राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.22/12/2021 वार – बुधवार

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव | Soybean Bajar Bhav 22/12/2021

रिड मराठी तर्फे सर्व शेतकरी मित्रांचं स्वागत…आज आपन बघणार आहोत राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजार बाजारभाव(दि.22/12/2021 वार – बुधवार)

ताजे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा..

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव | Soybean Bajar Bhav 22/12/2021

(1) कारंजा
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 2500 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5450
जास्तीत जास्त दर – 6175
सर्वसाधारण दर – 5850

हे पण वाचा

राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव दि.22/12/2021 वार – बुधवार

(2) तुळजापूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
अवक – 120 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

(3) नागपूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 952 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 5939
सर्वसाधारण दर – 5579

(4) हिंगोली
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 305 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5390
जास्तीत जास्त दर – 5985
सर्वसाधारण दर – 5687

(5) मेहकर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 810 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 5980
सर्वसाधारण दर – 5700

(6)वाशीम
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 3000 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5500

(7) भोकर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 33 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4444
जास्तीत जास्त दर – 5963
सर्वसाधारण दर – 5203

(8) जिंतूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5650
सर्वसाधारण दर – 5500

(9) मूर्तिजापूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 1010 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6135
सर्वसाधारण दर – 5974

(10) देऊळगाव राजा
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 10 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव | Soybean Bajar Bhav 22/12/2021

(11) धरणगाव
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 19 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3665
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5390

(12) नांदगाव
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 6050
सर्वसाधारण दर – 6000

(13) तासगाव
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 27 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6250
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6340

(14) आंबेजोबाई
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 110 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5501
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6100

(15) मंठा
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 61 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5500

(16) चांदूर – रल्वे
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 152 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5735
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5850

(17) उमरखेड
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5700

(18) उमरखेड- डांकी
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 130 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5700

(19) अहमदनगर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 183 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6111
सर्वसाधारण दर – 5905

(20) माजलगाव
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 359 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5951
सर्वसाधारण दर – 5700

(21) राहुरी – वांबोरी
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 32 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 4601
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5150

(22) सिल्लोड
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 12 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

(23) राहता
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 49 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 4783
जास्तीत जास्त दर – 6125
सर्वसाधारण दर – 6000

(24) सोलापूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 104 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 4960
सर्वसाधारण दर – 5761

(25) अकोला
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 2578 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6485
सर्वसाधारण दर – 4800

(26) पैठण
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 17 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5450
जास्तीत जास्त दर – 5750
सर्वसाधारण दर – 5590

(27) हिंगोली – खानेगाव नाक
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 263 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5850

(28) उदगीर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 2700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6182
सर्वसाधारण दर – 6141

(29) चंद्रपूर
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 112 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5675
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5860

(30) परळी वैजनाथ
दि. 22/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 275 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6075
सर्वसाधारण दर – 5925

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment