Gahu Bajar Bhav : आजचे गहू बाजार भाव दि.28 जुलै 2022

शेअर करा

Gahu Bajar Bhav : सर्व शेतकरी मित्रांना नमस्कार, मित्रांनो या लेखाच्या माध्यमातून आपण आज दि.28 जुलै वार – गुरुवार(Thursday) रोजीचे ताजे (Live) गहू बाजार भाव पाहणार आहोत. (Gahu Bajar Bhav 28-07-2022 Thursday)..

आज 28 जुलै रोजी गव्हाला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर किती मिळाला? हे देखील आपण सविस्तर पाहणार आहोत.

आजचे गहू बाजार भाव दि.28 जुलै 2022 वार – गुरुवार

(1) शहादा  :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  19
जात – —-
कमीत कमी दर – 2281
जास्तीत जास्त दर – 2362
सर्वसाधारण दर – 2290

(2) दोंडाईचा :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  – 150
जात – —-
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2370
सर्वसाधारण दर – 2290

(3) कारंजा :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  460
जात – —-
कमीत कमी दर – 2205
जास्तीत जास्त दर – 2370
सर्वसाधारण दर – 2275

(4) मोर्शी :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  302
जात – —-
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2050

(5) राहता :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  46
जात – —-
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 2337
सर्वसाधारण दर – 2050

(6) अमरावती :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  3
जात – 147
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2225

(7) अकोट :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  60
जात – 147
कमीत कमी दर – 2230
जास्तीत जास्त दर – 2280
सर्वसाधारण दर – 2250

(8) चाळीसगाव :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  20
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2100
जास्तीत जास्त दर – 2270
सर्वसाधारण दर – 2150

(9) शेवगाव भोदेगांव :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  3
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2400

(10) दौंड :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  33
जात – 2189
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2250
सर्वसाधारण दर – 2225

(11) पैठण :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  11
जात – बन्सी
कमीत कमी दर – 2150
जास्तीत जास्त दर – 2581
सर्वसाधारण दर – 2350

(12) अकोला :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  177
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2160
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 2275

(13) अमरावती :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  372
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2350

(14) यवतमाळ :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  105
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2375
सर्वसाधारण दर – 2187

(15) चिखली :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  45
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1800
जास्तीत जास्त दर – 1950
सर्वसाधारण दर – 1875

(16) नागपूर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  772
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2330
जास्तीत जास्त दर – 2394
सर्वसाधारण दर – 2338

(17) मुंबई :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  5426
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2600

(18) मूर्तिजापूर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  75
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1975
जास्तीत जास्त दर – 2450
सर्वसाधारण दर – 2205

(19) दिग्रस :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  25
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2320
जास्तीत जास्त दर – 2395
सर्वसाधारण दर – 2320

(20) गंगाखेड :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  30
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2200

(21) मेहकर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  30
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1700

(22) उल्हासनगर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  370
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2700
जास्तीत जास्त दर – 3100
सर्वसाधारण दर – 2900

(23) अकोला :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  28
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2650
जास्तीत जास्त दर – 2900
सर्वसाधारण दर – 2800

(24) पुणे :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  2019
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 5000

(25) नागपूर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  500
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2400
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2625

(26) मलकापूर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  57
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2125
जास्तीत जास्त दर – 2455
सर्वसाधारण दर – 2275

(27) सोलापूर :
दि. 28 जुलै 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – गहू
आवक  –  1437
जात – शरबती
कमीत कमी दर – 2285
जास्तीत जास्त दर – 3235
सर्वसाधारण दर – 2625

आजचे (28 जुलै) ताजे गहू बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे _ ReadMarathi.Com

महत्वाचं : आपला शेतमाल विकायला घेऊन जाण्यापूर्वी शेतमाल दराची चौकशी करून घ्यावी.. धन्यवाद..

One thought on “Gahu Bajar Bhav : आजचे गहू बाजार भाव दि.28 जुलै 2022

  • July 29, 2022 at 11:13 pm
    Permalink

    Wheat and bajra rate

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.