आजचे जिल्हानिहाय शेतमाल बाजार भाव, पहा एका क्लिक वर..!

सर्व शेतकरी बांधवांना रीड मराठी तर्फे नमस्कार, आजच्या या लेखात आपन आज दि.06 फेब्रुवारीचे राज्यातील सोयाबीन, तूर, हरभरा व मिर्चीचे बाजार भाव या एकाच लेखात बघणार आहोत.

शेत मालाचे बाजार भाव आपल्या फोन वर मिळवण्यासाठी WhatsApp बटनावर क्लिक करून ग्रुप जॉईन करा…

आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव दि.06 फेब्रुवारी 2022 वार – रविवार

(1) सिल्लोड (औरंगाबाद) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 25 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5800

(2) शिरुर (पुणे) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 8 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6100

(3) अजनगाव सुर्जी (अमरावती) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 29 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5500

(4) उदगीर (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 4150 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6450
सर्वसाधारण दर – 6425

(5) देवणी (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 101 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6420
जास्तीत जास्त दर – 6521
सर्वसाधारण दर – 6470

आजचे जिल्हानिहाय तूर बाजार भाव दि.06 फेब्रुवारी 2022 वार – रविवार

(1) उदगीर (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 1050 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6660
सर्वसाधारण दर – 6480

(2) देवणी (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 19 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6371
जास्तीत जास्त दर – 6545
सर्वसाधारण दर – 6458

(3) उमरी (नांदेड) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 6 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5700

(4) सिल्लोड (औरंगाबाद) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 34 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5700

(5) अजनगाव सुर्जी (अमरावती) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 785 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6000

(6) शिरुर (पुणे) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – तूर
आवक – 2 क्विंटल
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5800

आजचे जिल्हानिहाय हरभरा बाजार भाव दि.06 फेब्रुवारी 2022 वार – रविवार

(1) उदगीर (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 275 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4650
जास्तीत जास्त दर – 4711
सर्वसाधारण दर – 4680

(2) दौंड (पुणे) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 8 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5600

(3) उमरी (नांदेड) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 20 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4600
सर्वसाधारण दर – 4500

(4) देवणी (लातूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक – 13 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4470
जास्तीत जास्त दर – 4646
सर्वसाधारण दर – 4558

आजचे जिल्हानिहाय मिरची (हिरवी) बाजार भाव दि.06 फेब्रुवारी 2022 वार – रविवार

(1) कोल्हापूर :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 40 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4000

(2) सातारा :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 25 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4500

(3) मंगळवेढा (सोलापूर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 6 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 4300
सर्वसाधारण दर – 4000

(4) राहता (अहमदनगर) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 12 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 9000
सर्वसाधारण दर – 7000

(5) फलटण (सातारा) :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 16 क्विंटल
जात – ज्वाला
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 4600

(6) पुणे :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 786 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5000

(7) पुणे – मोशी :
दि. 06-02-2022 (वार – रविवार)
शेतमाल – मिरची (हिरवी)
आवक – 129 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5500

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद….

Leave a Comment