आजचे तूर बाजारभाव दि.10/01/2022 वार – सोमवार

आजचे तूर बाजारभाव दि.10/01/2022 वार – सोमवार | Tur Bajar Bhav 10/01/2022

सर्व शेतकरी मित्रांचे Read Marathi वर स्वागत आहे. या पोस्टमध्ये आपन आज दि.10/01/2022 वार – सोमवारचे ताजे तूर बाजारभाव पाहणार आहोत. तूरीची कोणत्या जिल्ह्यात किती आवक झाली? आणि कमीत कमी व जास्तीत जास्त दर काय मिळाला? हे देखील आपन बघणार आहोत. (Live Tur Bajar Bhav 10/01/2022)

शेतमालाचे ताजे बाजारभाव मोबाइल वर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

चला तर जाणून घेऊया आजचे तूर बाजारभाव (Live Tur Bajar Bhav)…..

आजचे तूर बाजारभाव दि.10/01/2022 वार – सोमवार | Tur Bajar Bhav 10/01/2022

(1) भोकर (नांदेड):
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 72 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 3300
जास्तीत जास्त दर – 6157
सर्वसाधारण दर – 4728

हे पण वाचा

(2) गंगाखेड (परभणी) :
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 3 क्विंटल
जात – काळी
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 5700
सर्वसाधारण दर – 5600

(3) आंबेजोबाई
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 7 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6721
जास्तीत जास्त दर – 6816
सर्वसाधारण दर – 6770

(4) मंठा
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 43 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5600
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5900

(5) तुळजापूर
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 115 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6301
सर्वसाधारण दर – 6110

(6) ताडकळस
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 1 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 6000

(7) देऊळगाव राजा
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 135 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर – 6551
सर्वसाधारण दर – 6000

(8) तुळजापूर
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 90 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6275
सर्वसाधारण दर – 6100

(9) मोर्शी
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 200 क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर – 6500
सर्वसाधारण दर – 6150

आजचे तूर बाजारभाव दि.10/01/2022 वार – सोमवार | Tur Bajar Bhav 10/01/2022

(10) यवतमाळ
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 325 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6575
सर्वसाधारण दर – 6287

(11) पांढरकवडा
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 63 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर – 6395
सर्वसाधारण दर – 6360

(12) बसमत
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 72 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 5865
जास्तीत जास्त दर – 6240
सर्वसाधारण दर – 6031

(13) शेवगाव
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 350 क्विंटल
जात – पांढरा
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6200

(14) अकोला
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 983 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 6580
सर्वसाधारण दर – 5800

(15) धुळे
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 3 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5160
जास्तीत जास्त दर – 6000
सर्वसाधारण दर – 5700

(16) दुधणी
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 1246 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 5630
सर्वसाधारण दर – 6300

(17) परळी – वैजनाथ
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 26 क्विंटल
जात – —
कमीत कमी दर – 5700
जास्तीत जास्त दर – 6264
सर्वसाधारण दर – 6000

(18) सोलापूर
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 260 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर – 6200
सर्वसाधारण दर – 6000

(19) तुळजापूर
दि. 10/01/2022 वार – सोमवार
शेतमाल – तूर
आवक – 115 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर – 6301
सर्वसाधारण दर – 6100

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेती मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment