Kanda Bajar Bhav : आजचे कांदा बाजार भाव दि.22 जुलै 2022

शेअर करा

Kanda Bajar Bhav : शेतकरी मित्रांनो ReadMarathi.Com या वेबसाइट वर तुमचं खूप-खूप स्वागत, या लेखाच्या माध्यमातून आपण आजचे म्हणजेच 22 जुलै वार – शुक्रवार (Friday) रोजीचे ताजे कांदा बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. आज (22 जुलै रोजी) राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला किती दर मिळाला? त्यासोबतच कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर काय आहे? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण या लेखात पाहणार आहोत (Kanda Bajar Bhav 22-07-2022 Friday)…चला तर मग जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजार भाव…

आजचे कांदा बाजार भाव – 22 जुलै 2022 वार – शुक्रवार

(1) कोल्हापूर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2042
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1000

(2) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9745
जात – —-
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1250

(3) खेड चाकण :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(4) मंगळवेढा :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 139
जात – —-
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1560
सर्वसाधारण दर – 1250

(5) पुणे :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 9171
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(6) पुणे खडकी :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(7) पुणे पिंपरी :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1250

(8) पुणे मोशी :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 450
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 800

(9) लासलगाव :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10500
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1357
सर्वसाधारण दर – 1150

(10) कळवण :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5800
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(11) चांदवड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5200
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1450
सर्वसाधारण दर – 900

(12) मनमाड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1210
सर्वसाधारण दर – 950

(13) चाळीसगाव :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 210
जास्तीत जास्त दर – 1098
सर्वसाधारण दर – 850

(14) कोल्हापूर  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2042 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1000

(15) जुन्नर – आळेफाटा  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8702 क्विंटल
जात – चिंचवड
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1200

(16) सोलापूर  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8021 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1000

(17) जळगाव :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 940 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 650

(18) भुसावळ  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 16 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(19) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 410 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 550

(20) कामठी :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1400

(21) लासलगाव – निफाड  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2060 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1061
सर्वसाधारण दर – 940

(22) पैठण  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1797 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1050

(23) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 19750 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1850
सर्वसाधारण दर – 1250

(24) पिंपळगाव (ब) – सायखेडा :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4209 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1101
सर्वसाधारण दर – 900

(25) पारनेर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1570 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1050

(26) राहता  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13222 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1050

आजचे (22 जुलै) ताजे कांदा बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे _ ReadMarathi.Com

महत्वाचं : आपला शेतमाल विकायला घेऊन जाण्यापूर्वी शेतमाल दराची चौकशी करून घ्यावी.. धन्यवाद..

Leave a Reply

Your email address will not be published.