आजचे सोयाबीन बाजार भाव 16-03-2022

सोयाबीनची कोणत्या जिल्ह्यात किती आवक आली आणि कमीत कमी, जास्तीत जास्त व सर्वसाधारण दर काय आहे, हे आपण बघणार आहोत

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 310 क्विंटल कमीत कमी दर - 6800 जास्तीत जास्त दर - 7000 सर्वसाधारण दर - 6900

(1) उमरखेड :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 100 क्विंटल कमीत कमी दर - 7000 जास्तीत जास्त दर - 7180 सर्वसाधारण दर - 7100

(2) जिंतूर :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 21 क्विंटल कमीत कमी दर - 6940 जास्तीत जास्त दर - 7090 सर्वसाधारण दर - 7000

(3) परतूर :

आजचे सर्व ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी 

सोयाबीन भाव 10 हजार पार? 'या' दिवशी हा भाव मिळण्याची शक्यता, पहा त्यामागील कारण..!