आज 26 एप्रिलचे गहू बाजार भाव, पहा काय मिळतोय दर..!

आजचे गहू बाजार भाव दि.26 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार

शेतकरी मित्रांनो, या लेखात आपण राज्यातील आजचे ताजे (Live) गहू बाजार भाव पाहणार आहोत (Gahu Bajar Bhav 26-04-2022 Tuesday)..

आज (26 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार रोजी) गव्हाची कोणत्या बाजार समितीत किती आवक आली? त्याचसोबतच गव्हाला काय भाव मिळाला? कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहे? हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत. (Wheat prices 26 April 2022)…

आपल्या शेतमालाला सध्या काय दर मिळत आहे हे सर्व शेतकरी बांधवांना माहिती असणं गरजेचं आहे. दररोज(Daily) बाजार भावाची माहिती घेतल्याने आपला शेतमाल नेमका केव्हा विकायचा याचा अंदाज शेतकरी बांधवांना येतो. त्यासाठी आपल्या शेतकरी बांधवांना शेतमालाचे दररोजचे ताजे(Live) बाजार भाव मिळावे यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत..

हे पण वाचा –

आजचे गहू बाजार भाव दि.26 एप्रिल 2022 वार – मंगळवार

(1) पैठण  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 110 क्विंटल
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 2001
जास्तीत जास्त दर – 2605
सर्वसाधारण दर – 2300

(2) नेवासा :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 25 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2350
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2350

(3) शेवगाव  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 53 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(4) शेवगाव – भोदेगाव :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 16 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(5) परतूर :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 6 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2426
जास्तीत जास्त दर – 2701
सर्वसाधारण दर – 2600

(6) देवळा :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 5 क्विंटल
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2065
जास्तीत जास्त दर – 2085
सर्वसाधारण दर – 2085

(7) कल्याण  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – कल्याण सोना
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 3400
सर्वसाधारण दर – 3200

(8) उमरगा  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 2 क्विंटल
जात – कल्याण सोना 
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2500

(9) अकोला  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 282 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1850
जास्तीत जास्त दर – 2220
सर्वसाधारण दर – 2150

(10) मालेगाव  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 215 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2445
सर्वसाधारण दर – 2300

(11) अमळनेर :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1100 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2271
सर्वसाधारण दर – 2271

(12) गंगाखेड :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 55 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 2100

(13) देऊळगाव राजा  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 35 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2200

(14) उल्हासनगर :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 400 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2600

(15) चाकूर  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 3 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2650
सर्वसाधारण दर – 2400

(16) सोलापूर  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 1428 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2345
जास्तीत जास्त दर – 3385
सर्वसाधारण दर – 2715

(17) अकोला  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 169 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3150
सर्वसाधारण दर – 2850

(18) पुणे  :
दि. 26 एप्रिल 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 317 क्विंटल
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5250

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live गहू बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल…धन्यवाद

Leave a Comment