सोयाबीन दरात बदल? पहा आज काय मिळाला दर..!

शेअर करा

Soybean Bajar Bhav : आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.22 जुलै 2022

Soybean Bajar Bhav : शेतकरी मित्रांनो ReadMarathi.Com  या वेबसाइट वर तुमचं खूप-खूप स्वागत, या लेखात आपण आज 22 जुलै वार – शुक्रवार (Friday) रोजीचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेणार आहोत… आज (22 जुलै) रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला किती दर मिळाला? त्यासोबतच कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्व साधारण दर किती आहे? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.. (Soybean Bajar Bhav 22-07-2022 Friday)..

आजचे सोयाबीन बाजार भाव  – 22 जुलै 2022

(1) माजलगाव :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 150 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3550
जास्तीत जास्त दर – 5975
सर्वसाधारण दर – 5800

(2) राहूरी – वांबोरी :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5850

(3) सिल्लोड  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 38 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5900

(4) कारंजा :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4500 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5955

(5) श्रीरामपूर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 33 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6000

(6) सेलु :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 117 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

(7) तुळजापूर  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 115 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6100

(8) राहता :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 84 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5975
जास्तीत जास्त दर – 6124
सर्वसाधारण दर – 6050

(9) अमरावती  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3861 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 5968
सर्वसाधारण दर – 5859

(10) हिंगोली :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 360 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6025

(11) मेहकर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 960 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 5900

(12) लासलगाव – निफाड  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 229 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5401
जास्तीत जास्त दर – 6219
सर्वसाधारण दर – 6151

(13) लातूर  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 6983 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6325
सर्वसाधारण दर – 6250

(14) जालना  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1267 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5225
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6050

(15) अकोला  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1770 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6080
सर्वसाधारण दर – 5870

(16) यवतमाळ  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 402 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5975
सर्वसाधारण दर – 5737

(17) आर्वी  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 75 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5470
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5600

(18) चिखली  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 824 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 5850

(19) बीड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 45 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5501
जास्तीत जास्त दर – 6125
सर्वसाधारण दर – 5938

(20) वाशीम – अनसींग :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 300 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5450
जास्तीत जास्त दर – 5950
सर्वसाधारण दर – 5500

(21) पैठण  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5600
सर्वसाधारण दर – 5600

(22) वर्धा  :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 41 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5325
जास्तीत जास्त दर – 5685
सर्वसाधारण दर – 5500

(23) भोकर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4951
जास्तीत जास्त दर – 5911
सर्वसाधारण दर – 5431

(24) हिंगोली – खानेगाव नाका :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 182 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5700

(25) जिंतूर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 27 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6061
सर्वसाधारण दर – 5900

(26) मलकापूर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 124 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5475
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5600

(27) जामखेड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 22 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5500
सर्वसाधारण दर – 5250

(28) परतूर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6020
सर्वसाधारण दर – 6000

(29) गंगाखेड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 35 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6300

(30) नांदगाव :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 12 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5998
जास्तीत जास्त दर – 6070
सर्वसाधारण दर – 6025

(31) आंबेजोबाई :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 60 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6320
सर्वसाधारण दर – 6200

(32) किल्ले धारुर :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 44 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 6170
सर्वसाधारण दर – 6050

(33) मंठा :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6025
सर्वसाधारण दर – 6000

(34) उमरगा :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 5500

(35) उमरखेड :
दि. 22 जुलै 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 90 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

आजचे (22 जुलै) ताजे सोयाबीन बाजार भाव अपडेट करण्याचे काम चालू आहे _ ReadMarathi.Com

महत्वाचं : आपला शेतमाल विकायला घेऊन जाण्यापूर्वी शेतमाल दराची चौकशी करून घ्यावी.. धन्यवाद..

3 thoughts on “सोयाबीन दरात बदल? पहा आज काय मिळाला दर..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.