राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव दि. 18/12/2021

राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव दि. 18/12/2021 | Today’s Onion Market Price

सर्व शेतकरी बांधवांच ReadMarathi.Com वर स्वागत आहे. मित्रांनो, या लेखाच्या माध्यमातून आपन राज्यातले आजचे दि. 18/12/2021 वार शनिवार कांद्याचे भाव ( Today’s Onion Market Price ) बघणार आहोत.

राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव दि. 18/12/2021

(1) भुसावळ
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 60 कविंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर -1000
सर्वसाधारण दर -1000

(2) पुणे पिंपरी
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 23 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर -2700
सर्वसाधारण दर -1850

(3) पुणे मोशी
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 294क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर -1400
सर्वसाधारण दर -950

हे पण वाचा

(4) वाई
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक -15 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर -3000
सर्वसाधारण दर -2500

(5)चांदवड
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक -5100 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर -2300
सर्वसाधारण दर -1800

(6) मनमाड
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3000 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर -1900
सर्वसाधारण दर -1700

(7) कळवण
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक -1000 क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर -2705
सर्वसाधारण दर -2000

Today’s Onion Market Price

(8) सांगली
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 2543 क्विंटल
जात – लोकल
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर -3500
सर्वसाधारण दर -2000

(9) कोल्हापूर
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 3741क्विंटल
जात – —-
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर -3600
सर्वसाधारण दर -2000

(10) नगपूर
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1380 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर -1800
जास्तीत जास्त दर -2500
सर्वसाधारण दर -2325

(11) पिंपळगांव (ब) सायखेडा
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 1851 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर -1825
सर्वसाधारण दर -1350

(12)वैजापूर
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक -403 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर -500
जास्तीत जास्त दर -2400
सर्वसाधारण दर -1900

(13) लासलगाव
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 11394क्विंटल
जात – उन्हाळी
कमीत कमी दर – 701
जास्तीत जास्त दर -2201
सर्वसाधारण दर -1601

(14) सोलापूर
दि. 18/12/2021
शेतमाल – कांदा
आवक – 25041 क्विंटल
जात – लाल
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर -4000
सर्वसाधारण दर -1600

शेतकरी बांधवांना महत्वाची सुचना : आपला शेतीमाल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळील बाजार समितीत शेत मालाच्या दरांची चौकशी करून घ्यावी… धन्यवाद

Leave a Comment