आजचे 35 बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव, पहा 05 मे रोजी काय मिळाला दर..!

आजचे कांदा बाजार भाव दि.05 मे 2022 वार – गुरुवार

शेतकरी मित्रांनो, या लेखात आपण आज 05 मे रोजीचे ताजे कांदा बाजार भाव पाहणार आहोत.(Kanda Bajar Bhav 05-05-2022 Thursday).

मित्रांनो, आज या लेखात आपण महाराष्ट्रातील 35 बाजार समित्यांची माहिती घेतलेली आहे, आज कांद्याची (Onion) किती आवक आली? आणि कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय मिळाला? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण या लेखात पाहणार आहोत.. (Onion Rates 05 May 2022 ).

येथे वाचा – यंदा ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार पेरणी, पहा असा असेल पावसाचा प्रवास..!

चला तर मग जाणून घेऊया Live कांदा बाजार भाव.

आजचे कांदा बाजार भाव दि.05 मे 2022 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav

(1) सातारा  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 269 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) राहता  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3628 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1150
सर्वसाधारण दर – 900

(3) कोल्हापूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6476 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) औरंगाबाद  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1116 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 450

(5) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9013 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 950

(6) खेड – चाकण  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 800

(7) सोलापूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18980 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 700

(8) पंढरपूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 592 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1210
सर्वसाधारण दर – 700

(9) नागपूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 925

(10) भुसावळ  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 71 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(11) सांगली – फळे भाजीपाला  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1543 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 950

(12) पुणे  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7745 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(13) पुणे – खडकी  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(14) पुणे – पिंपरी  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(15) पुणे – मोशी  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 435 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 550

(16) मलकापूर :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1480 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 700
सर्वसाधारण दर – 450

(17) वाई :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(18) कामठी :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2800

(19) नागपूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2380 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 925

(20) येवला  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 989
सर्वसाधारण दर – 750

(21) नाशिक  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2139 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 700

(22) लासलगाव  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15970 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1360
सर्वसाधारण दर – 851

(23) लासलगाव – विंचूर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10400 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 900

(24) मालेगाव – मुंगसे :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 410
जास्तीत जास्त दर – 970
सर्वसाधारण दर – 805

(25) अकोले  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 968 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 151
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1011

(26) जुन्नर  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1208 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 650
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 950

(27) राहूरी – वांबोरी  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2862 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 600

(28) कळवण  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 11800 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1450
सर्वसाधारण दर – 1000

(29) चांदवड  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3200 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1221
सर्वसाधारण दर – 750

(30) मनमाड  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1071
सर्वसाधारण दर – 750

(31) कोपरगाव :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4880 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 873
सर्वसाधारण दर – 700

(32) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 460
जास्तीत जास्त दर – 1610
सर्वसाधारण दर – 1050

(33) वैजापूर :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1704 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 750

(34) रामटेक :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 34 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(35) उमराणे :
दि. 05 मे 2022 (वार – गुरुवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 651
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

अजून काही बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live कांदा बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद..

Leave a Comment