आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.27 जून 2022 वार – सोमवार | Aajche Soybean Bajar Bhav

आजचे सोयाबीन बाजार भाव | Aajche Soybean Bajar Bhav

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.27 जून 2022 वार – सोमवार

(1) कारंजा :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5725
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 6090

(2) तुळजापूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 120 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6100

(3) लासलगाव  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 652 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 6324
सर्वसाधारण दर – 6288

(4) शहादा :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 29 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5999
जास्तीत जास्त दर – 5999
सर्वसाधारण दर – 5999

(5) माजलगाव :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6102
सर्वसाधारण दर – 6000

(6) श्रीरामपूर :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

(7) राहता  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 16 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6001
जास्तीत जास्त दर – 6219
सर्वसाधारण दर – 6110

(8) सोलापूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5980
जास्तीत जास्त दर – 6205
सर्वसाधारण दर – 6175

(9) अमरावती  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1683 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 6025

(10) नागपूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 67 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5900

(11) हिंगोली :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6245
सर्वसाधारण दर – 6022

(12) मेहकर :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 590 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6380
सर्वसाधारण दर – 6100

(13) लातूर  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3501 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6425
सर्वसाधारण दर – 6340

(14) लातूर – मुरुड  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6000

(15) जालना  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 683 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6000

(16) अकोला  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 799 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6155
सर्वसाधारण दर – 5900

(17) यवतमाळ  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 84 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5780
जास्तीत जास्त दर – 6205
सर्वसाधारण दर – 5992

(18) आर्वी  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5650
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 5950

(19) चिखली  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 480 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6190
सर्वसाधारण दर – 5995

(20) हिंगणघाट  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1765 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6370
सर्वसाधारण दर – 6150

(21) बीड :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 5951
सर्वसाधारण दर – 5848

(22) वाशीम  :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6140
सर्वसाधारण दर – 5800

(23) चाळीसगाव :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 16 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5501

(24) गंगाखेड :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6300

(25) आष्टी- कारंजा :
दि. 27 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 178 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

आजचे (27 जूनचे) सोयाबीन बाजार भाव अजून अपडेट करण्याचे काम चालू आहे..

महत्वाची सूचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी दरांची चौकशी करून घ्यावी ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.