पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव

यावे वेब स्टोरीमध्ये आपण पाहणार आहोत सोयाबीनला कमीत कमी, जास्तीत जास्त व सर्वसाधारण दर काय मिळाला?

आजचे सर्व ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 568 क्विंटल कमीत कमी दर - 5500 जास्तीत जास्त दर - 6836 सर्वसाधारण दर - 6502

(1) नागपूर  :

(शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 2482 कमीत कमी दर - 5500 जास्तीत जास्त दर - 7175 सर्वसाधारण दर - 6600

(2) अकोला  :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 6 क्विंटल कमीत कमी दर - 6500 जास्तीत जास्त दर - 7151 सर्वसाधारण दर - 7000

(3) देऊळगाव राजा :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 33 क्विंटल कमीत कमी दर - 6775 जास्तीत जास्त दर - 7000 सर्वसाधारण दर - 6900

(4) मंठा :