आता बाजार भाव नव्या स्वरूपात

बघा आपल्या मोबाइल वर

या स्टोरी मध्ये आपन बघणार आहोत जिल्हानिहाय ताजे सोयाबीन बाजार भाव

(1) उस्मानाबाद (सोयाबीन दर)

@18 जानेवारी 2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 450 क्विंटल कमीत कमी दर - 6000 सर्वसाधारण दर - 6100 जास्तीत जास्त दर - 6150

(2) यवतमाळ (सोयाबीन दर)

@18 जानेवारी 2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 787 क्विंटल कमीत कमी दर - 3950 जास्तीत जास्त दर - 6200 सर्वसाधारण दर - 5075

(3) बुलढाणा (सोयाबीन दर)

@18/01/2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 55 क्विंटल कमीत कमी दर - 5900 जास्तीत जास्त दर - 6175 सर्वसाधारण दर - 6100

(4) जळगाव (सोयाबीन दर)

@18/01/2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 4 क्विंटल कमीत कमी दर - 5200 जास्तीत जास्त दर - 6000 सर्वसाधारण दर - 5900

(5) नांदेड (सोयाबीन दर)

@18/01/2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 148 क्विंटल कमीत कमी दर - 5151 जास्तीत जास्त दर - 6075 सर्वसाधारण दर - 5613

(6) अहमदनगर (सोयाबीन दर)

@18/01/2022 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 36 क्विंटल कमीत कमी दर - 6150 जास्तीत जास्त दर - 6250 सर्वसाधारण दर - 6200

येथे बघा ताजे कापूस बाजार भाव