आजचे सोयाबीन बाजार भाव 11 मे 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav

सर्व शेतकरी मित्रांचं ReadMarathi.Com वर खूप खूप स्वागत.. मित्रांनो, या लेखात आपण आज दि.11 मे 2022 वार – बुधवारचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत. (Soybean Bajar Bhav 11-05-2022 Wednesday)..

आज राज्यात सोयाबीनची कोणत्या बाजार समितीमध्ये किती क्विंटल आवक आली? सोयाबीनला कमीत कमी दर (Minimum Rate), जास्तीत जास्त दर (Maximum Rate) आणि सर्वसाधारण दर (General Rate) किती मिळाला हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत..(Soybean Rates 11 May 2022)..

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.11 मे 2022 वार – बुधवार | Soybean Bajar Bhav

(1) सोलापूर  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 11 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6745
जास्तीत जास्त दर – 6755
सर्वसाधारण दर – 6745

(2) नागपूर  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 310 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5825
जास्तीत जास्त दर – 6850
सर्वसाधारण दर – 6593

(3) हिंगोली :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 250 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6585
जास्तीत जास्त दर – 6850
सर्वसाधारण दर – 6717

(4) मेहकर :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 360 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6700

(5) जालना  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1266 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 8300
सर्वसाधारण दर – 6600

(6) अकोला  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 916 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6930
सर्वसाधारण दर – 6500

(7) चिखली  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 485 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6830
सर्वसाधारण दर – 6615

(8) बीड :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 74 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6560
सर्वसाधारण दर – 6421

(9) पैठण  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 16 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5881
जास्तीत जास्त दर – 6371
सर्वसाधारण दर – 5981

(10) भोकर :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6006
जास्तीत जास्त दर – 6609
सर्वसाधारण दर – 6307

(11) जिंतूर :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6400

(12) गेवराई :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 108 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6554
सर्वसाधारण दर – 6350

(13) परतूर :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 69 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6551

(14) गंगाखेड :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(15) नांदगाव :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5350
जास्तीत जास्त दर – 6547
सर्वसाधारण दर – 6301

(16) आंबेजोबाई :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6898
सर्वसाधारण दर – 6750

(17) उमरी :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6700

(18) मुरुम  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 40 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6711
सर्वसाधारण दर – 6606

(19) उमरगा :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6600

(20) आष्टी – जालना  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6201
जास्तीत जास्त दर – 6395
सर्वसाधारण दर – 6300

(21) औरंगाबाद  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 38 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6251
सर्वसाधारण दर – 6075

(22) उदगीर  :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1750 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 6890
सर्वसाधारण दर – 6870

(23) कारंजा :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6690

(24) श्रीरामपूर :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6750
सर्वसाधारण दर – 6400

(25) राहता :
दि. 11 मे 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 27 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6650
जास्तीत जास्त दर – 6790
सर्वसाधारण दर – 6725

अजून काही बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live सोयाबीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद.

Leave a Comment