राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव वेब स्टोरी

(1) जळगाव (जळगाव) : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 65 क्विंटल जात - --- कमीत कमी दर - 5500 जास्तीत जास्त दर - 6200 सर्वसाधारण दर - 6000

(2) हिंगोली (Hingoli): शेतमाल - सोयाबीन आवक - 300 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 6000 जास्तीत जास्त दर - 6500 सर्वसाधारण दर - 6250

(3) बीड (Beed) : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 112 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 5491 जास्तीत जास्त दर - 6250 सर्वसाधारण दर - 5993

(4) भोकरदन (जालना) : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 36 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 6400 जास्तीत जास्त दर - 6550 सर्वसाधारण दर - 6500

(5) नांदगाव (नाशिक) : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 9 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 5600 जास्तीत जास्त दर - 6500 सर्वसाधारण दर - 6100

(6) पैठण (औरंगाबाद) : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 6 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 6071 जास्तीत जास्त दर - 6071 सर्वसाधारण दर - 6071

(7) तुळजापूर : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 750 क्विंटल जात - --- कमीत कमी दर - 6300 जास्तीत जास्त दर - 6300 सर्वसाधारण दर - 6300

(8) देऊळगाव राजा : शेतमाल - सोयाबीन आवक - 10 क्विंटल जात - पिवळा कमीत कमी दर - 6000 जास्तीत जास्त दर - 6331 सर्वसाधारण दर - 6331

ताजे बाजार भाव पाहण्यासाठी