आजचे हरभरा भाव, पहा तुमच्या शहरातील आज 21 एप्रिलचे भाव..!

सर्व शेतकरी मित्रांचे ReadMarathi.Com वर स्वागत, या लेखात आपण आजचे ताजे (Live) हरभरा बाजार भाव पाहणार आहोत.(Harbhara Bajar Bhav 21-04-2022 Thursday)..

आज 21 एप्रिल वार – गुरुवार रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये हरभऱ्याची किती आवक आली? आणि कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय मिळाला? अशी सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत..(Live Harbhara Rates 21 April 2022)..

आजचे हरभरा बाजार भाव दि.21 एप्रिल 2022 वार – गुरुवार

(1) पुणे  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 31 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5600

येथे वाचा – पानांची शेती करून शेतकरी सक्सेसफुल झाला; 20 गुंठ्यात कमावतो लाखो रुपये..!

(2) पैठण  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4455
जास्तीत जास्त दर – 4575
सर्वसाधारण दर – 4551

(3) उदगीर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1625 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(4) अहमदनगर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 237 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4200

(5) कारंजा :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 2150 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4260
जास्तीत जास्त दर – 4430
सर्वसाधारण दर – 4320

(6) राहता :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 4447
जास्तीत जास्त दर – 4447
सर्वसाधारण दर – 4447

(7) जळगाव  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4425
सर्वसाधारण दर – 4425

(8) चिखली  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 1004 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4300

(9) अमळनेर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 11000 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4440
सर्वसाधारण दर – 4440

(10) भुसावळ  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – चाफा
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4650
सर्वसाधारण दर – 4400

(11) सोलापूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 38 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4305
जास्तीत जास्त दर – 4470
सर्वसाधारण दर – 4350

(12) औरंगाबाद  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – गरडा
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 5200
सर्वसाधारण दर – 4800

(13) गंगापूर :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 9 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4446

(14) पांढरकवडा :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 30 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 4250
जास्तीत जास्त दर – 4350
सर्वसाधारण दर – 4300

(15) जालना  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5900

(16) अकोला  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 23 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 8075
सर्वसाधारण दर – 8000

(17) जळगाव  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 16 क्विंटल
जात – काबुली
कमीत कमी दर – 6535
जास्तीत जास्त दर – 6541
सर्वसाधारण दर – 6535

(18) तुळजापूर  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 110 क्विंटल
जात – काट्या
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4300
सर्वसाधारण दर – 4250

(19) दौंड :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 13 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4300

(20) उमरखेड :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 230 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4450

(21) जालना  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 557 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 3950
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4400

(22) अमरावती  :
दि. 21 एप्रिल 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – हरभरा
आवक  – 4376 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4500
सर्वसाधारण दर – 4425

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल.. धन्यवाद.

Leave a Comment