-03-2022 Wednesday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) सातारा :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 251 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8953 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(4) नागपूर  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1025

(5) देवळा  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 330 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 550
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 875

(6) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 380 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 550

(7) पुणे – पिंपरी  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(8) कल्याण  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(9) नागपूर  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

कांदा बाजार भाव दि.29 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 29-03-2022 Tuesday

(1) खेड – चाकण :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) कोल्हापूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3894 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11280 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1250

(4) कराड  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 150 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1300

(5) पंढरपूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 954 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) नागपूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1050

(7) मनमाड  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 888
सर्वसाधारण दर – 700

(8) भुसावळ  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 47 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 210 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 550

(10) पुणे  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8142 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(11) पुणे – पिंपरी  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1100

(12) पुणे – मोशी  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 219 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(13) नागपूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 861 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

कांदा बाजार भाव दि.28 मार्च 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 28-03-2022 Monday

(1) पुणे  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8595 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(2) पुणे – खडकी  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 19 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1050

(4) पुणे – मोशी  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 231 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(5) मनमाड  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 853
सर्वसाधारण दर – 700

(6) वाई  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) कल्याण  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(8) लासलगाव  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 977
सर्वसाधारण दर – 750

(9) अमरावती फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 210 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 550

(10) लासलगाव  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(11) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16392 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(12) मंगळवेढा :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 43 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1570
सर्वसाधारण दर – 1000

(13) देवळा  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4280 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1105
सर्वसाधारण दर – 900

कांदा बाजार भाव दि.27 मार्च 2022 वार – रविवार | Kanda Bajar Bhav 27-03-2022 Sunday

(1) पुणे  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13872 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(2) पुणे – मोशी  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 246 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 21 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 950

(4) जुन्नर – आळेफाटा  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3906 क्विंटल
जात – चिंचवड
कमीत कमी दर – 340
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 640

(5) कराड  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 252 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(6) अकोले  :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2115 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1196

(7) पारनेर :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3804 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1225
सर्वसाधारण दर – 850

कांदा बाजार भाव दि.26 मार्च 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 26-03-2022 Saturday

(1) पुणे – खडकी  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1300

(2) पुणे – पिंपरी  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1150

(3) पुणे – मोशी  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 309 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(4) मनमाड  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 891
सर्वसाधारण दर – 750

(5) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 550

(6) पंढरपूर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 501 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.25 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 25-03-2022 Friday

(1) खेड – चाकण  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) राहता :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3576 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 900

(3) कोल्हापूर  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5879 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) मंगळवेढा  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 102 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1320
सर्वसाधारण दर – 900

(5) येवला  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 913
सर्वसाधारण दर – 700

(6) येवला – आंदरसूल :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 830
सर्वसाधारण दर – 700

(7) कळवण :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 970
सर्वसाधारण दर – 700

(8) मनमाड  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 700

(9) देवळा :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4450 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1090
सर्वसाधारण दर – 875

(10) पुणे  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14629 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(11) पुणे – खडकी  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

(12) पुणे – पिंपरी  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1050

(13) पुणे – मोशी  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 418 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 650

(14) कामठी :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1800

(15) चंद्रपूर – गंजवड :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 542 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1200

(16) कळवण  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

जिल्हानिहाय कांदा बाजार भाव दि.24 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 24-03-2022 Thursday

(1) नाशिक  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25050 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 233
जास्तीत जास्त दर – 911
सर्वसाधारण दर – 750

(2) नाशिक  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1490
सर्वसाधारण दर – 1100

(3) अहमदनगर  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3527 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(4) पुणे  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13533 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 825
जास्तीत जास्त दर – 1263
सर्वसाधारण दर – 1045

(5) कोल्हापूर  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5423 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) सातारा :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 386 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

कांदा बाजार भाव दि.23 मार्च 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav 23-03-2022 Wednesday

(1) लासलगाव  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20,750 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 899
सर्वसाधारण दर – 700

(2) नागपूर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1175

(3) खेड – चाकण  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10,000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) सातारा  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 254 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(5) राहता :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3376 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(6) मंगळवेढा :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 85 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1430
सर्वसाधारण दर – 1200

(7) कराड  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 399 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1400

(8) येवला :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 23,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 901
सर्वसाधारण दर – 675

(9) येवला – आंदरसूल :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1052
सर्वसाधारण दर – 750

(10) मनमाड  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 847
सर्वसाधारण दर – 700

(11) भुसावळ  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 28 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(12) पुणे  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12,346 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(13) पुणे – पिंपरी  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 26 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

(14) नागपूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1920 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(15) लासलगाव  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1308
सर्वसाधारण दर – 1000

(16) पारनेर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6124 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

कांदा बाजार भाव दि.22 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 22-03-2022 Tuesday

(1) पुणे  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17680 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(2) सातारा  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 301 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(3) राहता :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3747 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(4) पंढरपूर :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1062 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(5) कळवण  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 601

(6) खेड – चाकण  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) चांदवड  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 801
सर्वसाधारण दर – 500

(8) मनमाड  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 945
सर्वसाधारण दर – 750

(9) देवळा  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6350 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1090
सर्वसाधारण दर – 900

(10) पुणे – खडकी  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(11) पुणे – पिंपरी  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1450

(12) पुणे – मोशी  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 491 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(13) कल्याण  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(14) कळवण  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1105
सर्वसाधारण दर – 801

कांदा बाजार भाव दि.21 मार्च 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 21-03-2022 Monday

(1) लासलगाव  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 852
सर्वसाधारण दर – 700

(2) सातारा  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 473 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16,101 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(4) राहता :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3582 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(5) येवला  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20,000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1070
सर्वसाधारण दर – 700

(6) मंगळवेढा :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 193 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1420
सर्वसाधारण दर – 920

(7) येवला – आंदरसूल :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1096
सर्वसाधारण दर – 750

(8) जळगाव  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1475 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 927
सर्वसाधारण दर – 700

(9) कळवण  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 940
सर्वसाधारण दर – 600

(10) मनमाड  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 900
सर्वसाधारण दर – 750

(11) देवळा :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 875

(12) नामपूर  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7300 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 85
जास्तीत जास्त दर – 950
सर्वसाधारण दर – 800

(13) पुणे  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17837 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(14) पुणे – खडकी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(15) पुणे – पिंपरी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1050

(16) पुणे – मोशी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 427 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(17) वाई :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(18) कल्याण  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(19) लासलगाव  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1340
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.20 मार्च 2022 वार – रविवार | Kanda Bajar Bhav 20-03-2022 Sunday

(1) पुणे  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17777 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(2) पुणे – मोशी  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 491 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) भुसावळ  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 58 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(5) कराड  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 2000

(6) पुणे – खडकी  :
दि. 20 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1450

कांदा बाजार भाव दि.19 मार्च 2022 वार – शनिवार | Kanda Bajar Bhav 19-03-2022 Saturday

(1) नागपूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

(2) कोल्हापूर :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7424 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1200

(3) कराड  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 201 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 2000

(4) पंढरपूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 955 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(5) भुसावळ  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 82 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) पुणे – खडकी  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1500

(7) पुणे – पिंपरी  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1300

(8) पुणे – मोशी  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 534 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 700

(9) वाई  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1300

(10) नागपूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1250

कांदा बाजार भाव दि.18 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Kanda Bajar Bhav 18-03-2022 Friday

(1) पुणे  :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6071 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(2) खेड-चाकण :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 250 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1300

(3) पुणे – पिंपरी  :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1500

(4) पारनेर :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2445 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 1100

(5) मंगळवेढा :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 80 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1260

(6) कोपरगाव :
दि. 18 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3560 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1025

जिल्हानिहाय कांदा बाजार भाव दि.17 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 17-03-2022 Thursday

(1) नाशिक  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 21150 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1183
सर्वसाधारण दर – 938

(2) नाशिक  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1420
सर्वसाधारण दर – 1250

(3) पुणे  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1300

(4) मुंबई  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12954 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(5) पुणे  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 850 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1567
सर्वसाधारण दर – 1283

(6) सातारा  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 270 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) सातारा  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1100

(8) जळगाव  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 111 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

कांदा बाजार भाव दि.16 मार्च 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav 16-03-2022 Wednesday

(1) लासलगाव  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13300 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1180
सर्वसाधारण दर – 850

(2) खेड – चाकण  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(3) मनमाड  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1136
सर्वसाधारण दर – 800

(4) लासलगाव  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1551
सर्वसाधारण दर – 1200

(5) पुणे – खडकी  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(6) पुणे  – पिंपरी  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1550

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत खाली दिलेले कालचे कांदा बाजार भाव बघा..

जिल्हानिहाय कांदा बाजार भाव दि.15 मार्च 2022 वार  – मंगळवार | Kanda Bajar Bhav 15-03-2022 Tuesday

(1) नाशिक  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17400 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1183
सर्वसाधारण दर – 950

(2) मुंबई  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11135 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1450

(3) नाशिक  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1640
सर्वसाधारण दर – 1250

(4) पुणे  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर –
जास्तीत जास्त दर –
सर्वसाधारण दर –

(5) पुणे :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 277 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 950
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 1150

(6) सातारा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 185 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(7) नागपूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1650

(8) अहमदनगर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2989 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1050

(9) नागपूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1325

कांदा बाजार भाव दि.14 मार्च 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 14-03-2022 Monday

(1) लासलगाव  :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1551
सर्वसाधारण दर – 1300

(2) सातारा :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 236 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(3) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 19177 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1500

(4) मनमाड :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1190
सर्वसाधारण दर – 1000

(5) पुणे  – खडकी :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1400

(6) पुणे – पिंपरी  :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(7) पुणे – मोशी :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 313 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 900

(8) वाई  :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(9) कामठी :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1800

(10) लासलगाव  :
दि. 14 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15200 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1691
सर्वसाधारण दर – 1300

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment