आजचे ताजे कांदा बाजार भाव - 03-04-2022

आजच्या कांद्याची आवक आणि दर याबाबत आपण माहिती घेणार आहोत  

शेतमाल - कांदा आवक  - 11973 क्विंटल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर - 1400 सर्वसाधारण दर - 950

(1) पुणे :

शेतमाल - कांदा आवक  - 1271 क्विंटल कमीत कमी दर - 200 जास्तीत जास्त दर - 1300 सर्वसाधारण दर - 850

(2) राहता :

शेतमाल - कांदा आवक  - 20 क्विंटल कमीत कमी दर - 800 जास्तीत जास्त दर - 1300 सर्वसाधारण दर - 1050

(3) पुणे - खडकी  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 8 क्विंटल कमीत कमी दर - 1000 जास्तीत जास्त दर - 1300 सर्वसाधारण दर - 1150

(4) पुणे - पिंपरी  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 478 क्विंटल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर - 1100 सर्वसाधारण दर - 800

(5) पुणे - मोशी  :

ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी 

ताजे गहू बाजार भाव पाहण्यासाठी