आजचे गहू बाजार भाव दि.10 मे 2022 वार – मंगळवार | Gahu Bajar Bhav

आजचे गहू बाजार भाव दि.10 मे 2022 वार – मंगळवार | Gahu Bajar Bhav

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, मित्रांनो, या लेखात आपण राज्यातील बाजार समित्यांमधील आजचे (10 मे 2022) ताजे गहू बाजार भाव पाहणार आहोत. आज गव्हाची कोणत्या बाजार समितीत किती आवक आली? त्याचसोबतच गव्हाला काय भाव मिळाला? कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहे? हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत.(Gahu Bajar Bhav 10-05-2022 Tuesday)…

आजचे गहू बाजार भाव दि.10 मे 2022 वार – मंगळवार | Gahu Bajar Bhav 10-05-2022 Tuesday

(1) जालना  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 464 क्विंटल
जात – १४७
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 2350

(2) जळगाव  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – १४७
कमीत कमी दर – 2011
जास्तीत जास्त दर – 2050
सर्वसाधारण दर – 2050

(3) भंडारा  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 16 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 1900

(4) बीड :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 95 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 2050
जास्तीत जास्त दर – 2630
सर्वसाधारण दर – 2248

(5) अकोला  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 449 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1705
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2150

(6) अमरावती  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 959 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2275

(7) सांगली :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 175 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2600
जास्तीत जास्त दर – 3800
सर्वसाधारण दर – 3200

(8) यवतमाळ  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 178 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2305
सर्वसाधारण दर – 2252

(9) मुंबई  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8652 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(10) सोलापूर  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1409 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2285
जास्तीत जास्त दर – 3375
सर्वसाधारण दर – 2645

(11) अकोला  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 90 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2600
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 3000

(12) दोंडाईचा  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1054 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2351

(13) राहूरी – वांबोरी :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 13 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2533
सर्वसाधारण दर – 2351

(14) कळवण  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 15 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2000

(15) भोकर :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 17 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2271
सर्वसाधारण दर – 1986

(16) कारंजा :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2020
जास्तीत जास्त दर – 2480
सर्वसाधारण दर – 2215

(17) शिरूर  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 1950

(18) राहता  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 28 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2170
जास्तीत जास्त दर – 2389
सर्वसाधारण दर – 2200

(19) शेवगाव  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 35 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2300

(20) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 12 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(21) परतूर :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 15 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 1771
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2180

(22) देवळा  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5 क्विंटल
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2305
सर्वसाधारण दर – 2165

(23) सिल्लोड  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 455 क्विंटल
जात – अर्जुन
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2150

(24) चिखली  :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 130 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2351
सर्वसाधारण दर – 2075

(25) मलकापूर :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 302 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1909
जास्तीत जास्त दर – 2630
सर्वसाधारण दर – 2265

(26) गेवराई :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 60 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2050
जास्तीत जास्त दर – 2950
सर्वसाधारण दर – 2500

(27) गंगाखेड :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 51 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(28) मेहकर :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 65 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2600

(29) उल्हासनगर :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2900

(30) आष्टी – कारंजा :
दि. 10 मे 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 369 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2160
सर्वसाधारण दर – 2130

अजून काही बाजार समित्यांचे गहू बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live गहू बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल…धन्यवाद

Leave a Comment