आजचे कांदा बाजार भाव दि.27 जून 2022 वार – सोमवार | Aajche Kanda Bajar Bhav

आजचे कांदा बाजार भाव दि.27 जून 2022 वार – सोमवार

(1) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13622 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1400

(2) सातारा  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 128 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(3) कोल्हापूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4205 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) मंगळवेढा :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 122 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1610
सर्वसाधारण दर – 1130

(5) कराड  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 249 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(6) सोलापूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8846 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1000

(7) धुळे  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(8) जळगाव  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 789 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 750

(9) नागपूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1860 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1300

(10) इंदापूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 403 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 600

(11) पुणे  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6548 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1250

(12) पुणे – खडकी  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1150

(13) पुणे – पिंपरी  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1300

(14) पुणे – मोशी  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 359 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 800

(15) वाई :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1100

(16) संगमनेर :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4966 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 1911
सर्वसाधारण दर – 1730

(17) संगमनेर :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2980 क्विंटल
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1300

(18) संगमनेर :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1986 क्विंटल
जात – नं.3
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(19) नागपूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1225

(20) येवला  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1523
सर्वसाधारण दर – 1150

(21) येवला – आंदरसूल :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1341
सर्वसाधारण दर – 1150

(22) नाशिक  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4261 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1150

(23) लासलगाव  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25970 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1370

(24) कळवण  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14300 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1300

(25) मनमाड  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1450
सर्वसाधारण दर – 1200

(26) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 24000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 450
जास्तीत जास्त दर – 1695
सर्वसाधारण दर – 1450

(27) पिंपळगाव (ब) सायखेडा :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6476 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1412
सर्वसाधारण दर – 1251

(28) राहता :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1080 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 900

आजचे (27 जूनचे) कांदा बाजार भाव अजून अपडेट करण्याचे काम चालू आहे..

महत्वाची सूचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी दरांची चौकशी करून घ्यावी ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.