आजचे मका बाजार भाव दि.25/12/2021 वार – शनिवार

आजचे मका बाजार भाव दि.25/12/2021 वार – शनिवार | Maka Bajar Bhav 25/12/2021

सर्व शेतकरी बांधवांचं Read Marathi तर्फे स्वागत… या लेखात आपन आजचे मका बाजारभाव(Live Maka Bajar Bhav) बघणार आहोत..(दि.25/12/2021 वार – शनिवार)..

आपन बघणार आहोत कोणत्या जिल्ह्यात किती आवक झाली आणि तेथील कमीत कमी व जास्तीत जास्त दर किती आहे…चला तर मग जाणून घेऊया आजचे मका बाजारभाव…

शेती विषयक अपडेटसाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

आजचे मका बाजार भाव दि.25/12/2021 वार – शनिवार | Maka Bajar Bhav 25/12/2021

(1) बीड :
दि. 25/12/2021 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 1 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1520
जास्तीत जास्त दर – 1520
सर्वसाधारण दर – 1520

(2) पुणे :
दि. 25/12/2021 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2050
सर्वसाधारण दर – 2000

हे पण वाचा

(3) राहता :
दि. 25/12/2021 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 115 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1430
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1500

(4) भोकरदन :
दि. 25/12/2021 वार – शनिवार
शेतमाल – मका
आवक – 21 क्विंटल
जात – पिवळी
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1550

कालचे मका बाजारभाव दि.24/12/2021 वार – शुक्रवार

(1) लासलगाव :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 5157 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1301
जास्तीत जास्त दर – 1870
सर्वसाधारण दर – 1680

(2) लासलगाव निफाड :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 1240 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1390
जास्तीत जास्त दर – 1731
सर्वसाधारण दर – 1640

(3) लासलगाव विंचूर :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 4345 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1490
जास्तीत जास्त दर – 1741
सर्वसाधारण दर – 1625

(4) अचलपूर :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 850 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1450
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1525

(5) लासूर स्टेशन :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 320 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1425
जास्तीत जास्त दर – 1619
सर्वसाधारण दर – 1500

(6) नांदूरा :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 205 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1315
जास्तीत जास्त दर – 1572
सर्वसाधारण दर – 1572

(7) राहता :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 4 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 1536
जास्तीत जास्त दर – 1536
सर्वसाधारण दर – 1536

(8) गंगापूर :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 207 क्विंटल
जात – हायब्रीड
कमीत कमी दर – 1410
जास्तीत जास्त दर – 1570
सर्वसाधारण दर – 1490

(9) जालना :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 914 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1350
जास्तीत जास्त दर – 1710
सर्वसाधारण दर – 1525

(10) शहादा :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 152 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1585
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1630

कालचे मका बाजारभाव दि.24/12/2021 वार – शुक्रवार

(11) पुणे :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1900
जास्तीत जास्त दर – 2050
सर्वसाधारण दर – 2000

(12) चोपडा :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 570 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1538
जास्तीत जास्त दर – 1599
सर्वसाधारण दर – 1541

(13) अमळनेर :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 3450 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1471
जास्तीत जास्त दर – 1630
सर्वसाधारण दर – 1630

(14) खामगाव :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 95 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1350
जास्तीत जास्त दर – 1600
सर्वसाधारण दर – 1475

(15) जामनेर :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 38 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1317
जास्तीत जास्त दर – 1650
सर्वसाधारण दर – 1540

(16) मुंबई :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 763 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2200

(17) कोपरगाव :
दि. 24/12/2021 वार – शुक्रवार
शेतमाल – मका
आवक – 577 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1250
जास्तीत जास्त दर – 1662
सर्वसाधारण दर – 1591

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद….

Leave a Comment