पहा तुमच्या शहरातील आजचे गहू बाजार भाव @23 एप्रिल 2022

आजचे गहू बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, या लेखात आपण राज्यातील आजचे (23 एप्रिल 2022 वार – शनिवारचे) Live गहू बाजार भाव बघणार आहोत. (Gahu Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday). आज गव्हाची कोणत्या ठिकाणी किती आवक आली? त्याचसोबतच गव्हाला काय भाव मिळाला? कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहेत हे आपण आकडेवारीच्या स्वरूपात जाणून घेणार आहोत.

आजचे गहू बाजार भाव दि.23 एप्रिल 2022 वार – शनिवार | Aajche Gahu Bajar Bhav 23-04-2022 Saturday

(1) राहता :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 48 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2272
सर्वसाधारण दर -2100

(2) जालना  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1034 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 2311

(3) भोकर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 1973
जास्तीत जास्त दर – 2054
सर्वसाधारण दर – 2014

(4) वसई  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 390 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 2810
जास्तीत जास्त दर – 3790
सर्वसाधारण दर – 3450

(5) जळगाव  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 11 क्विंटल
जात – 147
कमीत कमी दर – 1925
जास्तीत जास्त दर – 1925
सर्वसाधारण दर – 1925

(6) वाशीम  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 150 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(7) जामखेड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 17 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(8) शेवगाव :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 17 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 2000

(9) परतूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 14 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1750
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2590

(10) वडूज :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 50 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(11) भंडारा  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 23 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2000

(12) पैठण  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 45 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 2080
जास्तीत जास्त दर – 2546
सर्वसाधारण दर – 2251

(13) बीड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 81 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2911
सर्वसाधारण दर – 2295

(14) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 364 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1875
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2150

(15) चिखली  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 218 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2025

(16) नागपूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 73 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(17) औरंगाबाद  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 234 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2150

(18) हिंगणघाट :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 408 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2225
सर्वसाधारण दर – 2140

(19) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 120 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1900

(20) मलकापूर :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 530 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1990
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2170

(21) कोपरगाव :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 70 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2180
सर्वसाधारण दर – 2127

(22) गंगाखेड :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 56 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(23) देऊळगाव राजा  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 70 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 2200

(24) सोलापूर  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1489 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2350
जास्तीत जास्त दर – 3375
सर्वसाधारण दर – 2725

(25) अकोला  :
दि. 23 एप्रिल 2022 (वार – शनिवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 95 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3150
सर्वसाधारण दर – 2900

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले गहू बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल…धन्यवाद

Leave a Comment