आजचे कांदा बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार

आजचे कांदा बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 23/12/2021

नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, ReadMarathi.Com मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपन बघणार आहोत राज्यातील 4 वाजेपर्यंतचे कांदा बाजारभाव…
चला तर मग जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजारभाव…

आजचे कांदा बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 23/12/2021

(1) मुंबई -कल कांदा बटाटा मार्केट
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 9585 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 3800
सर्वसाधारण दर – 2750

(2) खेड – चाकण
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 1500

(3) लासलगाव
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 11200 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2235
सर्वसाधारण दर – 1700

(4) पुणे
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 13134 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 3500
सर्वसाधारण दर – 2000

(5) पुणे – खडकी
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 8 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1650

(6) पुणे – पिंपरी
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर – 2700
सर्वसाधारण दर – 2000

(7) पुणे मोशी
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक -421 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 850

(8) वाई
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2000

(9) कल्याण
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3 क्विंटल
जात – नं 1
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2750

आजचे कांदा बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Kanda Bajar Bhav 23/12/2021

(10) कल्याण
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3 क्विंटल
जात – नं 2
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1750

(11) सातारा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 137 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 3500
सर्वसाधारण दर – 2250

(12) मनमाड
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 4500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2000

(13) कळवण
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 3320
सर्वसाधारण दर – 2500

(14) येवला
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 10000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर -2299
सर्वसाधारण दर – 1700

(15) पंढरपूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 557 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 3300
सर्वसाधारण दर – 1500

(16) कोल्हापूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3081 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 3500
सर्वसाधारण दर – 1600

(17) मालेगाव – मुंगसे
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 14000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 2175
सर्वसाधारण दर – 1800

(18) नागपूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1520 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1875

(19) देवळा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 6000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 1850

(20) राहता
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3199 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 2650

(21) सांगली – फळे भाजीपाला
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 2439 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 3700
सर्वसाधारण दर – 2100

(22) चंद्रपूर – गंजवड
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 331 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2500

(23) मालेगाव – मुंगसे
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1400 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 2750
सर्वसाधारण दर – 2100

(24) देवळा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 2800
सर्वसाधारण दर – 2650

(25) नागपूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1875

(26) जळगाव
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक- 1867 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1215

(27) रामटेक
दि. 23/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 10 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2200

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment