आजचे गहू बाजार भाव, पहा आज 25 एप्रिल रोजी काय मिळतोय दर..!

आजचे गहू बाजार भाव दि.25 एप्रिल 2022 वार – सोमवार

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, या लेखात आपण राज्यातील आजचे ताजे गहू बाजार भाव पाहणार आहोत. आज (25 एप्रिल 2022 वार – सोमवार रोजी) गव्हाची कोणत्या बाजार समितीत किती आवक आली? त्याचसोबतच गव्हाला काय भाव मिळाला? कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहेत हे आपण आकडेवारीच्या स्वरूपात जाणून घेणार आहोत. (Gahu Bajar Bhav 25-04-2022 Monday).

आजचे गहू बाजार भाव दि.25 एप्रिल 2022 वार – सोमवार

(1) पालघर ( बेवूरी) :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 65
जात – —-
कमीत कमी दर – 2975
जास्तीत जास्त दर – 2975
सर्वसाधारण दर – 2975

(2) वसई :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 355
जात – —-
कमीत कमी दर – 2790
जास्तीत जास्त दर – 3865
सर्वसाधारण दर – 3352

(3) परतूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10
जात – २१७९
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2526
सर्वसाधारण दर – 2500

(4) कल्याण :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3
जात – कल्याण सोना
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर – 3400
सर्वसाधारण दर – 3200

(5) देऊळगाव राजा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 36
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2200

(6) पुणे :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 314
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 5400
सर्वसाधारण दर – 5050

(7) नागपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1347
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2142
सर्वसाधारण दर – 2040

(8) नागपूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1000
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2650

(9) भोकर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 4
जात – —
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2013
सर्वसाधारण दर – 2006

(10) देवळा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 10
जात – २९८९
कमीत कमी दर – 1930
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(11) बीड :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1942
जास्तीत जास्त दर – 2050
सर्वसाधारण दर – 1982

(12) मेहकर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 180
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2600

(13) कारंजा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1600
जात – —-
कमीत कमी दर – 2025
जास्तीत जास्त दर – 2460
सर्वसाधारण दर – 2210

(14) राहता :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 111
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2461
सर्वसाधारण दर – 2250

(15) जळगाव :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 15
जात – १४७
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 2000

(16) नेवासा :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 20
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2250
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2250

(17) शेवगाव :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 19
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(18) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 8
जात – २१८९
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2200

(19) अकोला :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 256
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2375
सर्वसाधारण दर – 2185

(20) यवतमाळ :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 206
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1920
जास्तीत जास्त दर – 2245
सर्वसाधारण दर – 2082

(21) चिखली :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 109
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1700

(22) औरंगाबाद :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 194
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2150

(23) मुंबई :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 7644
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2750

(24) अमळनेर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1100
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2271
सर्वसाधारण दर – 2271

(25) मलकापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 455
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2180

(26) सटाना :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 103
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2275
सर्वसाधारण दर – 2200

(27) किल्ले धारूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 32
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 1760
जास्तीत जास्त दर – 3052
सर्वसाधारण दर – 2450

(28) सोलापूर :
दि. 25 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1518
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2355
जास्तीत जास्त दर – 3380
सर्वसाधारण दर – 2720

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live गहू बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल…धन्यवाद

Leave a Comment