आजचे सोयाबीन बाजार भाव

आजचे सोयाबीन बाजार भाव | ताजे सोयाबीन दर | Aajche Soybean Bajar Bhav

या लेखात आपन आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत (Today’s Live Soybean Bajar Bhav)..

आपल्या या संकेतस्थळावर आम्ही दररोजचे शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेतीविषयक महत्वाची माहिती अपडेट करत असतो. शेतीविषयक माहिती व शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.28 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Aajche Soybean Bajar Bhav 28-04-2022 Thursday

(1) देऊळगाव राजा  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) नागपूर  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 374 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7202
सर्वसाधारण दर – 6952

(3) ताडकळस :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 48 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7050
सर्वसाधारण दर – 7011

(4) पैठण  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6486
जास्तीत जास्त दर – 6486
सर्वसाधारण दर – 6486

(5) औराद शहाजानी :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 216 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7175

(6) घणसावंगी :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 69 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) गंगाखेड :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(8) मुरुम  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 28 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6850

(9) भोकर :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6666
जास्तीत जास्त दर – 6666
सर्वसाधारण दर – 6666

(10) बीड :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 145 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6701
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6904

(11) माजलगाव :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 361 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6800

(12) राहता  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7085
जास्तीत जास्त दर – 7151
सर्वसाधारण दर – 7126

(13) सोलापूर  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 60 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7075
सर्वसाधारण दर – 6985

(14) अमरावती  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3001 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7180
सर्वसाधारण दर – 6940

(15) अकोला  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1528 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6405
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6900

(16) नांदगाव :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7001
सर्वसाधारण दर – 7000

(17) चाकूर  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6752
जास्तीत जास्त दर – 7142
सर्वसाधारण दर – 7051

(18) उमरगा :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7001
सर्वसाधारण दर – 6900

(19) बसमत  :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2558 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6815
जास्तीत जास्त दर – 7225
सर्वसाधारण दर – 7125

(20) पुर्णा :
दि. 28 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7131
सर्वसाधारण दर – 7080

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live सोयाबीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद

सोयाबीन बाजार भाव दि.27 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 27-04-2022 Wednesday

(1) हिंगोली :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 599 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7166
सर्वसाधारण दर – 6908

(2) तुळजापूर  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 175 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6800

(3) नागपूर  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 566 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7334
सर्वसाधारण दर – 7076

(4) अकोला  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1645 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6550
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) बीड :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 54 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6883

(6) भोकर :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 33 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5003
जास्तीत जास्त दर – 7029
सर्वसाधारण दर – 6018

(7) परतूर :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 38 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6751
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7025

(8) गंगाखेड :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(9) देऊळगाव राजा  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(10) तासगाव  :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 29 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6550
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6680

(11) उमरखेड :
दि. 27 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6500

सोयाबीन बाजार भाव दि.26 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 26-04-2022 Tuesday

(1) जिंतूर :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 68 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7290
सर्वसाधारण दर – 7221

(2) परतूर :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 66 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6940
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7120

(3) अमळनेर  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

(4) अकोला  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 921 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7270
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) गंगाखेड :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 41 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(6) देऊळगाव राजा :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) चाकूर  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 110 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6831
जास्तीत जास्त दर – 7174
सर्वसाधारण दर – 7065

(8) बोरी :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 7110
सर्वसाधारण दर – 7110

सोयाबीन बाजार भाव दि.25 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 25-04-2022 Monday

(1) परतूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6816
जास्तीत जास्त दर – 7073
सर्वसाधारण दर – 6950

(2) देऊळगाव राजा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(3) तुळजापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 160
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(4) नागपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 308
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7268
सर्वसाधारण दर – 7051

(5) हिंगोली :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6825
जास्तीत जास्त दर – 7281
सर्वसाधारण दर – 7053

(6) मेहकर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 780
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 6900

(7) अकोला :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 782
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7240
सर्वसाधारण दर – 7100

(8) बीड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6699
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 6946

(9) राहता :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45
जात – —
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7212
सर्वसाधारण दर – 7180

(10) सोलापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 56
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 7305
सर्वसाधारण दर- 7150

(11) यवतमाळ :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 436
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7240
सर्वसाधारण दर – 6870

(12) चिखली :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1094
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7225
सर्वसाधारण दर – 7012

(13) मूर्तिजापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1105
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6885
जास्तीत जास्त दर – 7280
सर्वसाधारण दर – 7112

(14) मालकापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 227
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 7205
सर्वसाधारण दर – 6760

(15) दर्यापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 400
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 8105
सर्वसाधारण दर – 7355

(16) किल्ले धारूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 387
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6950

सोयाबीन बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Soybean Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday

(1) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1051 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7050

(2) उदगीर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2650 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7221
सर्वसाधारण दर – 7210

(3) नागपूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 631 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 7050

(4) परतूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 23 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) पैठण  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5400
सर्वसाधारण दर – 5400

(6) गंगाखेड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 38 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(7) देऊळगाव राजा  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6500

(8) तुळजापूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 135 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(9) हिंगोली :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 900 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6660
जास्तीत जास्त दर – 7186
सर्वसाधारण दर – 6923

(10) बीड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 65 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 6990
सर्वसाधारण दर – 6896

(11) वाशीम  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2400 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7151
सर्वसाधारण दर – 7000

(12) भोकर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 39 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 7002
सर्वसाधारण दर – 6400

सोयाबीन बाजार भाव दि.22 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Soybean Bajar Bhav 22-04-2022 Friday

(1) लातूर  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13729 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6501
जास्तीत जास्त दर – 7411
सर्वसाधारण दर – 7230

(2) उदगीर :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3341 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7220
सर्वसाधारण दर – 7210

(3) कारंजा :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6725
जास्तीत जास्त दर – 7240
सर्वसाधारण दर – 7010

(4) शेवगाव :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) मेहकर :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 690 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6900

(6) लाखंदूर :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6650

(7) अकोला  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1255 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7335
सर्वसाधारण दर – 7100

(8) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 243 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(9) गंगाखेड :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 55 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(10) देऊळगाव राजा  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(11) मंठा :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6451
जास्तीत जास्त दर – 6750
सर्वसाधारण दर – 6451

(12) उमरगा :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7130
सर्वसाधारण दर – 7000

(13) आष्टी – जालना  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7175
सर्वसाधारण दर – 7141

(14) उमरखेड :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 240 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6700

(15) उमरखेड – डांकी :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 260 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6700

(16) तुळजापूर  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 150 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(17) धुळे  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6740
सर्वसाधारण दर – 6740

(18) सोलापूर  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – काळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(19) अमरावती  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2952 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7230
सर्वसाधारण दर – 6965

(20) हिंगोली  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 860 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6805
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7027

(21) लासलगाव – निफाड  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 125 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7290

(22) यवतमाळ  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 757 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7270
सर्वसाधारण दर – 6885

(23) चिखली  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1040 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 6875

(24) बीड :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 130 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6861

(25) वाशीम  :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7000

(26) जिंतूर :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7276
सर्वसाधारण दर – 7176

(27) गंगाखेड :
दि. 22 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 55 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

सोयाबीन बाजार भाव दि.21 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 21-04-2022 Thursday

(1) अमरावती  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3787 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7280
सर्वसाधारण दर – 7040

(2) नागपूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 855 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7428
सर्वसाधारण दर – 7146

(3) कारंजा :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7275
सर्वसाधारण दर – 7090

(4) गंगाखेड :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7300

(5) चाकूर :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 140 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7170
सर्वसाधारण दर – 7050

(6) मुरुम  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 346 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7202
सर्वसाधारण दर – 6101

(7) आष्टी – जालना  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7110
जास्तीत जास्त दर – 7225
सर्वसाधारण दर – 7225

(8) उमरखेड – डांकी :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 240 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6700

(9) अहमदनगर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6150
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 6650

(10) मुर्तीजापूर :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1710 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6855
जास्तीत जास्त दर – 7295
सर्वसाधारण दर – 7095

(11) उदगीर :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7180
सर्वसाधारण दर – 7165

(12) राहता :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7276
सर्वसाधारण दर – 7250

(13) मेहकर :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 690 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7220
सर्वसाधारण दर – 6900

(14) अकोला  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1475 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7385
सर्वसाधारण दर – 7180

(15) यवतमाळ  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 465 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7265
सर्वसाधारण दर – 6882

(16) देवणी :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7321
जास्तीत जास्त दर – 7365
सर्वसाधारण दर – 7343

(17) काटोल :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 54 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6390
जास्तीत जास्त दर – 6950
सर्वसाधारण दर – 6550

(18) चिखली  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 872 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6660
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 6990

(19) अमळनेर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

(20) तुळजापूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 155 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

सोयाबीन बाजार भाव दि.19 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 19-04-2022 Tuesday

(1) हिंगोली  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 890 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7360
सर्वसाधारण दर – 7130

(2) अकोला  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1225 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7435
सर्वसाधारण दर – 7250

(3) कारंजा :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7380
सर्वसाधारण दर – 7190

(4) तुळजापूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 185 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7100

(5) नागपूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 580 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7470
सर्वसाधारण दर – 7203

(6) लाखंदूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6750

(7) गंगाखेड :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 48 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर -7300

(8) देऊळगाव राजा  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(9) अमरावती  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4510 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6750
जास्तीत जास्त दर – 7265
सर्वसाधारण दर – 7007

(10) जिंतूर :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 97 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7360
सर्वसाधारण दर – 7275

(11) उदगीर :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5450 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7220
जास्तीत जास्त दर – 7275
सर्वसाधारण दर – 7247

(12) सोलापूर  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 289 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6805
जास्तीत जास्त दर – 7365
सर्वसाधारण दर – 7225

(13) मेहकर :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1270 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 6950

(14) यवतमाळ  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 496 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7000

(15) वाशीम  :
दि. 19 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7000

सोयाबीन बाजार भाव दि.18 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 18-04-2022 Monday

(1) लासलगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1052 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7281

(2) सिल्लोड  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 9 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(3) सेलु :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 144 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 6690

(4) तुळजापूर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 125 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7300

(5) मोर्शी  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 510 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7125

(6) सोलापूर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 232 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 7125
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 7260

(7) अमरावती  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3743 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7335
सर्वसाधारण दर – 7093

(8) हिंगोली :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 600 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7355
सर्वसाधारण दर – 7077

(9) कोपरगाव :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 96 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6802
जास्तीत जास्त दर – 7249
सर्वसाधारण दर – 7161

(10) मेहकर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1260 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 6900

(11) जालना  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1732 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5950
जास्तीत जास्त दर – 7450
सर्वसाधारण दर – 7350

(12) अकोला  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 986 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7355
सर्वसाधारण दर – 7000

(13) यवतमाळ  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 432 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 6950

(14) मालेगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 53 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6699
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7025

(15) चिखली  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 785 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7050

(16) बीड :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 146 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6671
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6977

(17) वर्धा  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 111 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6550
जास्तीत जास्त दर – 7220
सर्वसाधारण दर – 6850

(18) भोकर :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 67 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6803
जास्तीत जास्त दर – 7129
सर्वसाधारण दर – 6966

(19) जिंतूर :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 297 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(20) गंगाखेड :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 41 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(21) उमरखेड – डांकी :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 390 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(22) आष्टी – जालना  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7030
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(23) देऊळगाव राजा  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(24) कारंजा :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6880
जास्तीत जास्त दर – 7375
सर्वसाधारण दर – 7250

(25) ताडकळस :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 106 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7200

(26) लासलगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1052 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7281

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.16 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Aajche Soybean Bajar Bhav 16-04-2022 Saturday

(1) तुळजापूर  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 174 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7300

(2) नागपूर  :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 269 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7252
सर्वसाधारण दर – 7016

(3) कारंजा :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7375
सर्वसाधारण दर – 7190

(4) देऊळगाव राजा :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) नांदगाव :
दि. 16 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7361
जास्तीत जास्त दर – 7391
सर्वसाधारण दर – 7375

सोयाबीन बाजार भाव दि.15 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Soybean Bajar Bhav 15-04-2022 Friday

(1) अकोला  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1638 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) लातूर  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15321 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7001
जास्तीत जास्त दर – 7460
सर्वसाधारण दर – 7400

(3) पुर्णा  :
दि. 15 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7324
सर्वसाधारण दर – 7170

सोयाबीन बाजार भाव दि.14 एप्रिल 2022

(1) राहता  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 26 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7276
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 7300

(2) राहूरी – वांबोरी :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 26 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6850

(3) शिरुर :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(4) वरूड – राजूरा बझार :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6760
जास्तीत जास्त दर – 6859
सर्वसाधारण दर – 6828

(5) उमरी  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7200

(6) पुर्णा  :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7324
सर्वसाधारण दर – 7170

(7) काटोल :
दि. 14 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 82 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5250
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 6250

सोयाबीन बाजार भाव दि.13 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 13-04-2022 Wednesday

(1) गंगाखेड :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(2) कारंजा :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 7075

(3) नागपूर  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 577 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7100

(4) जिंतूर :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7298
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) देऊळगाव राजा  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6500

(6) तासगाव  :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6850
सर्वसाधारण दर – 6740

(7) औराद शहाजानी :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 56 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7378
सर्वसाधारण दर – 7339

(8) दिग्रस :
दि. 13 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 61 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6970
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7095

सोयाबीन बाजार भाव दि.12 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 12-04-2022 Tuesday

(1) गंगाखेड :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7300

(2) लातूर  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 19519 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7267
जास्तीत जास्त दर – 7480
सर्वसाधारण दर – 7350

(3) पैठण  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6681
जास्तीत जास्त दर – 6681
सर्वसाधारण दर – 6681

(4) देऊळगाव राजा  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7176
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) आष्टी – जालना  :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7070
जास्तीत जास्त दर – 7230
सर्वसाधारण दर – 7100

(6) परतूर :
दि. 12 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7225
सर्वसाधारण दर – 7200

सोयाबीन बाजार भाव दि.11 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 11-04-2022 Monday

(1) परतूर :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7270
सर्वसाधारण दर – 7200

(2) गंगाखेड :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

(3) उमरखेड :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 50 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6800

(4) उमरखेड – डांकी  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6800

(5) सोनपेठ  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 128 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7151
जास्तीत जास्त दर – 7272
सर्वसाधारण दर – 7201

(6) बार्शी  :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 91 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) जिंतूर :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 124 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7351
सर्वसाधारण दर – 6925

(8) ताडकळस :
दि. 11 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 69 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7250

सोयाबीन बाजार भाव दि.09 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Soybean Bajar Bhav 09-04-2022 Saturday

(1) लातूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13023 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर – 7479
सर्वसाधारण दर – 7350

(2) उदगीर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7260
सर्वसाधारण दर – 7230

(3) नागपूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 484 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7420
सर्वसाधारण दर – 7090

(4) परतूर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 16 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7225

(5) अकोला  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1761 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7200

(6) गंगाखेड :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7300

(7) देऊळगाव राजा  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(8) उमरखेड – डांकी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6600

(9) उमरखेड – डांकी  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6600

(10) देवणी :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7545
सर्वसाधारण दर – 7222

(11) भोकर :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 64 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3701
जास्तीत जास्त दर – 7213
सर्वसाधारण दर – 5457

(12) तुळजापूर  :
दि. 09 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 135 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 7200

सोयाबीन बाजार भाव दि.08 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Soybean Bajar Bhav 08-04-2022 Friday

(1) अकोला :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1408 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6750
जास्तीत जास्त दर – 7255
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) गंगाखेड :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7300

(3) नागपूर  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 764 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6450
जास्तीत जास्त दर – 7382
सर्वसाधारण दर – 7149

(4) देऊळगाव राजा :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) मंठा :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 6700

(6) उमरखेड  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 50 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(7) उमरखेड – डांकी  :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 130 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(8) परतूर :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 54 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7230
सर्वसाधारण दर – 7121

(9) सोनपेठ :
दि. 08 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 85 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6501
जास्तीत जास्त दर – 7199
सर्वसाधारण दर – 7056

सोयाबीन बाजार भाव दि.07 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 07-04-2022 Thursday

(1) सोलापूर  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 108 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 7070
जास्तीत जास्त दर – 7290
सर्वसाधारण दर – 7190

(2) बीड :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 337 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 7109
सर्वसाधारण दर – 6962

(3) उदगीर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5500 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7225

(4) सेलु :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 156 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6780
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6928

(5) नागपूर  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 647 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7370
सर्वसाधारण दर – 7103

(6) ताडकळस  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) वाशीम  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7000

(8) कळमनूरी :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6000

(9) भोकर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

(10) परतूर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 37 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7126
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7300

(11) देऊळगाव राजा  :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(12) चाकूर :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 71 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7201

(13) घणसावंगी :
दि. 07 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7200

सोयाबीन बाजार भाव दि.06 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 06-04-2022 Wednesday

(1) तुळजापूर  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 352 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7280

(2) नागपूर  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 498 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 7075

(3) कारंजा :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7340
सर्वसाधारण दर – 7210

(4) परभणी  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 105 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) पैठण  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6560
जास्तीत जास्त दर – 6560
सर्वसाधारण दर – 6560

(6) कळमनूरी :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6000

(7) जिंतूर :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 76 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7001
जास्तीत जास्त दर – 7245
सर्वसाधारण दर – 7041

(8) परतूर :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 36 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6916
जास्तीत जास्त दर – 7275
सर्वसाधारण दर – 7200

(9) उमरी :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(10) उमरखेड :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 240 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(11) उमरखेड – डांकी  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(12) उदगीर :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3900 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7340
सर्वसाधारण दर – 7320

(13) वाशीम  :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6000 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7415
सर्वसाधारण दर – 7000

(14) वाशीम – अनसींग :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7000

(15) मुरुम :
दि. 06 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 110 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7171
जास्तीत जास्त दर – 7272
सर्वसाधारण दर – 7221

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा.

सोयाबीन बाजार भाव दि.05 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 05-04-2022 Tuesday

(1) नागपूर  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 748 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) अमरावती  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3531 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7259
सर्वसाधारण दर – 6980

(3) जिंतूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 47 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6980
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7000

(4) मेहकर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 410 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 6900

(5) मलकापूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 235 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7155
सर्वसाधारण दर – 6600

(6) परतूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 53 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7150

(7) गंगाखेड :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर – 7450
सर्वसाधारण दर – 7250

(8) दर्यापूर :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7850
सर्वसाधारण दर – 7205

(9) देऊळगाव राजा  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7025
सर्वसाधारण दर – 7025

(10) उमरखेड :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(11) उमरखेड – डांकी :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(12) कारंजा :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6925
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7150

(13) तुळजापूर  :
दि. 05 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7251
सर्वसाधारण दर – 7150

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा.

सोयाबीन बाजार भाव दि.04 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 04-04-2022 Monday

(1) नागपूर  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 244 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7230
सर्वसाधारण दर – 6973

(2) कारंजा :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7110

(3) परतूर :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(4) गंगाखेड :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर – 7450
सर्वसाधारण दर – 7250

(5) देऊळगाव राजा  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 41 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7180
सर्वसाधारण दर – 7000

(6) ताडकळस :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) उमरखेड :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(8) आष्टी – जालना  :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6890
जास्तीत जास्त दर – 6890
सर्वसाधारण दर – 6890

(9) उमरखेड – डांकी :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(10) जिंतूर :
दि. 04 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 68 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

सोयाबीन बाजार भाव दि.02 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Soybean Bajar Bhav 02-04-2022 Saturday

(1) शेवगाव  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) बसमत :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 707 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7300

(3) राहूरी – वांबोरी :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6351
जास्तीत जास्त दर – 7125
सर्वसाधारण दर – 6750

(4) वडूज  :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 50 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7300

(5) आंबेजोबाई :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 700 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6851
जास्तीत जास्त दर – 7476
सर्वसाधारण दर – 7300

(6) बोरी :
दि. 02 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7125
सर्वसाधारण दर – 6925

सोयाबीन बाजार भाव दि.01 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार | Soybean Bajar Bhav 01-04-2022 Friday

(1) अकोला  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1067 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7280
सर्वसाधारण दर – 6900

(2) भोकर :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 41 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7111
जास्तीत जास्त दर – 7151
सर्वसाधारण दर – 7131

(3) सोलापूर  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7205

(4) लासलगाव – निफाड  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 68 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6141
जास्तीत जास्त दर – 7376
सर्वसाधारण दर – 7325

(5) शिरूर :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

(6) राहता :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7284
सर्वसाधारण दर – 7250

(7) औरंगाबाद  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 31 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6500

(8) जालना  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 336 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7150

(9) वर्धा  :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6350

(10) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 01 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 131 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6950

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा.

सोयाबीन बाजार भाव दि.31 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 31-03-2022 Thursday

(1) बीड :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 59 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6780
जास्तीत जास्त दर – 7110
सर्वसाधारण दर – 6996

(2) नागपूर  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 425 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7100

(3) उदगीर :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7270
जास्तीत जास्त दर – 7336
सर्वसाधारण दर – 7303

(4) ताडकळस :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7251
सर्वसाधारण दर – 7100

(5) लासलगाव – निफाड  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 64 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 7056
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7380

(6) पैठण  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6400

(7) भोकर :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6763
जास्तीत जास्त दर – 7211
सर्वसाधारण दर – 6981

(8) वणी  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 279 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6700

(9) परतूर :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 9 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 7276
सर्वसाधारण दर – 7140

(10) गंगाखेड :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 42 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7300

(11) देऊळगाव राजा  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(12) चाकूर  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 60 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7141
जास्तीत जास्त दर – 7551
सर्वसाधारण दर – 7271

(13) मुरुम  :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 160 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7121
सर्वसाधारण दर – 6886

(14) पुर्णा :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7237

(15) उमरखेड – डांकी :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(16) देवणी :
दि. 31 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 112 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7490
सर्वसाधारण दर – 7245

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा..

सोयाबीन बाजार भाव दि.30 मार्च 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 30-03-2022 Wednesday

(1) उमरेड :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6400

(2) नागपूर  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 411 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7481
सर्वसाधारण दर – 7180

(3) देऊळगाव राजा  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(4) गंगापूर  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 34 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6600

(5) उमरखेड – डांकी  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 230 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6400

(6) उदगीर :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3400 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 7330
जास्तीत जास्त दर – 7371
सर्वसाधारण दर – 7350

(7) अंबड (वडी गोद्री) :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7025
सर्वसाधारण दर – 6850

(8) पैठण  :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6500

(9) परतूर :
दि. 30 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

सोयाबीन बाजार भाव दि.29 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 29-03-2022 Tuesday

(1) उमरखेड :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 170 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6200

(2) उमरखेड – डांकी  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 210 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6200

(3) नागपूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 636 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7250

(4) अंबड – (वडी गोद्री) :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6950
सर्वसाधारण दर – 6500

(5) देऊळगाव राजा  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(6) उदगीर :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2950 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7350
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7375

(7) सोलापूर  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 71 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7340
सर्वसाधारण दर – 7300

(8) भोकर :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7172
सर्वसाधारण दर – 6936

(9) शेवगाव  :
दि. 29 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

सोयाबीन बाजार भाव दि.28 मार्च 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 28-03-2022 Monday

(1) बीड :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 210 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6499
जास्तीत जास्त दर – 7140
सर्वसाधारण दर – 7012

(2) नागपूर  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 303 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 7461
सर्वसाधारण दर – 6896

(3) मोर्शी :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7170
सर्वसाधारण दर – 7085

(4) अंबड (वडी गोद्री) :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7001
सर्वसाधारण दर – 6551

(5) ताडकळस :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7200

(6) परतूर :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 29 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) देऊळगाव राजा  :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7150

(8) उमरी :
दि. 28 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

सोयाबीन बाजार भाव दि.27 मार्च 2022 वार – रविवार | Soybean Bajar Bhav 27-03-2022 Sunday

(1) उदगीर :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2850 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 7315

(2) सिल्लोड :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(3) अजनगाव सुर्जी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 6800

(4) शेवगाव :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

(5) उमरी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7200

(6) देवणी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 63 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7501
सर्वसाधारण दर – 7400

सोयाबीन बाजार भाव दि.26 मार्च 2022 वार – शनिवार | Soybean Bajar Bhav 26-03-2022 Saturday

(1) उदगीर :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर – 7330
सर्वसाधारण दर – 7315

(2) उमरखेड :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 50 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(3) नागपूर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 122 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 7302
सर्वसाधारण दर – 6925

(4) देऊळगाव राजा  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7091
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) देवणी :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 71 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7350
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7425

(6) अमरावती  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2257 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7251
सर्वसाधारण दर – 7015

(7) भोकर :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 59 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 7153
सर्वसाधारण दर – 6526

(8) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 194 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(9) मलकापूर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 258 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7265
सर्वसाधारण दर – 7100

(10) मुरुम :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 180 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6501
जास्तीत जास्त दर – 7101
सर्वसाधारण दर – 6801

(11) माजलगाव :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 169 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7061
सर्वसाधारण दर – 6900

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा..

सोयाबीन बाजार भाव दि.25 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Soybean Bajar Bhav 25-03-2022 Friday

(1) उदगीर :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2800 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर – 7316
सर्वसाधारण दर – 7283

(2) माजलगाव :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 155 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7022
सर्वसाधारण दर – 6900

(3) राहूरी – वांबोरी :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6951
जास्तीत जास्त दर – 6951
सर्वसाधारण दर – 6951

(4) लोहा :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 57 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6911
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7020

(5) तुळजापूर  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 190 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(6) राहता :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7182
सर्वसाधारण दर – 7150

(7) अमरावती  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2691 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7232
सर्वसाधारण दर – 6966

(8) नागपूर  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 251 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7320
सर्वसाधारण दर – 6865

(9) कोपरगाव :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 104 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7285
सर्वसाधारण दर – 7171

(10) लासलगाव – निफाड  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 139 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 7090
जास्तीत जास्त दर – 7337
सर्वसाधारण दर – 7330

(11) जालना  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1722 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7150

(12) अकोला  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1621 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7275
सर्वसाधारण दर – 6800

(13) परभणी  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 80 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(14) चिखली  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 373 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6800

(15) बीड :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 114 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6723

(16) वर्धा  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 104 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6750

(17) भोकर :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5001
जास्तीत जास्त दर – 7133
सर्वसाधारण दर – 6067

(18) मलकापूर :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 235 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5550
जास्तीत जास्त दर – 7245
सर्वसाधारण दर – 6655

(19) वणी  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 264 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6565
जास्तीत जास्त दर – 7080
सर्वसाधारण दर – 6800

(20) शेवगाव :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(21) देऊळगाव राजा  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 21 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7122
सर्वसाधारण दर – 7000

(22) धरणगाव  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 10 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6845
जास्तीत जास्त दर – 6845
सर्वसाधारण दर – 6845

(23) तासगाव  :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6850

(24) मंठा :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6526
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(25) उमरी :
दि. 25 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7125

सोयाबीन बाजार भाव दि.24 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 24-03-2022 Thursday

(1) कारंजा :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7025

(2) उमरी :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 90 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7130
सर्वसाधारण दर – 7115

(3) नागपूर  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 6175

(4) अंबड (वडी गोद्री) :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6430
जास्तीत जास्त दर – 7001
सर्वसाधारण दर – 6500

(5) घणसावंगी :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(6) ताडकळास :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 48 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) देऊळगाव राजा  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(8) सेनगाव  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 470 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7250
सर्वसाधारण दर – 7000

(9) पाथरी :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 10 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6850

(10) उमरखेड – डांकी  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6200

(11) मोर्शी :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 201 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6950

(12) लातूर  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12275 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7405
सर्वसाधारण दर – 7290

(13) चिखली  :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 273 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7071
सर्वसाधारण दर – 6735

(14) आष्टी – कारंजा :
दि. 24 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 110 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6500

सोयाबीन बाजार भाव दि.23 मार्च 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 23-03-2022 Wednesday

(1) उदगीर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3100 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7220
जास्तीत जास्त दर – 7251
सर्वसाधारण दर – 7245

(2) अहमदनगर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 116 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 7050
सर्वसाधारण दर – 6325

(3) लासलगाव – विंचूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 228 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5452
जास्तीत जास्त दर – 7600
सर्वसाधारण दर – 7252

(4) औरंगाबाद  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6950

(5) राहूरी – वांबोरी :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6800

(6) संगमनेर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7025
जास्तीत जास्त दर – 7025
सर्वसाधारण दर – 7025

(7) परळी-वैजनाथ :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 900 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6751
जास्तीत जास्त दर – 7365
सर्वसाधारण दर – 7151

(8) सेलु :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 188 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7131
सर्वसाधारण दर – 7002

(9) लोहा :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 27 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6570
जास्तीत जास्त दर – 7194
सर्वसाधारण दर – 6901

(10) राहता :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7086

(11) धुळे  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 32 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6500

(12) सोलापूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 168 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7000

(13) अमरावती  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2511 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7045
सर्वसाधारण दर – 6847

(14) नागपूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 150 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6600

(15) कोपरगाव :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 276 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7220
सर्वसाधारण दर -7116

(16) मेहकर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 830 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 6900

(17) मेहकर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 90 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.23 मार्च 2022 वार – बुधवार | Aajche Soybean Bajar Bhav 23-03-2022 Wednesday

(18) लातूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11171 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7270

(19) जालना  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1652 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7150

(20) अकोला  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1805 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6430
जास्तीत जास्त दर – 7270
सर्वसाधारण दर – 7000

(21) चिखली  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 467 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6601
जास्तीत जास्त दर – 7053
सर्वसाधारण दर – 6830

(22) बीड :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 190 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4060
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6854

(23) जिंतूर  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 136 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6951
जास्तीत जास्त दर – 7255
सर्वसाधारण दर – 7100

(24) मलकापूर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 184 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7090
सर्वसाधारण दर – 6780

(25) परतूर :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(26) गंगाखेड :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(27) चांदूर बझार :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6150
जास्तीत जास्त दर – 7050
सर्वसाधारण दर – 6950

(28) देऊळगाव राजा  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(29) तासगाव  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 46 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6840

(30) आंबेजोबाई  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1150 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7286
सर्वसाधारण दर – 7050

(31) मुरुम  :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 71 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6700

(32) पाथरी :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6500

(33) काटोल :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 83 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6951
सर्वसाधारण दर – 6100

(34) आष्टी – कारंजा :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7045
सर्वसाधारण दर – 6500

(35) बोरी :
दि. 23 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  –  9 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6700

सोयाबीन बाजार भाव दि.22 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Soybean Bajar Bhav 22-03-2022 Tuesday

(1) परभणी  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 175 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(2) बीड :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 279 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6911

(3) देऊळगाव राजा  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(4) उमरखेड :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6300

(5) कारंजा :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6750
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7010

(6) अंबड (वडी गोद्री) :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6401
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6700

(7) भोकर :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 29 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6004
जास्तीत जास्त दर – 7113
सर्वसाधारण दर – 6557

(8) जिंतूर  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 23 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7231
जास्तीत जास्त दर – 7235
सर्वसाधारण दर – 7231

(9) सेनगाव :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 370 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6800

(10) पैठण  :
दि. 22 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6231
जास्तीत जास्त दर – 6231
सर्वसाधारण दर – 6231

सोयाबीन बाजार भाव दि.21 मार्च 2022 वार – सोमवार | Soybean Bajar Bhav 21-03-2022 Monday

(1) देऊळगाव राजा  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(2) गंगाखेड :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 51 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7150
जास्तीत जास्त दर – 7350
सर्वसाधारण दर – 7150

(3) उमरखेड – डांकी  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 360 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6300

(4) अकोला  :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 664 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7030
सर्वसाधारण दर – 6650

(5) गंगापूर :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6575

(6) पुर्णा :
दि. 21 मार्च 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7022
सर्वसाधारण दर – 7000

सोयाबीन बाजार भाव दि.19 मार्च 2022 वार – शनिवार | Soybean Bajar Bhav 19-03-2022 Saturday

(1) हिंगोली  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7276
सर्वसाधारण दर – 7038

(2) सोलापूर  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 7045
जास्तीत जास्त दर – 7045
सर्वसाधारण दर – 7045

(3) राहता :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 9 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7111
जास्तीत जास्त दर – 7185
सर्वसाधारण दर – 7141

(4) कारंजा :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2200 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 7225
सर्वसाधारण दर – 6975

(5) अकोला  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1187 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7060
सर्वसाधारण दर – 6800

(6) परभणी  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 90 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6980
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) मालेगाव  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6001
जास्तीत जास्त दर – 6970
सर्वसाधारण दर – 6940

(8) चिखली  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 428 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6800

(9) बीड :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 29 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6834

(10) भोकरदन :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 31 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(11) भोकर :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 67 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6031
जास्तीत जास्त दर – 6917
सर्वसाधारण दर – 6474

(12) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 83 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(13) मलकापूर :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 96 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5025
जास्तीत जास्त दर – 7005
सर्वसाधारण दर – 6800

(14) परतूर :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6921
जास्तीत जास्त दर – 7060
सर्वसाधारण दर – 7000

(15) गंगाखेड  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(16) देऊळगाव राजा  :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7075
सर्वसाधारण दर – 7000

(17) उमरगा :
दि. 19 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7051
सर्वसाधारण दर – 6700

सोयाबीन बाजार भाव दि.17 मार्च 2022 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 17-03-2022 Thursday

(1) नागपूर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 202
जात – लोकल
कमीत कमी दर  – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7104
सर्वसाधारण दर – 6024

(2) गंगाखेड :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45
जात – पिवळा
कमीत कमी दर  – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(3) देऊळगाव राजा :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40
जात – पिवळा
कमीत कमी दर  – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(4) पालम :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12
जात – पिवळा
कमीत कमी दर  – 7100
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7100

(5) उमरखेड :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 170
जात – पिवळा
कमीत कमी दर  – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6400

(6) तुळजापूर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार )
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 195
जात – —-
कमीत कमी दर  – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7175
सर्वसाधारण दर – 7100

(7) मोर्शी :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 109 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6750

(8) मेहकर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 380 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7130
सर्वसाधारण दर – 6750

(9) मेहकर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 75 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7100

(10) परभणी  :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 90 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(11) परतूर :
दि. 17 मार्च 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7032
सर्वसाधारण दर – 6900

सोयाबीन बाजार भाव दि.16 मार्च 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav 16-03-2022 Wednesday

(1) उमरखेड :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 310 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(2) उदगीर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3100 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7220
सर्वसाधारण दर – 7210

(3) जिंतूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7180
सर्वसाधारण दर – 7100

(4) परतूर :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 21 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6940
जास्तीत जास्त दर – 7090
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) गंगाखेड :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 48 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7400
सर्वसाधारण दर – 7200

(6) देऊळगाव राजा :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7045
सर्वसाधारण दर – 7000

(7) उमरगा  :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7180
सर्वसाधारण दर – 6850

(8) उमरखेड – डांकी :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(9) वडवनी :
दि. 16 मार्च 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6968
जास्तीत जास्त दर – 6968
सर्वसाधारण दर – 6968

जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव दि.15 मार्च 2022 | Soybean Bajar Bhav 15-03-2022 Tuesday

(1) अमरावती  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3415 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6800

(2) अहमदनगर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7071
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7150

(3) बीड :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 58 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6887

(4) बुलढाणा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1280 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6800

(5) बुलढाणा  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 780 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6750
जास्तीत जास्त दर – 7050
सर्वसाधारण दर – 6925

(6) हिंगोली :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 337 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5950
जास्तीत जास्त दर – 7050
सर्वसाधारण दर – 6500

(7) जालना  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 66 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(8) लातूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7168
जास्तीत जास्त दर – 7252
सर्वसाधारण दर – 7241

(9) नागपूर  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 569 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 6725

(10) नांदेड  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 95 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6363
जास्तीत जास्त दर – 6913
सर्वसाधारण दर – 6638

(11) परभणी  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 66 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6928
जास्तीत जास्त दर – 7263
सर्वसाधारण दर – 7075

(12) वाशिम  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6450
जास्तीत जास्त दर – 7175
सर्वसाधारण दर – 6925

(13) यवतमाळ  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 170 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(14) उस्मानाबाद  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 6700

(15) औरंगाबाद  :
दि. 15 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6271
जास्तीत जास्त दर – 6271
सर्वसाधारण दर – 6271

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, तोपर्यंत खाली दिलेले कालचे सोयाबीन बाजार भाव बघा..

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment