राज्यातील आजचे मका बाजारभाव दि. 22/12/2021 वार – बुधवार

राज्यातील आजचे मका बाजारभाव दि. 22/12/2021 वार – बुधवार | Maka Bajar Bhav 22/12/2021

ReadMarathi.Com मध्ये सर्व शेतकरी मित्रांचं स्वागत… मित्रांनो या लेखात आपन आजचे मका बाजारभाव बघणार आहोत. (Maka Bajar Bhav 22/12/2021)

शेती व शेतीविषयक योजनांसाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा…


राज्यातील आजचे मका बाजारभाव दि.22/12/2021 वार – बुधवार

(1) राहता :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 68 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1351
जास्तीत जास्त दर – 1551
सर्वसाधारण दर – 1466

(2) सटाणा :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 5790 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1301
जास्तीत जास्त दर – 1651
सर्वसाधारण दर – 1490

हे पण वाचा

(3) जाफराबाद :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 245 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1570

(4) जळगाव :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 17 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1650
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1650

(5) जलगाव मसावत :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 62 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1551
जास्तीत जास्त दर – 1551
सर्वसाधारण दर – 1551

(6) पुणे :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2050

राज्यातील आजचे मका बाजारभाव दि. 22/12/2021 वार – बुधवार | Maka Bajar Bhav 22/12/2021

(7) अमळनेर :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 3500 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1413
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1650

(8) जामनेर :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 45 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1325
जास्तीत जास्त दर – 1645
सर्वसाधारण दर – 1537

(9) अहमदनगर :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 201 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1625
जास्तीत जास्त दर – 1711
सर्वसाधारण दर – 1668

(10) मुंबई :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 99 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(11) परांडा :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 5 क्विंटल
जात – नं.2
कमीत कमी दर – 1620
जास्तीत जास्त दर – 1620
सर्वसाधारण दर – 1620

(12) अकोला :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 49 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2000
सर्वसाधारण दर – 1850

(13) सिल्लोड :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 189 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1600

(14) देऊळगाव राजा :
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 100 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1500

(15) देवळा:
दि.22/12/2021 वार – बुधवार
शेतमाल – मका
आवक – 850 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1420
जास्तीत जास्त दर – 1635
सर्वसाधारण दर – 1600

कालचे मका बाजारभाव दि.21/12/2021 वार – मंगळवार

(1) पुणे
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2150
सर्वसाधारण दर – 2050

(2) देऊळगाव राजा
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 10 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1521
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1600

(3) मालेगाव
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 5090 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1391
जास्तीत जास्त दर – 1794
सर्वसाधारण दर – 1535

(4) अमळनेर
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 300 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1580
सर्वसाधारण दर – 1580

(5) शेवगाव
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 33 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1500

(6) अहमदनगर
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 93 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1450
जास्तीत जास्त दर – 1731
सर्वसाधारण दर – 1591

(7) राहता
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 44 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1451
जास्तीत जास्त दर – 1515
सर्वसाधारण दर – 1485

(8) दौंड- केडगाव
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 70 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 1750
सर्वसाधारण दर – 1700

(9) सावनेर
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 695 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1621
सर्वसाधारण दर – 1570

(10) दोंडाईचा
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 931 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1400
जास्तीत जास्त दर – 1651
सर्वसाधारण दर – 1621

(11) चाळीसगाव
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 1000 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1483
जास्तीत जास्त दर – 1575
सर्वसाधारण दर – 1530

(12) सिल्लोड
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 145 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1600

(13) सिल्लोड – भराडी
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 145 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1600

(14) भोकरदन- पिंपळगांव रेणू
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 20 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1550
जास्तीत जास्त दर – 1625
सर्वसाधारण दर – 1600

(15) सटाणा
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 4895 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1281
जास्तीत जास्त दर – 1638
सर्वसाधारण दर – 1570

(16) जालना
दि. 21/12/2021
शेतमाल – मका
आवक – 971 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1460
जास्तीत जास्त दर – 1626
सर्वसाधारण दर – 1550

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment