आजचे सोयाबीन बाजार भाव 

30-03-2022

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 120 क्विंटल कमीत कमी दर - 6200 जास्तीत जास्त दर - 6500 सर्वसाधारण दर - 6400

(1) उमरेड :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 3400 क्विंटल कमीत कमी दर - 7330 जास्तीत जास्त दर - 7371 सर्वसाधारण दर - 7350

(2) उदगीर :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 7 क्विंटल कमीत कमी दर - 6500 जास्तीत जास्त दर - 6500 सर्वसाधारण दर - 6500

(3) पैठण  :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 15 क्विंटल कमीत कमी दर - 7000 जास्तीत जास्त दर - 7200 सर्वसाधारण दर - 7100

(4) परतूर :

आजचे सर्व ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी 

...असं झालं तर कांद्याचे भाव वाढतील, पहा काय म्हणतात जाणकार..!