आजचे कांदा बाजार भाव 

09-03-2022

पहा आज कांद्याला काय दर मिळाला?

शेतमाल - कांदा आवक  - 9500 क्विंटल कमीत कमी दर - 700 जास्तीत जास्त दर - 1655 सर्वसाधारण दर - 1370

(1) लासलगाव  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 264 क्विंटल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर - 1700 सर्वसाधारण दर - 1100

(2) सातारा  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 27 क्विंटल कमीत कमी दर - 1500 जास्तीत जास्त दर - 1500 सर्वसाधारण दर - 1500

(3) भुसावळ  :

ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी 

ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी