राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव

(1) बीड (Beed): दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 135 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 5390 जास्तीत जास्त दर - 6315 सर्वसाधारण दर - 6064

(2) अकोला : दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 2400 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 5450 जास्तीत जास्त दर - 6700 सर्वसाधारण दर - 6000

(3) परभणी : दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 207 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 6100 जास्तीत जास्त दर - 6300 सर्वसाधारण दर - 6200

(4) हिंगोली : दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 390 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 5850 जास्तीत जास्त दर - 6350 सर्वसाधारण दर - 6100

(5) गंगापूर (औरंगाबाद) : दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 4 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 5400 जास्तीत जास्त दर - 6180 सर्वसाधारण दर - 5700

(6) लासलगाव - निफाड : दि. 17/12/2021 शेतमाल - सोयाबीन आवक - 308 क्विंटल जात - पांढरा कमीत कमी दर - 4500 जास्तीत जास्त दर - 6477 सर्वसाधारण दर - 6440

ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी