बाप रे ! या शेतकर्‍याने 12 गुंठ्यात कमावले 4 लाख रुपये 

या शेतकऱ्याने 1 नाही 2 नाही तब्बल 4 लाख रुपयाचे उत्पन्न 12 गुंठ्यात घेतले आहे

आज शेती म्हटलं की काही लोकांना हा व्यवसाय कमी उत्पादन देणारा व्यवसाय वाटतो

पण अलीकडे शेतीमध्ये लाखो-कोठीचे उत्पन्न घेणारे शेतकरीही आपण पाहत आहोत

या शेतकऱ्याने आपल्या शेतीमध्ये कोणत्या पिकाची लागवड केली? हे पाहण्यासाठी 

शेतीविषयक सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी