आजचे सोयाबीन बाजार भाव - 03-03-2022

आजची सोयाबीनची आवक, कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर हे आपण बघणार आहोत

आजचे ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 3 कमीत कमी दर - 7300 जास्तीत जास्त दर - 7400 सर्वसाधारण दर - 7340

(1) धुळे :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 20424 कमीत कमी दर - 6900 जास्तीत जास्त दर - 7575 सर्वसाधारण दर - 7420

(2) लातूर :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 20 कमीत कमी दर - 6800 जास्तीत जास्त दर - 7100 सर्वसाधारण दर - 7100

(3) देऊळगाव राजा :

आजचे सर्व सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा