आजचे कांदा बाजार भाव, पहा आज 18 एप्रिल रोजी काय मिळतोय भाव..!

आजचे कांदा बाजार भाव दि.18 एप्रिल 2022 वार – सोमवार

या लेखात आपण आज 18 एप्रिल वार – सोमवार (Monday) रोजीच्या कांदा बाजार भावाची माहिती बघणार आहोत. (Kanda Bajar Bhav 18-04-2022 Monday)..

राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (18 एप्रिल) रोजी कांद्याची किती आवक आली? आणि कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहे अशी सविस्तर माहिती आपण आकडेवारीच्या स्वरूपात जाणून घेणार आहोत.(We will see what is the minimum rate, maximum rate and general rate)..

येथे वाचा – बाप रे ! ‘या’ खरबूजाची किंमत ऐकून उडतील हौश, पहा नेमकी किती आहे किंमत..!

चला तर मग जाणून घेऊया आज दि.18 एप्रिलचे ताजे कांदा बाजार भाव (Live Kanda Rates)..

आजचे कांदा बाजार भाव दि.18 एप्रिल 2022 वार – सोमवार | Kanda Bajar Bhav 18 April 2022

(1) लासलगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1225
सर्वसाधारण दर – 1050

(2) लासलगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1450 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 860
सर्वसाधारण दर – 700

(3) पुणे – मोशी :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 326 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 650

हे पण वाचा –

(4) पुणे – पिंपरी  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(5) कल्याण :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) सातारा  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 225 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 900

(7) मनमाड  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 853
सर्वसाधारण दर – 630

(8) मनमाड  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1053
सर्वसाधारण दर – 850

(9) राहता :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1113 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 750

(10) येवला  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 762
सर्वसाधारण दर – 650

(11) येवला  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1138
सर्वसाधारण दर – 850

(12) पुणे  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3971 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 750

(13) कळवण  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 950

(14) कोल्हापूर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3133 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(15) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9047 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 950

(16) मंगळवेढा :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 229 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(17) कराड  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 201 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1200

(18) सोलापूर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 19014 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 700

(19) धुळे  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 304 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 930
सर्वसाधारण दर – 700

(20) जळगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1300 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 780
सर्वसाधारण दर – 600

(21) नागपूर  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2340 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 950

(22) सटाणा :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1565 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 740
सर्वसाधारण दर – 575

(23) वैजापूर :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 716 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1150
सर्वसाधारण दर – 800

(24) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 320 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 850

(25) सांगली – फळे भाजीपाला  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2216 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 850

(26) शेवगाव  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 530 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(27) नाशिक  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2265 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 450
जास्तीत जास्त दर – 1225
सर्वसाधारण दर – 750

(28) चांदवड :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1199
सर्वसाधारण दर – 950

(29) देवळा  :
दि. 18 एप्रिल 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1190
सर्वसाधारण दर – 950

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे.

शेतमालाचे ताजे बाजार भाव आणि शेतीविषयक महत्वाची माहिती दररोज मिळवण्यासाठी ReadMarathi.Com ला नियमित भेट द्या..धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published.