राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 23/12/2021

सर्व शेतकरी मित्रांचं ReadMarathi.Com वर स्वागत आहे. आजच्या या लेखात आपन आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव बघणार आहोत (दि.23/12/2021 वार – गुरुवार)

शेती व शेती विषयक योजनांसाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा..


चला तर मग बघुया आजचे बाजारभाव….

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 23/12/2021

(1) गंगाखेड
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 27 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6400
सर्वसाधारण दर – 6200

(2) घणसावंगी
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 250 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

हे पण वाचा

आजचे कांदा बाजारभाव दि.23/12/2021

(3) देऊळगाव राजा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6100
सर्वसाधारण दर – 6000

(4) सेनगाव
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 120 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर – 5800
सर्वसाधारण दर – 5500

(5) पैठण
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 7 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5791
जास्तीत जास्त दर – 5791
सर्वसाधारण दर – 5791

(6) कारंजा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 2700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5425
जास्तीत जास्त दर – 6275
सर्वसाधारण दर – 5890

(7) नागपूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 821 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 6080
सर्वसाधारण दर – 5785

(8) आमळनेर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 235 क्विंटल
जात – लोकाल
कमीत कमी दर – 5750
जास्तीत जास्त दर – 6016
सर्वसाधारण दर – 6016

(9) हिंगोली
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 355 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6550
सर्वसाधारण दर – 6175

(10) मेहकर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 1150 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6175
सर्वसाधारण दर – 5900

(11) मालेगाव
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 1950
जास्तीत जास्त दर – 5761
सर्वसाधारण दर – 5635

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव दि.23/12/2021 वार – गुरुवार | Soybean Bajar Bhav 23/12/2021

(12) बीड
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 271 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6072

(13) वाशीम
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 2100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6700
सर्वसाधारण दर – 6000

(14) भोकर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 32 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5909
जास्तीत जास्त दर – 6107
सर्वसाधारण दर – 6008

(15) जिंतूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 23 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

(16) परतूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 3 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5199
जास्तीत जास्त दर – 6071
सर्वसाधारण दर – 6071

(17) आंबेजोबाई
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 250 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5150
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6000

(18) अहमहपुर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 434 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6230
सर्वसाधारण दर – 5865

(19) हिमयातनगर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 25 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

(20) पंढरवडा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 23 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 6185
सर्वसाधारण दर – 6130

(21) राजुरा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 66 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5595
जास्तीत जास्त दर – 6095
सर्वसाधारण दर – 6024

(22) देवणी
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 18 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5991
जास्तीत जास्त दर – 6362
सर्वसाधारण दर – 6176

(23) परळी वैजनाथ
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 50 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6220
सर्वसाधारण दर – 6000

(24) राहता
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 31 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5781
जास्तीत जास्त दर – 6186
सर्वसाधारण दर – 6000

(25) सोलापूर
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 83 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6250
सर्वसाधारण दर – 6130

(26) अंबड (वडी गोद्री)
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 18 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5900
सर्वसाधारण दर – 5600

(27) चिखली
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 606 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6250

(28) तेल्हारा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 200 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5875
जास्तीत जास्त दर – 6050
सर्वसाधारण दर – 5965

(29) तळोदा
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 22 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6199
सर्वसाधारण दर – 6100

(30) मुरुत
दि. 23/12/2021
शेतमाल – सोयाबीन
आवक – 44 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6001
सर्वसाधारण दर – 5750

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment