या वेबस्टरी मध्ये आपण आजचे कांदा बाजार भाव - 09/05/2022 पाहणार आहोत... 

आज आलेली कांद्याची आवक, कांद्याला मिळालेला कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर व सर्वसाधारण दर किती आहे हे देखील आपण बघणार आहोत.. 

शेतमाल - कांदा आवक  - 15200 क्विंटल कमीत कमी दर - 300 जास्तीत जास्त दर - 1341 सर्वसाधारण दर - 850

(1) लासलगाव  :

शेतमाल - कांदा आवक  - 450 क्विंटल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर - 1100 सर्वसाधारण दर - 800

(2) वाई :

शेतमाल - कांदा आवक  - 380 क्विंटल कमीत कमी दर - 400 जास्तीत जास्त दर - 1000 सर्वसाधारण दर - 700

(3) पुणे - मोशी :

शेतमाल - कांदा आवक  - 22 क्विंटल कमीत कमी दर - 1000 जास्तीत जास्त दर - 1100 सर्वसाधारण दर - 1050

(4) पुणे - खडकी  :

आजचे सर्व ताजे कांदा बाजार भाव पाहण्यासाठी