Kanda Bajar Bhav : आजचे कांदा बाजार भाव दि.19 जुलै 2022

शेअर करा

Kanda Bajar Bhav : शेतकरी मित्रांनो ‘बाजार भाव’ वेबसाइट वर तुमचं खूप-खूप स्वागत, या लेखाच्या माध्यमातून आपण आजचे म्हणजेच 19 जुलै वार – मंगळवार (Tuesday) रोजीचे ताजे कांदा बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. आज (19 जुलै रोजी) राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला किती दर मिळाला? त्यासोबतच कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर काय आहे? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण या लेखात पाहणार आहोत (Kanda Bajar Bhav 19-07-2022 Tuesday)…

शेतकरी मित्रांनो, आपल्या शेतमालाला सध्या काय दर मिळत आहे हे सर्व शेतकरी बांधवांना माहिती असणं गरजेचं आहे. दररोज बाजार भावाची माहिती घेतल्याने आपला शेतमाल नेमका केव्हा विकायचा याचा अंदाज शेतकरी बांधवांना येतो. त्यासाठी आपल्या शेतकरी बांधवांना शेतमालाचे दररोजचे ताजे बाजार भाव मिळावे यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजार भाव (Aajche Kanda Bajar Bhav – 19 July 2022 Tuesday)…

आजचे कांदा बाजार भाव – 19 जुलै 2022

(1) औरंगाबाद :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1917
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 750

(2) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8299
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1350

(3) खेड चाकण :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 310
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(4) सातारा :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 41
जात – —-
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

(5) जुन्नर आळेफाटा :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7475
जात – चिंचवड
कमीत कमी दर – 1150
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1400

(6) कराड :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 123
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1500

(7) पंढरपूर :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 820
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर -1100

(8) नागपूर :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 620
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1400

(9) अमरावती :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 289
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 550

(10) पुणे :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7106
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1050

(11) पुणे खडकी :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(12) पुणे मोशी :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 616
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 140
सर्वसाधारण दर – 950

(13) कामठी :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(14) कल्याण :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3
जात – नं 1
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1550

(15) कल्याण :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3
जात – नं 2
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1750

(16) कल्याण :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3
जात – नं 3
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 750

(17) नागपूर :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 500
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

(18) चंद्रपूर गंजवड :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 318
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1300

(19) ठेवला आंदरसुल :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1176
सर्वसाधारण दर – 970

(20) लासलगाव :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10500
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1340
सर्वसाधारण दर – 1150

(21) चाळीसगाव :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1300
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1171
सर्वसाधारण दर – 950

(22) चांदवड :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7200
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1260
सर्वसाधारण दर – 1025

(23) मनमाड :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3800
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1217
सर्वसाधारण दर – 1000

(24) देवळा :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1350
सर्वसाधारण दर – 1150

(25) नामपूर :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12500
जात – इन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1505
सर्वसाधारण दर – 1200

(26) मालकापूर :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 305
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 925
सर्वसाधारण दर – 500

(27) मालेगाव – मुंगसे :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12000
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1340
सर्वसाधारण दर – 1150

(28) पिंपळगाव – बसवंत :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 19750
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर – 1605
सर्वसाधारण दर – 1300

(29) पिंपळगाव (ब) सायखेडा :
दि. 19 जुलै 2022 (वार – मंगळवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5090
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1301
सर्वसाधारण दर – 1050

आजचे (19 जुलै) ताजे कांदा बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे _ ReadMarathi.Com

महत्वाचं : आपला शेतमाल विकायला घेऊन जाण्यापूर्वी शेतमाल दराची चौकशी करून घ्यावी.. धन्यवाद…

2 thoughts on “Kanda Bajar Bhav : आजचे कांदा बाजार भाव दि.19 जुलै 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.