सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन देणारे टॉप वाण 

चांगल्या उत्पादनासाठी सोयाबीनच्या चांगल्या वाणाची निवड करणे गरजेचे आहे..

नंबर एकचे वाण आहे -

(1) KDS - 992

याविषयी सविस्तर माहिती

नंबर दोनचे वाण आहे -

(2) MAUS - 158

याविषयी सविस्तर माहिती

नंबर तीनचे वाण आहे -

(3) MAUS - 162

याविषयी सविस्तर माहिती

नंबर चारचे वाण आहे -

(4) KDS - 726 (फुले संगम)

याविषयी सविस्तर माहिती

नंबर पाचचे वाण आहे -

(5) KDS - 344 (फुले अग्रणी)

अशाच शेती विषयक माहितीसाठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा