आजचे कांदा बाजार भाव - 11/05/2022

आज कांद्याला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर किती मिळाला? हे आपण बघणार आहोत..

चला तर मग जाणून घेऊया आजचे ताजे कांदा बाजार भाव

शेतमाल - कांदा आवक  - 2500 क्विंटल जात - ---- कमीत कमी दर - 600 जास्तीत जास्त दर - 1000 सर्वसाधारण दर - 800

(1) खेड - चाकण  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 8236 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 300 जास्तीत जास्त दर - 1100 सर्वसाधारण दर - 700

(2) पुणे :

शेतमाल - कांदा आवक  - 15000 क्विंटल जात - उन्हाळी कमीत कमी दर - 150 जास्तीत जास्त दर - 1081 सर्वसाधारण दर - 750

(3) येवला  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 11875 क्विंटल जात - उन्हाळी कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर - 1312 सर्वसाधारण दर - 850

(4) लासलगाव  :

आजचे सर्व ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी