आजचे तूर बाजार भाव

आजचे तूर बाजार भाव | ताजे तूर दर | Aajche Tur Bajar Bhav

या लेखात आपन आजचे ताजे तूर बाजार भाव पाहणार आहोत (Today’s Live Tur Bajar Bhav)…

आपल्या या संकेतस्थळावर आम्ही दररोजचे शेतमालाचे ताजे बाजार भाव व शेतीविषयक महत्वाची माहिती अपडेट करत असतो. शेतीविषयक माहिती व शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.

आजचे तूर बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Aajche Tur Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday

(1) जालना  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 118 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5940
सर्वसाधारण दर – 5900

हे पण वाचा

(2) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 1725 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5555
जास्तीत जास्त दर – 6365
सर्वसाधारण दर – 6200

(3) पैठण  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 16 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4401
जास्तीत जास्त दर – 5451
सर्वसाधारण दर – 5000

(4) उदगीर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 760 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6280
सर्वसाधारण दर – 5990

(5) भोकर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 39 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5104
जास्तीत जास्त दर – 5501
सर्वसाधारण दर – 5302

(6) देवणी :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 8 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5761
जास्तीत जास्त दर – 6031
सर्वसाधारण दर – 5896

(7) मुरुम  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 75 क्विंटल
जात – गज्जर
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6081
सर्वसाधारण दर – 5991

(8) जळगाव  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर – 5100
सर्वसाधारण दर – 5100

(9) चिखली  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 478 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5700

(10) नागपूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 1335 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6311
सर्वसाधारण दर – 6233

(11) हिंगणघाट :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2350 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6610
सर्वसाधारण दर – 6230

(12) हिंगोली  – खानेगाव नाका :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 125 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5700

(13) मलकापूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 752 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6425
सर्वसाधारण दर – 6190

(14) परतूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5840

(15) गंगाखेड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

(16) पांढरकवडा :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 35 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5800

(17) जालना  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 924 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 6201
सर्वसाधारण दर – 6085

(18) औरंगाबाद  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5550

(19) बीड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 1 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5800

(20) जामखेड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 19 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5500
सर्वसाधारण दर – 5350

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले तूर बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद

तूर बाजार भाव दि. 27 मार्च 2022 वार – रविवार | Tur Bajar Bhav 27-03-2022 Sunday

(1) शेवगाव :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5850

(2) उदगीर :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 1100 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6662
सर्वसाधारण दर – 6481

(3) देवणी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 18 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6140
जास्तीत जास्त दर – 6391
सर्वसाधारण दर – 6265

(4) अजनगाव सुर्जी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 130 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6000

(5) उमरी :
दि. 27 मार्च 2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5750

तूर बाजार भाव दि.26 मार्च 2022 वार – शनिवार | Tur Bajar Bhav 26-03-2022 Saturday

(1) जालना  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 726 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6275
सर्वसाधारण दर – 6100

(2) औरंगाबाद :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 26 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6050

(3) बीड :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 28 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5789

(4) जालना  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 125 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 6191
सर्वसाधारण दर – 5970

(5) अमरावती  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2738 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6441
सर्वसाधारण दर – 6095

(6) नागपूर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2003 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6410
सर्वसाधारण दर – 6308

(7) राहूरी – वांबोरी :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 11 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5555
सर्वसाधारण दर – 5527

(8) पैठण  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 23 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5791
जास्तीत जास्त दर – 5841
सर्वसाधारण दर – 5800

(9) उदगीर :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 1100 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6320
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6510

(10) भोकर :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 95 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4343
जास्तीत जास्त दर – 5829
सर्वसाधारण दर – 5086

(11) देवणी :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 20 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6350
सर्वसाधारण दर – 6175

(12) मुरुम :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 122 क्विंटल
जात – गज्जर
कमीत कमी दर – 5980
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6140

(13) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 108 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5950

(14) मलकापूर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 435 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6015
जास्तीत जास्त दर – 6605
सर्वसाधारण दर – 6450

(15) रावेर  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 9 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5590

(16) गंगाखेड :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

(17) लोहा :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6061
जास्तीत जास्त दर – 6212
सर्वसाधारण दर – 6152

(18) पांढरकवडा :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 90 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6100

(19) लाखंदूर :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5550

(20) माजलगाव :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 70 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5960
सर्वसाधारण दर – 5800

(21) भोकरदन :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 9 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5750

(22) शेवगाव  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 96 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5850

(23) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 4 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5800

(24) देऊळगाव राजा  :
दि. 26 मार्च 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5995
सर्वसाधारण दर – 5800

तूर बाजार भाव दि.12 मार्च 2022 वार  – शनिवार | Tur Bajar Bhav 12-03-2022 Saturday

(1) उदगीर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 1075
जात – —-
कमीत कमी दर – 6061
जास्तीत जास्त दर – 6425
सर्वसाधारण दर – 6393

(2) भोकर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 42
जात – —-
कमीत कमी दर – 5127
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5538

(3) धुळे :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 12
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 5790
सर्वसाधारण दर – 5790

(4) पवनी :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 48
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5660
जास्तीत जास्त दर – 5660
सर्वसाधारण दर – 5660

(5) मालकापूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 2605
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6710
सर्वसाधारण दर – 6450

(6) परतूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 4
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5901
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5920

(7) गंगाखेड :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 10
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5900

(8) उमरगा :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 1
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6100

(9) पोम्भूर्नी :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 35
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6520

(10) बोरी :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – लाल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6025
सर्वसाधारण दर – 6025

(11) लाखंदूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 6
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6550
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5575

(12) बीड :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 50
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5001
जास्तीत जास्त दर – 6101
सर्वसाधारण दर – 5780

(13) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 16
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5900

(14) परतूर :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 18
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6036

(15) देऊळगाव राजा :
दि. 12 मार्च 2022 (वार – शनिवार )
शेतमाल – तूर
आवक  – 30
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

तूर बाजार भाव दि.11 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Tur Bajar Bhav 11-03-2022 Friday

(1) पैठण :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 58
जात – —-
कमीत कमी दर – 5760
जास्तीत जास्त दर – 5881
सर्वसाधारण दर – 5800

(2) उदगीर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 900
जात – —-
कमीत कमी दर – 6281
जास्तीत जास्त दर – 6681
सर्वसाधारण दर – 6481

(3) भोकर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 135
जात – —-
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 5916
सर्वसाधारण दर – 5358

(4) कारंजा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2000
जात – —-
कमीत कमी दर – 5005
जास्तीत जास्त दर – 6620
सर्वसाधारण दर – 6320

(5) देवणी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 22
जात – —-
कमीत कमी दर – 6240
जास्तीत जास्त दर – 6410
सर्वसाधारण दर – 6325

(6) अकोला :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 893
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 6685
सर्वसाधारण दर – 6200

(7) धुळे :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 34
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर – 5764
सर्वसाधारण दर – 5600

(8) नागपुर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 3938
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6621
सर्वसाधारण दर – 6421

(9) पवनी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 24
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5660
जास्तीत जास्त दर – 5660
सर्वसाधारण दर – 5660

(10) परतूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 8
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6025
सर्वसाधारण दर – 5975

(11) गंगाखेड :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 10
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5900

(12) मेहकर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 410
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6330
सर्वसाधारण दर – 6100

(13) भुसावळ :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5800

(14) मंठा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 119
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6051
सर्वसाधारण दर – 6000

(15) चाकूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 30
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6151
जास्तीत जास्त दर – 6270
सर्वसाधारण दर – 6196

आजचे तूर बाजार भाव दि.11 मार्च 2022 वार – शुक्रवार | Aajche Tur Bajar Bhav 11-03-2022 Friday

(16) उमरी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 20
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5800

(17) उमरखेड डांकी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 120
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6000

(18) आष्टी कारंजा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 125
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6105
सर्वसाधारण दर – 5600

(19) देवळा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 6
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5635
सर्वसाधारण दर – 5475

(20) पोम्भूर्नी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 27
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6520

(21) लाखंदूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5550
जास्तीत जास्त दर – 5650
सर्वसाधारण दर – 5600

(22) बीड :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 59
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6211
सर्वसाधारण दर – 5915

(23) शेवगाव :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 135
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5850
सर्वसाधारण दर – 5850

(24) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 10
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5900

(25) परतूर :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 15
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6130
जास्तीत जास्त दर – 6140
सर्वसाधारण दर – 6136

(26) गंगाखेड  :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5900

(27) देऊळगाव राजा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 18
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6050
सर्वसाधारण दर – 6000

(28) तळोदा :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 8
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5726
सर्वसाधारण दर – 5600

(29) पाथरी :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 3
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5950
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5950

(30) सोनपेठ :
दि. 11 मार्च 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 19
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 6051
सर्वसाधारण दर – 5700

तूर बाजार भाव दि.08 मार्च 2022 वार – मंगळवार | Tur Bajar Bhav 08-03-2022 Tuesday

(1) जिंतूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 54
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6175
सर्वसाधारण दर – 6000

(2) दिग्रस :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 185
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5910
जास्तीत जास्त दर – 6295
सर्वसाधारण दर – 6165

(3) परतूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5911

(4) गंगाखेड :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 10
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

(5) सेलू :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 43
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6191
जास्तीत जास्त दर – 6301
सर्वसाधारण दर – 6250

(6) चाकूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6201
जास्तीत जास्त दर – 6401
सर्वसाधारण दर – 6246

(7) उमरगा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 6
जात – लाल
कमीत कमी दर – 3701
जास्तीत जास्त दर – 6240
सर्वसाधारण दर – 6280

(8) देवळा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 2
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4880
जास्तीत जास्त दर – 5455
सर्वसाधारण दर – 5300

(9) लाखंदूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 4
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5620
सर्वसाधारण दर – 5560

(10) परतूर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 37
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6026
जास्तीत जास्त दर – 6176
सर्वसाधारण दर – 6140

(11) सेलू :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 26
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6113
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6150

(12 देऊळगाव राजा :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 25
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5800

(13) राहुरी – वांबोरी :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 4
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5555
सर्वसाधारण दर – 5427

(14) पैठण :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 30
जात – —-
कमीत कमी दर – 4851
जास्तीत जास्त दर – 5948
सर्वसाधारण दर – 5911

(15) भोकर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 96
जात – —ह
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 5923
सर्वसाधारण दर – 5050

(16) हिंगोली :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 165
जात – गज्जर
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6100

(17) मुरूम :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 152
जात – गज्जर
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 6125

(18) यवतमाळ :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 583
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6430
सर्वसाधारण दर – 6215

(19) मालेगाव :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 52
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4060
जास्तीत जास्त दर – 5955
सर्वसाधारण दर – 5455

(20) अमळनेर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 5
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5695
सर्वसाधारण दर – 5695

(21) मेहकर :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 490
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 6000

(22) औराद शहाजणी :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 63
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6252
जास्तीत जास्त दर – 6448
सर्वसाधारण दर – 6350

(23) शेवगाव :
दि. 08 मार्च 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – तूर
आवक  – 205
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5900

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment