आजचे सोयाबीन भाव, पहा आज 20 एप्रिलचे बाजारभाव..!

Read Marathi Online : शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, या लेखात आपण आज 20 एप्रिल वार – बुधवार (Wednesday) रोजीचे ताजे सोयाबीन भाव पाहणार आहोत. (Soybean Bajar Bhav 20-04-2022 Wednesday)..

आज (20 एप्रिल रोजी) सोयाबीनची राज्यातील कोणत्या बाजार समितीत किती आवक आली? आणि सोयाबीनला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर किती मिळाला? अशी सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. (Live Soybean Rates)..

येथे वाचा – बाप रे ! ‘या’ खरबूजाची किंमत ऐकून उडतील हौश, पहा नेमकी किती आहे किंमत..!

चला तर मग जाणून घेऊया आजचे Live सोयाबीन भाव दि.20 एप्रिल 2022 वार – बुधवार

(1) परतूर :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6925
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7100

(2) उमरखेड :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 410 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6700

(3) कारंजा :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4800 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6920
जास्तीत जास्त दर – 7375
सर्वसाधारण दर – 7190

(4) नागपूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 982 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7460
सर्वसाधारण दर – 7176

(5) मेहकर :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1270 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 6900

(6) जिंतूर :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 43 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6700
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7000

(7) औरंगाबाद  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 28 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6700

(8) जळगाव  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 7000

(9) उदगीर :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7220
जास्तीत जास्त दर – 7252
सर्वसाधारण दर – 7236

(10) परळी – वैजनाथ  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1000 क्विंटल
जात – —–
कमीत कमी दर – 6701
जास्तीत जास्त दर – 7351
सर्वसाधारण दर – 7151

(11) तुळजापूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 135 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(12) राहता :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 19 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7152
जास्तीत जास्त दर – 7300
सर्वसाधारण दर – 7250

(13) सोलापूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 234 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6405
जास्तीत जास्त दर – 7320
सर्वसाधारण दर – 7200

(14) अमरावती  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4367 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7311
सर्वसाधारण दर – 7055

(15) हिंगोली  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 690 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6865
जास्तीत जास्त दर – 7353
सर्वसाधारण दर – 7109

(16) कोपरगाव :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 330 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 7293
सर्वसाधारण दर – 7140

(17) लातूर  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 10092 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6950
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7250

(18) जालना  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2603 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7311

(19) अकोला  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1667 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7380
सर्वसाधारण दर – 7150

(20) यवतमाळ  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 850 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर – 7390
सर्वसाधारण दर – 6995

(21) चिखली  :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 838 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7325
सर्वसाधारण दर – 7065

(22) हिंगणघाट :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3679 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6400
जास्तीत जास्त दर – 7425
सर्वसाधारण दर – 7000

(23) बीड :
दि. 20 एप्रिल 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 275 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6701
जास्तीत जास्त दर – 7151
सर्वसाधारण दर – 7001

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन अपडेट झालेले ताजे बाजार भाव पाहता येईल.

Leave a Comment