आजचे कांदा बाजार भाव, पहा आज 25 मे रोजीचे दर..!

सर्व शेतकरी मित्रांचे ReadMarathi.Com वर खूप खूप स्वागत.. मित्रांनो, या लेखात आपण आजचे ताजे (Live) कांदा बाजार भाव (Onion Rates) पाहणार आहोत. आज 25 मे रोजी कांद्याला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर किती मिळाला? हे सविस्तर आपण जाणून घेणार आहोत.(Kanda Bajar Bhav 25-05-2022 Wednesday)..

आपल्या शेतमालाला सध्या काय दर मिळत आहे हे सर्व शेतकरी बांधवांना माहिती असणं गरजेचं आहे. दररोज बाजार भावाची माहिती घेतल्याने आपला शेतमाल नेमका केव्हा विकायचा याचा अंदाज शेतकरी बांधवांना येतो. त्यासाठी आपल्या शेतकरी बांधवांना शेतमालाचे दररोजचे ताजे बाजार भाव मिळावे यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजार भाव..(Kanda Bajar Bhav 25 May 2022 Wednesday)..

आजचे कांदा बाजार भाव दि.25 मे 2022 वार – बुधवार | Kanda Bajar Bhav

(1) राहता  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1608 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 900

(2) कराड  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 300 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1300

(3) कोल्हापूर  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5410 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(4) औरंगाबाद  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1767 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 110
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 480

(5) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10728 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 900

(6) खेड – चाकण  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 900

(8) सातारा  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 164 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1100
सर्वसाधारण दर – 800

(9) मंगळवेढा :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 36 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 800

(10) अकलुज  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 115 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1000

(11) सोलापूर  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12417 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 800

(12) जळगाव  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 925 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 800
सर्वसाधारण दर – 600

(13) भुसावळ  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 116 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 1000

(14) अमरावती – फळ आणि भाजीपाला  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 540 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 700
सर्वसाधारण दर – 400

(15) सांगली – फळे आणि भाजीपाला  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2240 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 800

(16) पुणे :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 7525 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 850

(17) पुणे – पिंपरी  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1000

(18) येवला  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 971
सर्वसाधारण दर – 700

(19) येवला – आंदरसूल :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 1001
सर्वसाधारण दर – 750

(20) लासलगाव  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13072 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 501
जास्तीत जास्त दर – 1398
सर्वसाधारण दर – 951

(21) कळवण  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3700 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1100

(22) चांदवड  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8100 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1250
सर्वसाधारण दर – 850

(23) मनमाड  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1059
सर्वसाधारण दर – 700

(24) चाळीसगाव :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 850
सर्वसाधारण दर – 600

(25) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 22500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 380
जास्तीत जास्त दर – 1610
सर्वसाधारण दर – 1000

(26) पिंपळगाव (ब)  – सायखेडा :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1860 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1112
सर्वसाधारण दर – 900

(27) उमराणे :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1170
सर्वसाधारण दर – 800

(28) देवळा  :
दि. 25 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3530 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1275
सर्वसाधारण दर – 1100

अजून काही बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, नवीन अपडेट झालेले बाजार भाव पाहण्यासाठी थोड्या वेळाने पुन्हा भेट द्या…

Leave a Comment