या वेब स्टोरीमध्ये आपन आजचे कापूस बाजार भाव पाहणार आहोत.

आज कापसाची किती आवाक झाली? आणि कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर काय आहे? हे सुद्धा बघुया

(1) यवतमाळ (कापूस) :

आवक - 3000 क्विंटल कमीत कमी दर - 9400 जास्तीत जास्त दर - 9850 सर्वसाधारण दर - 9800

(2) वर्धा (कापूस) :

आवक - 83 क्विंटल कमीत कमी दर - 9200 जास्तीत जास्त दर - 10,000 सर्वसाधारण दर - 9450

(3) परभणी (कापूस) :

आवक - 2800 क्विंटल कमीत कमी दर - 8300 जास्तीत जास्त दर - 9895 सर्वसाधारण दर - 9800

4) हिंगोली (कापूस) :

आवक - 66 क्विंटल कमीत कमी दर - 9400 जास्तीत जास्त दर - 9550 सर्वसाधारण दर - 9475

(5) वर्धा (कापूस) :

आवक - 4000 क्विंटल कमीत कमी दर - 8200 जास्तीत जास्त दर - 10,200 सर्वसाधारण दर - 9070

(6) वर्धा (कापूस) :

आवक - 2200 क्विंटल कमीत कमी दर - 8500 जास्तीत जास्त दर - 10,301 सर्वसाधारण दर - 9650

आजचे ताजे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी