आजचे हरभऱ्याचे ताजे भाव 16-03-2022

पहा आज हरभऱ्याची कुठे किती आवक आली आणि कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहे.. 

शेतमाल - हरभरा आवक  - 35 कमीत कमी दर - 5350 जास्तीत जास्त दर - 5750 सर्वसाधारण दर - 5550

(1) पुणे :

शेतमाल - हरभरा आवक  - 212 कमीत कमी दर - 4100 जास्तीत जास्त दर - 4595 सर्वसाधारण दर - 4450

(2) सोलापूर :

आजचे हरभरा बाजार भाव, पहा तुमच्या जिल्ह्यातील दर ..!

आजचे ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी