आजचे कांदा, सोयाबीन बाजार भाव, पहा एका क्लिक वर..!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आजचे कांदा, सोयाबीन हे दोन्ही बाजार भाव आपण या एकाच लेखात पाहणार आहोत. (Kanda, Soybean Bajar Bhav 13-06-2022 Monday)…

आज दि.13 जून रोजी या दोन्ही पिकांना काय दर मिळत आहे हे आपण बघणार आहोत. त्यासोबतच मिळालेला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर काय आहे? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण जाणून घेणार आहोत. पण त्या अगोदर महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या शेतमालाला सध्या काय दर मिळत आहे? हे सर्व शेतकरी बांधवांना नेहमीच माहिती असायला हवं. म्हणून आपल्या शेतकरी बांधवांना शेतमालाचे दररोजचे ताजे बाजार भाव मिळावे यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत.

महत्वाचे : सर्वात अगोदर आपण कांदा बाजार भाव माहिती घेणार आहोत. त्यानंतर खाली सोयाबीन बाजार भाव दिलेले आहेत…

आजचे कांदा बाजार भाव दि.13 जून 2022 वार – सोमवार

(1) सोलापूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 13269 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 900

(2) जळगाव  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 350 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर – 1050
सर्वसाधारण दर – 750

येथे वाचा – कांद्याचे दिवस पालटणार; येत्या काही दिवसात दर वाढण्याची शक्यता, पहा आजचे कांदा बाजार भाव..!

(3) नागपूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1025

(4) औरंगाबाद  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1650 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 675

(5) मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 18123 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर – 1900
सर्वसाधारण दर – 1500

(6) सातारा  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 243 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(7) मंगळवेढा  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 99 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर –  250
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1000

(8) कराड  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 150 क्विंटल
जात – हालवा
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(9) पेन  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 543 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1600
जास्तीत जास्त दर – 1800
सर्वसाधारण दर – 1600

(10) सांगली – फळे भाजीपाला  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2172 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 950

(11) पुणे  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8393 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1150

(12) पुणे – खडकी  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 17 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(13) पुणे – पिंपरी  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1200

(14) पुणे – मोशी  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 343 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1000
सर्वसाधारण दर – 700

(15) वाई  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 200 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1000

(16) कामठी :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 10 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(17) संगमनेर :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 4107 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1901
सर्वसाधारण दर – 1650

(18) शेवगाव  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1500 नग
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1400

(19) शेवगाव  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 1600 नग
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 1300
सर्वसाधारण दर – 1300

(20) शेवगाव :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 900 नग
जात – नं. 3
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 700
सर्वसाधारण दर – 700

(21) देवळा  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 5500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1100

(22) वैजापूर :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 6379 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 2020
सर्वसाधारण दर – 1100

(23) पिंपळगाव (ब) – सायखेडा :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3870 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1400
सर्वसाधारण दर – 1150

(24) पिंपळगाव बसवंत  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 25500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1400

(25) लोणंद  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 330 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1000

(26) मनमाड  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 1305
सर्वसाधारण दर – 1000

(27) कळवण  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 14900 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1745
सर्वसाधारण दर – 1300

(28) मालेगाव – मुंगसे :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 1435
सर्वसाधारण दर – 1100

(29) लासलगाव  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8550 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 1571
सर्वसाधारण दर – 1200

(30) येवला – आंदरसूल :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 8000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 150
जास्तीत जास्त दर – 1396
सर्वसाधारण दर – 1100

(31) येवला  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 12000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 250
जास्तीत जास्त दर – 1574
सर्वसाधारण दर – 1100

(32) चंद्रपूर – गंजवड  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 874 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 1200
सर्वसाधारण दर – 1100

(33) नागपूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – कांदा
आवक  – 2000 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 1500
सर्वसाधारण दर – 1350

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.13 जून 2022 वार – सोमवार

(1) कारंजा :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6475

(2) परळी-वैजनाथ  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6250
जास्तीत जास्त दर – 6775
सर्वसाधारण दर – 6551

(3) माजलगाव :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 321 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6492
सर्वसाधारण दर – 6300

(4) संगमनेर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6300

(5) श्रीरामपूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6175
सर्वसाधारण दर – 5900

(6) तुळजापूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 155 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6300

(7) मोर्शी  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 300 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6070
सर्वसाधारण दर – 5985

(8) राहता :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 8 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6315
जास्तीत जास्त दर – 6470
सर्वसाधारण दर – 6400

(9) सोलापूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 23 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6475
जास्तीत जास्त दर – 6755
सर्वसाधारण दर – 6530

(10) अमरावती  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2031 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6435
सर्वसाधारण दर – 6217

(11) नागपूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 143 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6472
सर्वसाधारण दर – 6204

(12) ताडकळस :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 33 क्विंटल
जात – नं.1
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6650
सर्वसाधारण दर – 6400

(13) लातूर  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6350 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6540
जास्तीत जास्त दर – 6771
सर्वसाधारण दर – 6600

(14) अकोला  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 702 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6605
सर्वसाधारण दर – 6495

(15) आष्टी – कारंजा :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 316 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6300

(16) देऊळगाव राजा  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

(17) गंगाखेड :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 30 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6600

(18) परतूर :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6351
सर्वसाधारण दर – 6300

(19) गेवराई :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 104 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6470
सर्वसाधारण दर – 6250

(20) वाशीम  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6200

(21) बीड :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6685
सर्वसाधारण दर – 6341

(22) चिखली  :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 820 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6250

(23) चोपडा :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6100

(24) मालेगाव :
दि. 13 जून 2022 (वार – सोमवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5841
जास्तीत जास्त दर – 6370
सर्वसाधारण दर – 6100

शेती विषयक ताज्या अपडेटसाठी ReadMarathi.Com ला भेट द्या