आजचे गहू बाजार भाव, पहा आज 20 एप्रिलचा भाव..!

आजचे गहू बाजार भाव दि.20 एप्रिल 2022 वार – बुधवार

शेतकरी मित्रांनो, या लेखात आपण राज्यातील आजचे (20 एप्रिल वार – बुधवारचे) गहू बाजार भाव पाहणार आहोत. (Gahu Bajar Bhav 20-04-2022 Wednesday)..

आज 20 एप्रिल रोजी गव्हाची कोणत्या जिल्ह्यात किती आवक आली? त्याचसोबतच गव्हाला काय भाव मिळाला? कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहेत हे आपण आकडेवारीच्या स्वरूपात जाणून घेणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया आजचे गहू बाजार भाव..(Wheat Rates in Maharashtra)..

आजचे गहू बाजार भाव दि.20 एप्रिल 2022 वार – बुधवार | Gahu Bajar Bhav 20-04-2022 Wednesday

(1) अकोला  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 422 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2425
सर्वसाधारण दर – 2180

(2) अकोला  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 189 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2750

(3) अहमदनगर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2200

(4) अहमदनगर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 27 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2325
सर्वसाधारण दर – 2100

(5) अमरावती  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 962 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2275

(6) औरंगाबाद  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 103 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2526
सर्वसाधारण दर – 2300

(7) औरंगाबाद  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 290 क्विंटल
जात – अर्जुन
कमीत कमी दर – 2051
जास्तीत जास्त दर – 2130
सर्वसाधारण दर – 2100

(8) बीड :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 102 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1940
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2374

(9) भंडारा  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1925

(10) बुलढाणा  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 521 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2650
सर्वसाधारण दर – 2325

(11) हिंगोली :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 99 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 1699
जास्तीत जास्त दर – 3005
सर्वसाधारण दर – 2352

(12) जळगाव  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 53 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2105
जास्तीत जास्त दर – 2415
सर्वसाधारण दर – 2201

(13) जालना  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 22 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1936
जास्तीत जास्त दर – 2551
सर्वसाधारण दर – 2400

(14) लातूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1870

(15) मुंबई  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5264 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(16) नांदेड  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1912
सर्वसाधारण दर – 1806

(17) नाशिक  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2130
सर्वसाधारण दर – 2130

(18) उस्मानाबाद  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 30 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(19) पुणे  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 311 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5050

(20) सोलापूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1510 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2385
जास्तीत जास्त दर – 3390
सर्वसाधारण दर – 2785

(21) वाशिम  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2010
जास्तीत जास्त दर – 2435
सर्वसाधारण दर – 2215

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन अपडेट झालेले ताजे बाजार भाव पाहता येईल.

Leave a Comment