आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Aajche Soybean Bajar Bhav

आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Aajche Soybean Bajar Bhav

आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Aajche Soybean Bajar Bhav

येथे पहा सोयाबीनचा आजचा बाजार भाव, आज सोयाबीनची किती आवक आली आणि कमीत दर, जास्तीत जास्त दर तसेच सर्वसाधारण दर अशी सोयाबीन बाजार भाव संदर्भातील पूर्ण माहिती आपण येथे बघणार आहोत. चला तर मग जाणून घ्या आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव (Aajche Soybean Bajar Bhav)..

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.14 ऑक्टोबर 2022 वार – शुक्रवार

(1) उदगीर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1650 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर – 5171
सर्वसाधारण दर – 5135

(2) कारंजा :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4025
जास्तीत जास्त दर – 4875
सर्वसाधारण दर – 4490

(3) परळी-वैजनाथ :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 322 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 5081
सर्वसाधारण दर – 4941

(4) लासलगाव – विंचूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3435 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 5341
सर्वसाधारण दर – 4951

(5) जळगाव :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 21 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4750

(6) औरंगाबाद :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 62 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 4195
सर्वसाधारण दर – 3847

(7) माजलगाव :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1411 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4600

(8) राहूरी – वांबोरी :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 32 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4075
जास्तीत जास्त दर – 5100
सर्वसाधारण दर – 4600

(9) सिल्लोड :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 75 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(10) तुळजापूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 375 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 5000

(11) सोलापूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 337 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 5140
सर्वसाधारण दर – 4710

(12) अमरावती :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2505 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4750
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4875

(13) नागपूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1977 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4430
जास्तीत जास्त दर – 5252
सर्वसाधारण दर – 5047

(14) हिंगोली :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 280 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 5050
सर्वसाधारण दर – 4725

(15) कोपरगाव :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 708 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4451

(16) लासलगाव – निफाड :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 101 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर – 5121
सर्वसाधारण दर – 4701

(17) लातूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6570 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 5257
सर्वसाधारण दर – 5100

(18) जालना :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5091 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4651

(19) अकोला :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1421 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 5020
सर्वसाधारण दर – 4600

(20) यवतमाळ :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 128 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4825
सर्वसाधारण दर – 4662

(21) परभणी :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 290 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4800

(22) आर्वी :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 440 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4200

(23) चिखली :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 356 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4151
जास्तीत जास्त दर – 4905
सर्वसाधारण दर – 4528

(24) हिंगणघाट :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2246 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 5300
सर्वसाधारण दर – 4720

(25) बीड :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 131 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 5100
सर्वसाधारण दर – 4600

(26) वाशीम :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 5050
सर्वसाधारण दर – 4800

(27) वाशीम – अनसींग :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 450 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 5225
सर्वसाधारण दर – 5000

(28) वर्धा :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 83 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4825
सर्वसाधारण दर – 4650

(29) भोकर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 474 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 2507
जास्तीत जास्त दर – 4711
सर्वसाधारण दर – 3609

(30) मुर्तीजापूर :
दि. 14 ऑक्टोबर 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1620 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 5005
सर्वसाधारण दर – 4705

महत्वाचे : आपला शेतमाल विकायला काढण्यापूर्वी दरांची खात्री करून घ्यावी.. धन्यवाद

Read Marathi

आजचे ताजे कांदा बाजार भाव – Read Marathi सोयाबीनचे दर तेजीतच