आजचे सोयाबीन बाजार भाव 29 एप्रिल 2022 | Soybean Bajar Bhav

शेतकरी मित्रांनो, या लेखात आपण आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत. आज (29 एप्रिल वार – शुक्रवार रोजी) सोयाबीनची कोणत्या बाजार समितीत किती आवक आली? आणि सोयाबीनला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर किती मिळाला? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण बघणार आहोत. (Soybean Bajar Bhav 29-04-2022 Friday)..

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.29 एप्रिल 2022 वार – शुक्रवार

(1) उदगीर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3700 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7060
जास्तीत जास्त दर – 7084
सर्वसाधारण दर – 7072

(2) तुळजापूर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 189 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6755
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6900

(3) अहमदनगर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6950

(4) लासलगाव  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 771 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6960

(5) औरंगाबाद  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 25 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6350
जास्तीत जास्त दर – 6800
सर्वसाधारण दर – 6575

(6) राहूरी – वांबोरी :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 6701
जास्तीत जास्त दर – 6701
सर्वसाधारण दर – 6701

(7) सेलु :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 122 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 7020
सर्वसाधारण दर – 6918

(8) राहता  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 24 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 7200
सर्वसाधारण दर – 7100

(9) सोलापूर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6900
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6900

(10) अमरावती  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2985 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6750
जास्तीत जास्त दर – 7053
सर्वसाधारण दर – 6901

(11) नागपूर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 379 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6100
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 6850

(12) अमळनेर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4901
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6500

(13) हिंगोली :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 500 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6690
जास्तीत जास्त दर – 7105
सर्वसाधारण दर – 6897

(14) कोपरगाव :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 131 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 7051
सर्वसाधारण दर – 6936

(15) मेहकर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 720 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7000
सर्वसाधारण दर – 6750

(16) लातूर  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 14061 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर – 7212
सर्वसाधारण दर – 7125

(17) अकोला  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1373 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 7095
सर्वसाधारण दर – 6950

(18) यवतमाळ  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 424 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7145
सर्वसाधारण दर – 6823

(19) चिखली  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 695 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6550
जास्तीत जास्त दर – 7166
सर्वसाधारण दर – 6860

(20) बीड :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 92 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 6961
सर्वसाधारण दर – 6756

(21) वाशीम  :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2100 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6850
जास्तीत जास्त दर – 7100
सर्वसाधारण दर – 7000

(22) भोकर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6004
जास्तीत जास्त दर – 7019
सर्वसाधारण दर – 6511

(23) जिंतूर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 62 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर – 7150
सर्वसाधारण दर – 7000

(24) मलकापूर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 198 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5325
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6650

(25) गेवराई :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 58 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6791
सर्वसाधारण दर – 6300

(26) परतूर :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 20 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6701
जास्तीत जास्त दर – 6900
सर्वसाधारण दर – 6850

(27) गंगाखेड :
दि. 29 एप्रिल 2022 (वार – शुक्रवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 48 क्विंटल
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 7200
जास्तीत जास्त दर – 7500
सर्वसाधारण दर – 7300

अजून काही बाजार समित्यांचे बाजार भाव ऑनलाइन अपडेट करण्याचे काम चालू आहे, थोड्या वेळाने पुन्हा भेट देऊन नवीन अपडेट झालेले आजचे Live सोयाबीन बाजार भाव तुम्हाला पाहता येईल..धन्यवाद..

Leave a Comment