आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.29 जून 2022

शेअर करा

शेतकरी बांधवांनो, ReadMarathi.Com मध्ये तुमचं खूप-खूप स्वागत.. या लेखात आपण आज 29 जून वार – बुधवार(Wednesday) रोजीचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. (Soybean Bajar Bhav 29-06-2022 Wednesday)…

आज 29 जून रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला किती दर मिळाला? त्यासोबतच कमीत कमी दर(Minimum Rates), जास्तीत जास्त दर(Maximum Rates) आणि सर्व साधारण दर काय आहे? अशी सविस्तर माहिती देखील आपण या लेखात पाहणार आहोत…

आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि.29 जून 2022 वार – बुधवार

(1) कारंजा :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1500
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6425
सर्वसाधारण दर – 6175

(2) तुळजापूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 150
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6350
सर्वसाधारण दर – 6175

(3) सोलापूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 6290
जास्तीत जास्त दर – 6290
सर्वसाधारण दर – 6290

(4) अमरावती :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1530
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6276
सर्वसाधारण दर – 6038

(5) नागपूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 289
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5400
जास्तीत जास्त दर – 6525
सर्वसाधारण दर – 5962

(6) मेहकर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 570
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6625
सर्वसाधारण दर – 6400

(7) लातूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 3619
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6515
सर्वसाधारण दर – 6470

(8) अकोला :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 685
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6410
सर्वसाधारण दर – 6050

(9) यवतमाळ :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 251
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6435
सर्वसाधारण दर – 6217

(10) चिखली :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 462
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5812
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6156

(11) वाशीम :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 2100
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6350
सर्वसाधारण दर – 6000

(12) वाशीम – अनसिंग :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 150
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6000

(13) कळमनुरी :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 5000

(14) धामणगाव – रेल्वे :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 166
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6225
जास्तीत जास्त दर – 6390
सर्वसाधारण दर – 6350

(15) जिंतूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 78
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5900
जास्तीत जास्त दर – 6331
सर्वसाधारण दर – 6200

(16) शेवगाव :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 5500
सर्वसाधारण दर – 5500

(17) गंगाखेड :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6450
जास्तीत जास्त दर – 6650
सर्वसाधारण दर – 6500

(18) निलंगा :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 59
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5701
जास्तीत जास्त दर – 6275
सर्वसाधारण दर – 6100

(19) उमरगा :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 15
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6325
सर्वसाधारण दर – 6200

(20) सेनगाव :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 55
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6000

(21) मंगारुळपीर शेलूबाजार :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 393
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6407
सर्वसाधारण दर – 6300

(22) काटोल :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 96
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर – 6371

(23) औरंगाबाद :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 4
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6150
सर्वसाधारण दर – 6075

(24) वैजापूर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 13
जात – —-
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6130
सर्वसाधारण दर – 6030

(25) राहता :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 27
जात – —-
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर – 6442
सर्वसाधारण दर – 6300

(26) हिंगणघाट :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 1470
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6600
सर्वसाधारण दर – 6280

(27) भोकर :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 5
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5727
जास्तीत जास्त दर – 6300
सर्वसाधारण दर – 6013

(28) अजणगाव – सुर्जी :
दि. 29 जून 2022 (वार – बुधवार)
शेतमाल – सोयाबीन
आवक  – 54
जात – पिवळा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 5900

आजचे (29 जूनचे) सोयाबीन बाजार भाव अजून अपडेट करण्याचे काम चालू आहे..

Leave a Reply

Your email address will not be published.