आजचे मका बाजार भाव

आजचे मका बाजार भाव | ताजे मका दर | Aajche Maka Bajar Bhav

या लेखात आपन आजचे ताजे मका बाजार भाव पाहणार आहोत (Today’s Live Maka Bajar Bhav)…

आपल्या या संकेतस्थळावर आम्ही दररोजचे शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेतीविषयक महत्वाची माहिती अपडेट करत असतो. शेतीविषयक माहिती व शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

Maka Bajar Bhav WhatsApp Group

आजचे मका बाजार भाव दि.01 मार्च | Aajche Maka Bajar Bhav 01-03-2022 Tuesday

(1) शिरूर :
दि. 01 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक  – 2 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1900

हे पण वाचा

(2) पुणे  :
दि. 01 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत खाली दिलेले मका बाजार भाव बघा..

मका बाजार भाव 28/01/2022 | Maka Bajar Bhav 28/01/2022

(1) पुणे :
दि. 28/01/2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2000

(2) जामनेर (जळगाव) :
दि. 28/01/2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – मका
आवक – 11 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1570
जास्तीत जास्त दर – 1710
सर्वसाधारण दर – 1680

(3) जळगाव – मसावत :
दि. 28/01/2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – मका
आवक – 20 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1700

मका बाजार भाव दि.25/01/2022 वार – मंगळवार | Maka Bajar Bhav 25/01/2022

(1) पुणे :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(2) अहमदनगर :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 186 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1700

(3) मुंबई :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 690 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(4) औरंगाबाद :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 205 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1770
सर्वसाधारण दर – 1735

(5) मालेगाव (नाशिक) :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 4045
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1506
जास्तीत जास्त दर – 1926
सर्वसाधारण दर – 1808

(6) अमळनेर (जळगाव) :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 2600 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1874
सर्वसाधारण दर – 1874

(7) दोंडाईचा (धुळे) :
दि. 25/01/2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – मका
आवक – 459 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1648
जास्तीत जास्त दर – 1855
सर्वसाधारण दर – 1800

मका बाजार भाव दि.24/01/2022 वार – सोमवार | Maka Bajar Bhav 24/01/2022

(1) नागपूर :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 83 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1350
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1613

(2) जालना :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 1011 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1520
जास्तीत जास्त दर – 1850
सर्वसाधारण दर – 1750

(3) अमरावती :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1650
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1700

(4) जळगाव – मसावत :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 51 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1760
जास्तीत जास्त दर – 1760
सर्वसाधारण दर – 1760

(5) पुणे :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 5 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(6) चिखली (बुलढाणा) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 10 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1150

(7) अमळनेर (जळगाव) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 2500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1875
सर्वसाधारण दर – 1875

(8) जामनेर (जळगाव) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 54 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1570
जास्तीत जास्त दर – 1665
सर्वसाधारण दर – 1655

(9) धुळे :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 143 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1520
जास्तीत जास्त दर – 1876
सर्वसाधारण दर – 1818

(10) देउळगाव राजा (बुलढाणा) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 50 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(11) शहादा (नंदुरबार) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 61 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1651
जास्तीत जास्त दर – 1848
सर्वसाधारण दर – 1797

(12) तळोदा (नंदुरबार) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 13 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1650
जास्तीत जास्त दर – 1780
सर्वसाधारण दर – 1700

(13) मोहोळ (सोलापूर) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 6 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1650

(14) दोंडाईचा (धुळे) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 391 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1526
जास्तीत जास्त दर – 1832
सर्वसाधारण दर – 1751

(15) धरणगाव (जळगाव) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 45 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1661
सर्वसाधारण दर – 1661

(16) देवळा (नाशिक) :
दि. 24/01/2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – मका
आवक – 607 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1650
जास्तीत जास्त दर – 1905
सर्वसाधारण दर – 1775

मका बाजार भाव दि.22/01/2022 वार – शनिवार | Maka Bajar Bhav 22/01/2022

(1) अमरावती :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 100 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1350
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1425

(2) जालना :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 1190 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1650

(3) अमरावती :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1680
जास्तीत जास्त दर – 1725
सर्वसाधारण दर – 1688

(4) जळगाव – मसावत :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 30 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1791
जास्तीत जास्त दर – 1791
सर्वसाधारण दर – 1791

(5) पुणे :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2050

(6) जळगाव :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 2100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1635
जास्तीत जास्त दर – 1811
सर्वसाधारण दर – 1811

(7) सातारा :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 20 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1975

(8) धुळे :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 228 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1875
जास्तीत जास्त दर – 1910
सर्वसाधारण दर – 1875

(9) नाशिक :
दि. 22/01/2022 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 7050 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1603
जास्तीत जास्त दर – 1941
सर्वसाधारण दर – 1750

मका बाजार भाव दि.21/01/2022 वार – शुक्रवार | Maka Bajar Bhav 21/01/2022

(1) जळगाव – मसावत
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 44 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1731
जास्तीत जास्त दर – 1731
सर्वसाधारण दर – 1731

(2) पुणे :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(3) अमरावती :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 36 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1675
सर्वसाधारण दर – 1637

(4) मुंबई :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 385 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(5) बुलढाणा :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 42 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(6) जळगाव :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 2000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1821
सर्वसाधारण दर – 1821

(7) धुळे :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 460 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1730
जास्तीत जास्त दर – 1881
सर्वसाधारण दर – 1836

(8) अहमदनगर :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1820
जास्तीत जास्त दर -1820
सर्वसाधारण दर – 1820

(9) जळगाव :
दि. 21/01/2022 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 71 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1870
जास्तीत जास्त दर – 1870
सर्वसाधारण दर – 1870

मका बाजार भाव दि.19/01/2022 वार – बुधवार | Maka Bajar Bhav 19/01/2022 Wednesday

(1) जळगाव मसावत
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 50 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1731
जास्तीत जास्त दर – 1731
सर्वसाधारण दर – 1731

(2) पुणे
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(3) जामनेर
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 157 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1555
जास्तीत जास्त दर – 1705
सर्वसाधारण दर – 1655

(4) मुंबई
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 184 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(5) पंढरपूर
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1725
सर्वसाधारण दर – 1725

(6) देऊळगाव राजा
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 60 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(7) देवळा
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 397 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1675
जास्तीत जास्त दर – 1775
सर्वसाधारण दर – 1725

(8) राहता
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 28 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1525
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1615

(9) अमरावती
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1525
सर्वसाधारण दर – 1513

(10) मलकापूर
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 606 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1740
सर्वसाधारण दर – 1675

(11) दोंडाईचा
दि. 19/01/2022 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1791
जास्तीत जास्त दर – 1814
सर्वसाधारण दर – 1800

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

One thought on “आजचे मका बाजार भाव

Leave a Reply

Your email address will not be published.